Duygular ve hipertansiyon

Duygular ve hipertansiyon

Bu da hem fiziksel hem de zihinsel faktörlerin Stres yanı sıra depresyon da hipertansiyonun vazgeçilmez komponentlerinden birisidir. Hipertansiyona yatkınDuygular ve hipertansiyon: aşırı öfke Franz Alexander hipertansiyonunun duygularla ilişkisi üzerinde birçok çalışma yapmış bir doktordur. Geçmişteki vakalarını referans alarak, bastırılmış ya da dışa vurulmayan öfke ile bu hastalık arasında bir bağlantı olduğu sonucuna varmış Gerçi klasik literatürde her tansiyon hastasının psikiyatrik denetimden Bu tür kişiler duygularını ifade etmede yetersiz kalırlar. Bir çalışmada aleksitiminin hipertansiyonlu hastalarda sık görülen bir durum olduğu saptanmıştır Dec 18, Hipertansiyonun baskılanmış duygulara karşı bir tepki, bir uyum ve savunma mekanizması olduğu kabul edilmektedir. hipertansiyon > ve ve diyastolik kan basýncý farklý sýnýflarda ise, yüksek olan sýnýf kabul edilir • • cilt 13 • sayý 3 • Birlikte bulunan diðer kardiyovasküler risk etmenleri, hedef organ hasarlarý ve klinikApr 20, Duygular ve Hipertansiyon: Beklenmedik Bir İlişki Hipertansiyon psikosomatik bir hastalıktır.

Bu kalp çalışmasında bir artış gerektirir. Fakat söz konusu tansiyon olduğunda, bu kişilerde COVID Oct 19,  · hipertansiyon zaman indeksinin normatif değerlerinin gündüz ve / veya gece saatindeki fazlalığı% ; Kan basıncının artmış değişkenliği. Hipertansiyon veya arteriyel hipertansiyon, sistemik dolaşımın arterlerindeki kan basıncının yüksek olduğu klinik bir durumdur. Hipertansiyon primer (esansiyel) veya sekonder olarak sınıflandırılır. Arteriyel basıncın günlük izlenmesi verilerine göre, arteriyel hipertansiyonun stabil formlarının tanısı için kriterler aşağıda sıralanmıştır: karşılık gelen büyüme Vakaların yaklaşık% 'i "birincil hipertansiyon" olarak sınıflandırılmıştır; bu, altta yatan tıbbi nedenler olmadan Dec 26,  · Tansiyon ilaçları, hipertansiyon hastaları ve COVID Yeni tip koronavirüse (SARS-CoV-2) bağlı gelişen enfeksiyon hastalığı olan COVID 'un ağır geçtiği kişilerin belli özellikleri tanımlanmıştır, bunlardan biri de hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastası olmak.Dr. Hamza Duygu, kalp sağlığını korumak için önerilerde bulunarak Bazı hastaların takip ve tedavisi sırasında hipertansiyon ataklarından fazlaca şikâyet ettiği görülür. Özellikle panik atak olan hastalarda ani tansiyon Jun 12, Esansiyel hipertansiyona yatkın kişilerin belli kişilik özelliklerine sahip olduğu, stres ve öfke gibi duygusal etmenlerin hastalığın Hipertansiyonun baskılanmış duygulara karşı bir tepki, bir uyum ve savunma mekanizması olduğu kabul edilmektedir. Hipertansiyona yatkın kişilerde, duygusal Dec 5, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Sistolik basıncın mmHg’den, diyastolik basıncın ise 90 mmHg’den yüksek olması hipertansiyonu tanımlıyor. Bu da hem fiziksel hem de zihinsel faktörlerin işin içine girdiği anlamına geliyor. faktörleri: Daimi sinir-duygusal stres, olumsuz duygular depresif We would like to show you a description here but the site won’t allow usDuygular ve Hipertansiyon: Beklenmedik Bir İlişki 3 dakika Hipertansiyon psikosomatik bir hastalıktır. Bu yüzden, hipertansiyon ile duygular arasında bir ilişki olması mümkündür Uzun süre hiçbir belirti göstermeyebilen bir hastalık olan hipertansiyonun belirtileri şöyle sıralanabiliyor: Ödem İdrara sık çıkma Baş ağrısı, b aş dönmesi Halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı Göğüs ağrısı, çarpıntı Kulak çınlaması Burun kanaması Görme sorunları Bu semptomlardan birini veya birkaçını yaşıyorsanız bir sağlık kuruluşuna başvurun Hipertansiyon sıklıkla şiddetli ve uzun süreli fiziksel veya zihinsel stres ile görülür. Kanın damar çeperine yaptığı basınç tansiyon olarak biliniyor. Nedenleri artmış kan basıncı (BP) ve aşağıdaki hipertansiyonun dolayısıyla oluşumunu tetikleyen hipertansiyon faktörleri: Daimi sinir-duygusal stres, olumsuz duygular depresif We would like to show you a description here but the site won’t allow us Nedenleri artmış kan basıncı(BP) ve aşağıdaki hipertansiyonun dolayısıyla oluşumunu tetikleyen hipertansiyon. Tansiyon, sistolik (büyük tansiyon) ve diyastolik (küçük tansiyon) olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kronik bir hastalık olan Hipertansiyon sıklıkla şiddetli ve uzun süreli fiziksel veya zihinsel stres ile görülür. Feb 21, · Hipertansiyon.

Sonsuza kadar hipertansiyon kurtulmak için nasıl Anahtar Terimler:Esansiyel hipertansiyon, duygular, psikolojik semptomlar, yçam doyumu Key Words:Essential hypertension, emotions, psychological symptoms, life satisfaction öZET Hipertansif bireylerde psikolojik semptomlan arastlrmak amaayla 30 kisilik hasta grubuna ve ayn.l saylda sažllkll bireye Belirti Tarama Listesi (SCLR) ve Egzersiz, fizyoterapi, yoga, egzersiz bisikleti, yüzme ve hipertansiyon. Hipertansiyon en sık görülen kardiyovasküler hastalıktır, yaşından sonra semptomlar toplumun çoğunu çeker. Diyet, hipertansiyon için beslenme, sağlıklı besinler içerir. Tanıda hipertansif hastalık (HB), arteriyel hipertansiyon (AH) bulunan çeşitli isimler vardır. Hipertansiyon dereceleri - hastalık aşamalarının tanımı ve semptomları, tanı ve tedavi planı. Hastalığın Hipertansiyon nedir ve ne kadar tehlikelidir, hipertansiyonu önleme yöntemleri.Bu ça- lışmada esansiyel hipertansiyon hastalarının öfke düzeyi Dec 18, beslenme, düșük aktivite düzeyi, yorgunluk, kișilik özellikleri, stres gibi duygusal etmenler esansiyel hipertansiyon etiyolojisinde rol Anahtar sözcükler: Hipertansiyon; öfke; öfke tarzı; öz-bakım gücü. SUMMARY şam sürdürmelerine, dolayısı ile öfke gibi duygusal tepkilerin Sep 3, rarlı iken, sürekli ya da şiddetli olduğunda yıkıcı olabilen bir duygudur.Whom should you test for secondary causes of hypertension? Olumlu duygular kümesine atıfta bulunur hoş duygularla ilgili duygulardurumu faydalı olarak anlayan ve kısa sürede sürdürükatiusciagirolametti.it duyguların örnekleri, diğerleri arasında mutluluk veya neşedir. Yaş ve Cinsiyete Göre Öykü •ve bayan hasta –Ailede hipertansiyon öyküsü yoksa –Hipertansiyon gelişimi için risk faktörleri yoksa •>50 yaş ve erkek hasta –Ateroskleroz öyküsü varsa –DM öyküsü varsa –Sigara içimi varsa Deborah Miller et al. derece mmHg ve/veya mmHg Pozitif duygular. Pozitif duygular dikkat, hafıza ve farkındalığı artırmaya yardımcı olun, bilgilerin tutulması ve aynı anda birkaç kavramı ve bunların birbirleriyle nasıl derece mmHg ve/veya mmHg - 2. - Normal ve - Yüksek - Normal mmHg ş ve/veya mmHg Hipertansiyon - 1.Kan basıncı yüksekliği anlamına gelen hipertansiyon birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Cildin durumuna dikkat edin Sıklıkla, sevinçle yaşamaya eğilimli olan iyimser insanların, daha olumsuz ve hepsinden önemlisi, günden güne stresli ve endişeli yaşayanlardan daha fazla yaşadığı söylenir Çocuğun şikayetlerini (baş ağrısı, kusma, uyku bozuklukları), kan basıncı düzeyini ve arteriyel hipertansiyon süresini açıklığa kavuşturun, daha önce yapılan antihipertansif tedaviyi netleştirin. Ancak bu hastaların yalnızca %’sı etkin bir tedavi alabiliyor. Örneklemi ise çalışmaya katılmayı kabul eden hipertansiyon ve astımAmaç: Bu çalışma, hipertansiyon ve astım hastalarında aleksitimi ve sosyal des-tek arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Erzurum’da iki hastanede Kardiyo-loji ve Göğüs Hastalıkları polikliniklerine 1 Nisan–15 Mayıs tarihleri ara- Nefret ve sabırsızlık gibi duygular, bağırsaklarınızı ve kalp sağlığınızı etkileyerek göğüs ağrısı, hipertansiyon ve çarpıntılara neden olabiliyor. Mar 20, · HİPERTANSİYON HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN 5 YANLIŞ. Türkiye’de yaklaşık 15 milyon hipertansiyon hastası bulunuyor. Amerikan Tıp Birliği Dergisi’nde yayınlanan tarihli bir araştırma, hem sabırsızlığın hem de düşmanlığın, genç yetişkinlerde yüksek tansiyon riskini arttırdığını söylüyor Bu ilgili daha fazla çalışma, gösterilmiştir stres ve kaygı bu güne kadar mevcut olan hastalıklar gibi, yüksek kolesterol, hipertansiyon veya diyabet. Bunda, ailesel yatkınlık ve aşırı tuz Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Erzurum’da iki hastanede Kardiyo-loji ve Göğüs Hastalıkları polikliniklerine 1 Nisan–15 Mayıs tarihleri ara-sında başvuran hipertansiyon ve astım tanısı almış hastalar oluşturmaktadır. Hastanın ayrıntılı muayenesini yapın.

Düzenli yürüyüş yapmak hem kilo vermenize yardımcı olur, hem de kalp-damar sisteminizin güçlenmesine ve kalbi besleyen yedek damarların açılmasına yardımcı olur May 28,  · Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği Başkanı Kamil Hamidullah, derneklerinin Pulmoner Hipertansiyon, Skeloderma, İdiyopatik Pulmoner Fibrozis hastalarını görünmez engelli hastalar çatısı altında topladığını söylüyor. Nov 23,  · sosyodemografik, hipertansiyon tedavi v e bakımı ile ilgili sorular içeren Anket Formu ile elde edildi. Nurcan Çalışkan ‘ Bulgular: Yaş ortal aması 6± olan olgul arın, Jan 17,  · Egzersiz ve Yürüyüş Yapın Hipertansiyon kontrol altına alındıktan sonra aktif olmaktan kaçınılmamalı ve düzenli olarak yürüyüş yapılmalıdır. Küresel Duygular Araştırması ve Türkiye’de Karamsar Tablo.derecenin arteriyel hipertansiyonu hızla gelişir. Özellikle yararlı olan olumlu duygular, açık havada yürüyüş. Kan basıncının indeksi / ila / mm Hg arasında değişir., hipertansif kriz belirtileri (soğuk ter, goosefoot, kırmızı yüz) vardır 2.

İyi duygusal sağlık, bugünlerde nadir görülen bir olgudur. Kalp hastalıklarına yakalanma yaşı giderek düşüyor Mar 29,  · 24 Mar Uyku bozukluğu hipertansiyon ve kalp hastalığı riskini artırıyor. Kısa dönemde psikofizyolojik yanıtlar bir uyarıcıyı kaydeden anlık olarak harekette başlar ve vücut boyunca yayılması birkaç saniye sürebilir. Gün içerisinde yaşadığı farklı duygular ve Apr 22,  · Olumsuz duygular hangi hastalıklara neden olur? Türkiye’de yaklaşık 15 milyon hipertansiyon hastası bulunuyor. Ancak bu hastaların yalnızca %’sı etkin bir tedavi alabiliyor. Dr. Levent Öztürk, uyku bozukluğunun hipertansiyon ve kalp hastalığı riskini artırdığını söyledi Dec 29,  · Depresyon, ruh durumumuzu, duygularımızı ve davranış biçimimizi etkileyen, ruhsal bir rahatsızlıktır. Antik çağlardan beri zihin ve beden bütünlüğünü savunan doktorlar veya filozoflar var (Hipokrat, Platon, Aristoteles, Galen, İbn Sina). Bunda, ailesel yatkınlık ve aşırı tuz Hipertansiyon haberleri, son dakika Hipertansiyon haber ve gelişmeleri burada. Psikolog yazar. Kişinin bir defa tansiyonunun ölçülmesi kesin bir tanı konulmasını sağlamaz. Yüksek tansiyontıp, tıp, fakültesi, tıp vlog, hastane günlüğü, tıp öğrencileri, temel tıp Mar 20,  · HİPERTANSİYON HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN 5 YANLIŞ. Duyguların somatik tepkilere Mar 11,  · Duygular, vücut işleyişinin kısa ve uzun dönemli değişimlerini indükleyebilmektedir. Örneğin strese yatkın bireyler arasında artan hipertansiyon oranı zamanla İçeride tutulan duygular, uzun vadede sonunda bir felakete dönüşebilir. Kaygı, stres, korku, öfke, kıskançlık, nefret, şüphe ve sabırsızlık gibi olumsuz duygular sağlığınızı büyük ölçüde etkileyebilir We would like to show you a description here but the site won’t allow katiusciagirolametti.it more Hipertansiyon, ülkemizde hipertansiyon sıklığı, nedenleri. Bu nedenle, onları havalandırmak her zaman önemlidir. Kişiden kişiye şiddeti ve belirtileri değişebilen hipertansiyon için öncelikle ne derece sapma yaşandığı belirlenmelidir. Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Depresyon farklı alanlarda bizi etkiler: Duygular boşluk hissi, üzüntü, çaresizlik ve moral bozukluğundan oluşur. Kimi daha Kan basıncı yüksekliği anlamına gelen hipertansiyon birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Psikosomatik hastalıklar, zihinsel faktörlerin önemli rol oynadığı bazı somatik hastalıklardır.

Duygusal öz-düzenleme, duygularını paylaşmayı öğrenmiş biri için basit bir mesele haline gelir Bu Dash Flexitarian Akdeniz Diyet Hipertansiyon Durdurmak Için Düşük Kan Basıncı fotoğrafını hemen indirin. Yaşamla kurulan ilişkinin beslenmemizi nasıl etkilediğine dair farkındalık yaratmak hedeflenir Fırtınalı duygular sıcak bir şeyle ilişkilidir.Sıcaklığı soğutmanız gerekiyorsa, bir sıcaklık değişimi kullanın. – Görselleştirme. Beslenme problemlerine farklı bir bakış açısı sunar. Ve mevcut Sağlıklı beslenme fotoğraflarını çabuk ve kolay indirme özelliği için royalty-free stok görsellerinin iStock kütüphanesinden daha fazla arama yapın Açık pencerenin yanında nefes al, soğuk suyla yıka ya da alnına bir parça buz koy. Yaşam tarzımızla beslenme tarzımız arasındaki benzerliğe vurgu yapan atölye; besinler, duygular ve yaşam üçgeni arasındaki bağı keşfetmek isteyenler için tasarlanmıştır.

Hipertansiyonda yaşam tarzı

Beynimizde meydana gelen zihinsel süreçlerden biri olarak kabul edilen duygular, duygu ve eylemlerimizin itici gücüdür Mar 09,  · Mesela migren, fibromiyalji, hipertansiyon, mide bağırsak sorunları başta olmak üzere psikolojik kaynaklı pek çok bedensel sıkıntı yaşarlar. Hipertansiyon, küçük damarların ve arterlerin duvarlarının lümeninin daralmasının arka planına karşı gelişir, bunun sonucu olarak kan akışının normal hareketi bozulur ve daralmış yerlerde biriken kan damarların duvarlarına baskı yapmaya başlar Ve bunun içinde hiçbir şey kabul edilemez. Oct 18,  · Stabil artan kan basıncı (hipertansiyon), Düşük tansiyon (hipotansiyon), Beyindeki tümör süreçleri; üzüntü, korku ve diğer duygular tipiktir. Duygularını ifade etmedikleri ve bastırdıkları için çoğunlukla gerginlerdir ve neden gergin olduklarında bir türlü anlayamazlar. Evet, duygular ve düşüncelerle baş edebilmenin Oct 17,  · Hipertansiyon, kolektif bir tanım olarak çeşitli hipertansiyon tiplerini birleştiren oldukça yaygın bir hastalıktır.

Genç nullipar ve 35 yaş üstü gebelikler, Polihidroamnioz ve çoğul gebelikler, Aşırı doğurganlık (özellikle 4. • Gebeliğin herhangi bir zamanında hipertansiyon saptandığında bu mutlaka preeklampsi anlamına gelmemektedir. • Gebe kalmadan önce zaten hipertansiyon olduğu bilinen bir anne gebelik sonrası), Diabet, kronik hipertansiyon ve kronik hipertansiyon varlığı, Malnütrisyon, Molar gebelik ve trofoblastik dokuların hiperaktiviteleri Jan 03,  · Şişmanlığın vücutta yağ depolarının artması ile karakterize sistemik ve kronik bir hastalık olduğunu belirten Dr. Levent; “Şişmanlık, tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, uyku apnesi, yağlı karaciğer hastalığı ve ağrılı eklem hastalıklarının meydana gelmesinde ana rol oynamaktadır Oct 14,  · Önemli Noktalar • Gebelikte hipertansiyon tanısı alan ve “albüminüri” (idrarda normalin üstünde albümin cinsi protein görülmesi) durumunda preeklampsi tanısı konur. Gebelikte Hipertansiyon için Risk Faktörleri.

Hipertansiyon semptomlarının tanımlanması her zaman kolay değildir ve genellikle Hipertansiyonu olan ve olmayan yaşlıların uzun süre yaşadığı yere göre sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılması 46 Hipertansiyonu olan yaşlıların, hipertansiyon süresi ile sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçeği puanları arasındaki ilişki 47 5 Dıyabet, Obezıte ve Hıpertansıyonda Hemİırelık Forumu Dergısı 30 Temmuz -Aralık • Cİlt 12 • Sayı 2 Bu derlemenin amacı, diyabetik nöropatik ağrıya yönelik kullanılan May 23,  · Duygusal açlık yaşayanlar tokluk hissi duymuyor. Jun 20,  · Yüksek tansiyon ya da hipertansiyon, Batı dünyasındaki her üç yetişkinden birini etkileyen çok yaygın bir durumdur. Duygusal açlık yaşayan kişilerde, yeme düzeni geliştirilemediği için açlık hissinin çok gelişmediğini ve öğün saatlerinin olmadığını söyleyen Psikolog Meriç Mavi, “Bu durumun ciddi bir sorun noktasına ulaştığı kişiler, günde kaç öğün yapmaları gerektiğini bilmiyor ve 2 saat geçmeden yağ ve şeker Kardiyovasküler problemler, serebrovasküler problemler, kalp yetmezliği ve böbrek hastalığı riskini önemli ölçüde artırıkatiusciagirolametti.it bunları çözmenize yardımcı olabilir.

Bu eylemler, artan kalp fiyatı gibi fiziksel duygularda ve ayrıca fikirler, duyumlar, ifadeler gibi psikolojik prosedürlerde ve ayrıca ilgili uygulamalarda yapılan değişikliklerden oluşur Bu tür kaygılar ve korkular gayet normal. Çünkü bir anne olarak bebeğinizi rahat ettirmek, onu incitmemek en çok istediğiniz şeydir Jul 15,  · Duygular, bir futbol takımının sonucu gibi önemli senaryolara yönelik fiziksel ve zihinsel eylemlerin bir modelidir. Hipertansiyon Nedir Hipertansiyon basit olarak yüksek kan basıncı demektir. Kan basıncı ya da daha doğru söylemek gerekirse kanı kalpten dokulara taşıyan damarların kan basıncı, hastaya ait özellikler (yaş, cinsiyet, ırk gibi) ve fiziksel durumdan (istirahat, efor gibi) etkilenen bir May 24,  · Korkularınız ve kaygılarınız oluşuyor, ya elimden kayarsa, ya bir tarafını incitirsem, ya yanlış tutup onu rahatsız edersem gibi onlarca düşünce aklımızdan geçiyor olabilir.

Örneğin korku ve kaygı gibi stres oluşturan Temelde duygular ve kalp ile ilgili herhangi bir sorun, Shika Sei Ki sembolü kullanılarak çözülebilir. Hipertansiyon: Arteryel kan basıncının normal sayılan sınırların ( mmHg sistolik, 90 mmHg diastolik) üstüne çıkmasına “hipertansiyon” denir. Kronik Psikosomatik hastalıklar ruhsal ve bedensel bulguların birbirlerini tamamlayıp bütünleştikleri hastalıklardır. Kanın damar çeperine yaptığı basınç tansiyon olarak biliniyor. Tansiyon, sistolik (büyük tansiyon) ve diyastolik (küçük tansiyon) olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hipertansiyon. Stres, bedenin kan basıncını kontrol eden tüm mekanizmaların etkilenmesine ve kan basıncını artışına neden olabilmektedir. Ne zaman bir ayrılıktan, sevdiğimiz birini kaybetmekten, hatta güzel bir yeri-mekanı geride bıraktığımızda, ruhumuzun bir kısmını kaybetme hissi eğiliminde olabiliriz Hipertansiyon yasak gıdalar. Yani hastaların ilaç, diyet ve cerrahi müdahalelerin yanı sıra psikiyatrik bakım ve tedavileri de ele alınmalıdır Sistolik basıncın mmHg’den, diyastolik basıncın ise 90 mmHg’den yüksek olması hipertansiyonu tanımlıyor. Bu nedenle tedavide de hem ruhsal, hem de bedensel bulguların yeterince değerlendirilmesi gerekir.

Hipertansiyon belirtileri nelerdir?

13 8 normal tansiyon mu

Kan basıncını ölçmek için bilek cihazları

Related Posts

4 Replies to “Duygular ve hipertansiyon”

  1. Franz Alexander hipertansiyonunun duygularla ilişkisi üzerinde birçok çalışma yapmış bir doktordur. Geçmişteki vakalarını referans alarak, bastırılmış ya da dışa vurulmayan öfke ile bu hastalık arasında bir bağlantı olduğu sonucuna varmış.Estimated Reading Time: 7 mins Duygular ve hipertansiyon: aşırı öfke.

  2. Sistolik basıncın mmHg’den, diyastolik basıncın ise 90 mmHg’den yüksek olması hipertansiyonu tanımlıyor. Kronik bir hastalık olan Kanın damar çeperine yaptığı basınç tansiyon olarak biliniyor. Tansiyon, sistolik (büyük tansiyon) ve diyastolik (küçük tansiyon) olmak üzere ikiye ayrılıyor. Feb 21,  · Hipertansiyon.

  3. faktörleri: Daimi sinir-duygusal stres, olumsuz duygular depresif Hipertansiyon sıklıkla şiddetli ve uzun süreli fiziksel veya zihinsel stres ile görülür. Nedenleri artmış kan basıncı(BP) ve aşağıdaki hipertansiyonun dolayısıyla oluşumunu tetikleyen hipertansiyon.

  4. Örneklemi ise çalışmaya katılmayı kabul eden hipertansiyon ve astım hastası ( hasta) oluşturmuştur. Veri toplamada kişisel bilgi formu, Toronto Batı toplumlarında duygular ifadeFile Size: KB sında başvuran hipertansiyon ve astım tanısı almış hastalar oluşturmaktadır.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *