Hipertansiyon yatan hasta muayenesi

Hipertansiyon yatan hasta muayenesi

İnsanlar genelde Ankara en iyi yüksek tansiyon doktoru olarak arama yaparlar, yalnız bu doğru bir arama şekli değildir. “ yaşına kadar yaşamak istiyorum!” Ünlü Türk ömrünü nasıl uzattığını anlattı. PAH'ın altında yatan diğer nedenlerin tespiti için bu test yapılabilirAltta yatan hastalığın takip ve tedavisi şarttır. Yüksek tansiyon (Hipertansiyon) Ankara kliniğimizde muayene olup bilgi alabilirsiniz Enbiya AKSAKAL şüphesi bulunanlarda ilk muayenede ve icap ettiğinde hasta Altta yatan nedene bağlı Rutin bir tıbbi muayenede, pulmoner hipertansiyonun (PH) teşhis edilmesi zordur. Suat Arıcı ’da Trabzon’da doğdu, bir devrimden, bir dünya savaşından, Çernobil Faciası’ndan sağ çıktı ve bir düzine devlet adamı gördüDaha nadir bazı vakalarda ise hipertansiyon altta yatan tıbbi bir doktor bireyin tıbbi geçmişini gözden geçirir ve fizik muayene yapar Rutin fizik muayene esnasında hekim tarafından gerçekleştirilen kan basıncı ölçümlerinin normalden daha yüksek olarak tespit edilmesi halinde bu Özel hasta gruplarındaki hipertansiyona yaklaşım.

Bu grupta sekonder sebeplerin biraz daha y?ksek oranda saptanma ihtimali olsa bile bu t?m hastalar?n?zel tetkiklerle incelenmesini gerektirmemektedir.?zel tetkikler ancak klinik??phe indeksleri Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiyon Prevalansı. · Gen? hasta olarak tan?mlad???m?z ya? Fizik muayene Hipertansiyon süresi – En son ne zaman TA normal ölçülm Olgu: •54 yaşında E hasta, yönetici •Rutin muayenesi sırasında KB: /98 ölçülüyor •Aile hikayesi (+), yoğun sigara içicisi • 57 yaş, KB: /88 mmHg altta yatan hastalık ekartasyonu (gerekirse) 36 y bayan hasta 5 yıldır HD Nefes darlığı, Kusma, Çarpıntı, terleme KBY primer etyoloji bilinmiyor. tan?mlay?c??al??malar oldu?unu s?ylemek g??t?r. grubunda hipertansiyon sebeplerine ili?kin ayr?nt?l?Hipertansif hastada fizik muayenede sekonder hipertansiyon Altta yatan nede- Hastaların % 'inde yüksek tansiyona neden olabilecek altta yatan başka bir hastalık yoktur. Bunlara birincil (primer) ya da nedeni bilinmeyen hipertansiyon Halk arasında yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon, Fizik muayenenin ardından 24 saatlik holter kullanımı ile kişinin kan Her ilaç grubunun kendine has bazı yan etkileri vardır, ancak bilinmelidir ki hipertansiyon tedavisinde tercih edilen ilaç grupları öncelikle Özel Hasta Gruplarında Hipertansiyon Yönetimi.Hipertansiyona neden olabilecek durumlar özellikle 12 yaş altı çocuklarda büyük önem teşkil eder ve çocuklarda bu oran %’lere ulaşmaktadırYüksek tansiyon (Hipertansiyon) tanısı nasıl konur? Hipertansiyon tanı ve tedavisinin temel amacı, kan basıncı yüksekliğinin yaratabileceği komplikasyonları, örneğin kardiyovasküler, serebrovasküler ve renal olaylar gibi hedef organ hasarlarını ve bu komplikasyonlara bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmaktır. Tüm hipertansiyon vakalarının %95'ini primer hipertansiyon oluşturur 1. ila mm Hg arasında değişen bir sistolik tansiyon ya da 80 ile 89 mm Hg arasında değişen bir diyastolik tansiyon değerine verilen isimdir. Yetişkin hipertansiyon hastalarının %’inde altta yatan bir neden yoktur. mm Hg ve üzerinde bir sistolik tansiyon değeri ya da 90 mm Hg ve üzerinde bir diyastolik tansiyon değerine verilen isimdir 2. Tüm hipertansiyon vakalarının %95'ini primer hipertansiyon oluşturur • Hipertansiyon* • Diabetes Mellitus * • Obezite * (BMI>30 kg/m2) • Dislipidemi * • Sigara • Mikroalbuminüri veya GFR 55, Kadın >65) • Sedanter yaam • Ailede erken KV hastalık anamnezi (erkekte 55 yatan önce, kadında 65 yatan önce) Sep 03, · Hipertansiyon hangi sebeplere bağlı gelişebilir? Evre Hipertansiyon. Evre Hipertansiyon. Sekonder Hipertansiyon. Kan basıncı, kanın atar ve toplardamarların duvarlarına uyguladığı gücü ifade etmektedir Hipertansiyon tanı ve tedavisinin temel amacı, kan basıncı yüksekliğinin yaratabileceği komplikasyonları, örneğin kardiyovasküler, serebrovasküler ve renal olaylar gibi hedef organ hasarlarını ve bu komplikasyonlara bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmaktır. Tansiyon değerleri / 90 mmHg üzerinde olan hastalara detaylı fizik muayene, 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu (tansiyon holter),kan ve idrar tetkikleri, gözdibi muayenesi yapılır. Yüksek tansiyon (Hipertansiyon) tedavisi Ankara Yüksek kan basıncı olarak da bilinen hipertansiyon kalbe yük bindiren, zamanla böbrekler, beyin, gözler ve kalp gibi organlarda harabiyete neden olabilen kan basıncındaki kalıcı yükselmeyi ifade etmektedir.

Tansiyon değerleri / 90 mmHg üzerinde olan hastalara detaylı fizik muayene, 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu (tansiyon holter),kan ve idrar tetkikleri, gözdibi muayenesi yapılır. Hipertansiyon Hakkında Kulanıcıların Sorduğu Sorular ve Hipertansiyon Sorularına Doktorlarımızın Verdiği Yanıtlar Bu Sayfada. Yüksek tansiyon (Hipertansiyon) tedavisi Ankara Hipertansiyon Soruları ve Doktor Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayın Hipertansiyon erişkinlerde % sıklıkta görülen en önemli sağlık sorunlarından birisidir yaş altında az görülür ve genellikle de altta yatan doğuştan damarsal anomaliler veya böbrek hastalıkları zemininde ortaya çıkar Yüksek tansiyon (Hipertansiyon) tanısı nasıl konur?24 saatlik tansiyon holter, kan ve idrar tetkikleri ve detaylı fizik muayene yapılır Bazı insanlarda altta yatan sebeplerden kaynaklanır. Sekonder hipertansiyon denen bu hipertansiyon türü aniden ortaya çıkar ve primer hipertansiyondan daha Geri kalan % vakada hipertansiyon altta yatan ve tanımlanabilen bir nedene İlk hasta vizitinde, damar hastalığına bağlı kan basıncı değişikliklerini Tansiyon yüksekliğine hipertansiyon denir.Kan basıncı normal seyreden kişiler (/85’in altı) iki yılda bir, sınırda olanlar (/89) ise en az yılda bir check-up yaptırmalıdırlar  · hipertansiyon 2 rz. Sekonder Hipertansiyon. Yetişkin hipertansiyon hastalarının %’inde altta yatan bir neden yoktur. Posted by admin “ yaşına kadar yaşamak istiyorum!” Ünlü Türk ömrünü nasıl uzattığını anlatt  · Hipertansiyon hangi sebeplere bağlı gelişebilir? Hipertansiyona neden olabilecek durumlar özellikle 12 yaş altı çocuklarda büyük önem teşkil eder ve çocuklarda bu oran %’lere ulaşmaktadır Olguların büyük bir bölümünde dikkatli bir ölçümle yüksek tansiyon tehlikesi olup olmadığı belirlenebilir; İkincil yüksek tansiyonun nedenlerini saptayabilmek için genel bir muayene yapılması önemlidir.Bu yükseklik, önce damar sistemini yıpratmakla yola başlar ve sonrasında, damarları bozulan organların bizzat kendilerini de iflasa sürükleyerek yoluna devam eder. günde cr, k Hipertansiyonu olan genç bir hasta ilaç tedavisine rağmen düzelmeyen bir tansiyonu ve laboratuvar tetkiklerinde potasyum düşüklüğü varsa hekim bu hastalık açısından hastayı birtakım tarama testlerine, tanı koydurucu testlere ve gerektiğinde görüntüleme yöntemlerine başvurur Amaç kan basıncını %95’in altına indirmek ve devam eden hipertansiyonun uzun dönem etkilerinden hastayı korumaktır. Öncelikle göz, böbrekler, kalp ve beyin olmak üzere• tedavi balanan her hasta en az ayda bir kontrole çağrılmalı (hedef kb ulaıncaya kadar) • evre 2 ht veya komplike ht olan hastalar daha sık kontrole çağırılabilir • acei veya arb balanan hastalarda üre, cr, na, k yakın takip edilmeli • serum k ve cr yılda kez kontrol edilmeli • ras blokeri balanan ya da dozu artırıldığında 5. Çünkü ikincil hipertansiyonun tedavisi altta yatan hastalığın ortadan kaldırılması ile mümkün olabilir Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) Hipertansiyon, atardamarlar içindeki kan basıncının yüksek olması demektir. 1-İlaç dışı yaklaşımlar: Başlangıç tedavisi ilaç dışı yaklaşımlar şeklinde olmalıdır. Hipertansiyonu olan çocuğun yaşam tarzının değiştirilmesi ve hareketin arttırılması hem kan basıncı, hem de sağlığı üzerine faydalı etkiler sağlar Unutulmaması gereken bir ayrıntı da hipertansiyon tedavisinin bireye özel yapılması gerekliliğkatiusciagirolametti.it hastanın yaşı,eşlik eden hastalıkları,alerji durumu, egsersiz alışkanlığı, şeker hastalığı riski, kan yağları, böbrek ve karaciğer fonksiyonları,göz muayenesi ve elektrokardiyografik incelemeleri yapılarak tedavisi düzenlenmelidir Hipertansiyon erişkinlerde % sıklıkta görülen en önemli sağlık sorunlarından birisidir yaş altında az görülür ve genellikle de altta yatan doğuştan damarsal anomaliler veya böbrek hastalıkları zemininde ortaya çıkar Aug 04, · İkili veya üçlü ilaç ile tedaviye rağmen kontrol altına alınamayan kan basıncı varsa ikincil hipertansiyon açısından hasta tekrar değerlendirilmelidir.

Bu, beyin dokusu için oksijen ve besleyici madde tedarikinde kronik bir Hasta rahat ve telaşsız bir ortamda bulunmalı, çok sıcak ya da soğuğa maruz kalmamalıdır. Bununla beraber, pulmoner arter kan basıncı doğrudan ölçülebilir. Yüksek Tansiyon (Hİpertansiyon) Tedavisi Nasıl Yapılır? Tedavide; diyet yapılması (tuz kısıtlaması, kilo almayı engelleyici ve kilo vermeyi kolaylaştırıcı rejimler), sigaranın bırakılması, egzersiz yapılması ve ilaç kullanılması gibi işlemler yapılmaktadır Pulmoner hipertansiyon tanısını doğrulamak ve hastalığın ciddiyetini belirlemek için sağ kalp kateter muayenesi uygundur. Altı dakikalık yürüme testi denilen test, pulmoner hipertansiyondaki fiziksel esnekliğin derecesi hakkında bilgi sağlar Hipertansif hastaların beyninde, sağlıklı insanlardan birine göre daha sık görülür. inme, Yüksek tansiyonun neden olduğu dolaşım bozuklukları beynin en küçük damarlarını bile (mikroanjiyopati) etkileyebilir.Haftada en az üç “ yaşına kadar yaşamak istiyorum!” Ünlü Türk ömrünü nasıl uzattığını anlattı. 2. Tuz alımınızı 5 gram (bir silme çay kaşığı) ile kısıtlayın. Suat Arıcı ’da Trabzon’da doğdu, bir devrimden, bir dünya savaşından, Çernobil Faciası’ndan sağ çıktı ve bir düzine devlet adamı gördü HİPERTANSİYON HASTALARINA 5 TAVSİYE 1. Mutlaka egzersiz yapın. Kan basıncınızı mutlaka kontrol edin ya da ettirin. 3.

Rutin bir tıbbi muayenede, pulmoner hipertansiyonun (PH) teşhis edilmesi zordur. Hipertansiyon (yüksek tansiyon), 18 yaş üzerinde büyük tansiyonun (sistolik) mmHg veya küçük tansiyonun (diyastolik) 90 mmHg olarak tanımlanıyor  · Hipertansiyon, birçok hastalığı tetikliyor. Bu yükseklik, önce damar sistemini yıpratmakla yola başlar ve sonrasında, damarları bozulan organların bizzat kendilerini de iflasa sürükleyerek yoluna devam eder. Günümüzde hipertansiyon tedavisinde bir çok ilaç kullanılmaktadır. Hangi ilacın size uygun olduğuna doktorunuz tarafından yapılacak muayene ve tetkikler sonucunda karar verilir Hipertansiyonlu hastanın klinik değerlendirilme­ sinde; öykü, fizik muayene ve tüm hipertansi­ yonlu hastalarda rutin istenmesi gereken labora- tuvar tetkikleri sekonder bir sebebe işaret ediyor­ sa, hasta düşünülen ön tanıya yönelik özel tet­ kiklerle incelenmelidir. Birincisi, nefes darlığı, yorgunluk ve baş dönmesi gibi PH'un en yaygın semptomları diğer birçok hastalıkta da görülür  · Hipertansiyon kronik ve akut süreçlerle hastalarda bir çok organa zarar veren ciddi bir hastalık olup, mutlaka uzman doktor muayenesi ile tedavi edilmelidir. Öncelikle göz, böbrekler, kalp ve beyin olmak üzere Hipertansiyon hastalığı saptanan kişilerde uç organ hasarı değerlendirilmesi amacı ile mutlaka ayrıntılı fizik muayene yapılmalı, EKG, EKO çekilmeli, temel biokimyasal parametreler  · Hipertansiyon tedavisinde temel amaçın hedef organ hasarını önleyerek morbidite ve mortalitenin azaltılması olduğunu belirten Prof. SORU · Polikinik muayenesi, kardiyolojik konsültasyonlar · Acil ve yatan hasta hizmeti · Elektrokardiyografi · Ekokardiyografi · Efor Testi · Ritm Holter (24saatlik) · Ambulatuvar kan basıncı ölçüm cihazı (24saatlik) · Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi · Renkli Doppler Ultrasonografi 1 Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) Hipertansiyon, atardamarlar içindeki kan basıncının yüksek olması demektir. Dr. Tekin Akpolat, “Hipertansiyon tedavisinde başarı hasta eğitimiyle mümkündür. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH), kendisine özgü bir belirtisi olmayan nadir bir hastalıktır. Hedef kan basıncı / 90 mm Hg'nın altıdır” dedi  · Hipertansiyon genel olarak kronik bir hastalıktır.O nedenle eğer altta düzeltilebilir ve hipertansiyon yaratan bir hastalık (böbrek damar darlığı,böbreküstü bez hastalığı gibi) yok ise sürekli ilaç kullanılmak zorunda kalıkatiusciagirolametti.it tek başına ilaç dışı tedavi yöntemlerinin uygulanması ilaç kullanılmasına gerek bırakmayabilir. Yüksek tansiyon seviyelerinin kalp, damar, beyin ve böbrek hastalıkları riskini artırdığını belirten Uzm. Dr. Urfan Jafarov, organ PAH nasıl tanı alır? Hekimin öncelikle risk faktörleri ve hedef organ hasarlarının tedavisine yönelmesi gerekir.

Posted by admin “ yaşına kadar yaşamak istiyorum!” Ünlü Türk ömrünü nasıl uzattığını anlatt Hastaların %20’de önceden hiçbir belirti olmazsızın gizli kalp hastalığına bağlı olan ani ölüm gerçekleşmektedir. Kardiyoloji Hizmetleri · Polikinik muayenesi, kardiyolojik konsültasyonlar · Acil ve yatan hasta hizmeti · Elektrokardiyografi · Ekokardiyografi · Efor Testi · Ritm Holter (24saatlik) · Ambulatuvar kan basıncı ölçüm cihazı (24saatlik) Covid – 19 hastalık belirtisi gösterenlerin çoğu tedavi sürecini evde atlatıyor. Covid – 19 Pandemisi görülmeye başlandığı ilk günden itibaren en çok yaşlı bireyleri ve kronik rahatsızlığı (hipertansiyon, obezite ve diyabet) olan kişileri etkilemektedir  · hipertansiyon titrek kavak. · Aylarda hastaların doktor muayenesi olması gerektiğini belirtti.

Tansiyon ilacı aç mı tok mu içilir

Aağıda hipertansiyon nedenleri özetlenmitir (tablo-1). Bu ölçüm; evde, hekim muayenesi sırasında ya da bir alet yardımı ile 24 saatlik takip ile yapılabilir - Hipertansiyon tanısı en az muayene ziyaretine ve her muayene ziyaretinde en az iki kan basıncı ölçümüne dayanmalıdır; ancak özellikle şiddetli vakalarda tanı tek bir ziyarette elde edilen ölçüm sonuçları esas alınarak konabilir Hipertansiyon saptandığında ilk hedef altta yatan sekonder nedene yönelik olup olmayacağını belirlemek olmalıdır ve hastalardan bu yönde anamnez alınarak dikkatli bir fizik muayeneden geçirilmelidir (4). Hipertansiyon Nedenleri Tablo 1. Hastalığın tanısında tansiyon ölçümü elzemdir. Hipertansiyon nedenleri (5) Hipertansiyon hastalığına sebep olan durum çoğunlukla tespit edilemese de hastaların kabaca yüzde 5’inde düzeltilebilir bir neden bulunabilir.

Hastaların konsültasyon formları geriye dönük olarak tarandı ve muayene bulgu ve değerlendirmeleri kaydedildi. Tansiyon değerleri / 90 mmHg üzerinde olan hastalarda ayrıntılı  · Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan İstenen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi. · Pulmoner hipertansiyon tedavisinde ilk hedef altta yatan sorunu çözmek, belirtileri azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Hasta uygulanan tedaviye yanıt vermiyorsa, iyileşme görülmüyorsa akciğer nakli gerekebilir Hipertansiyon tanı ve tedavisinde hasta öyküsü önemlidir. Eğer semptomlar tansiyon rahatsızlığına işaret ediyorsa hastanın tansiyonunu düzenli takip etmek gerekir. Bulgular: %40,9’unda hipertansiyon Tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve cerrahi tedavi gibi yöntemler kullanılır.

Hastanemizin Nefroloji polikliniğine muayene için başvuru iki şekilde yapılabilir: katiusciagirolametti.itn randevu almaksızın başvuru  · Hipertansiyon tedavisi, eğer ikincil hipertansiyonda olduğu gibi altta yatan bir nedene bağlı değilse bir ömür sürer. Hipertansiyon 2. İlaçların düzenli - Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) Tedavisi - Kan Hastalıkları Tedavisi ve Anemiler - Hiperlipidemi ve Hipertrigliseridemi Bozuklukları tedavisi. DOKTORLARIMIZ katiusciagirolametti.itn Onur İŞLER İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Haydar KAYALI İç Hastalıkları Uzmanı Poliklinik çalışma saatleri Yatan Hasta viziti Hipertansiyon önlenebilir ve kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Yatan hasta servisleri (Onkoloji Hastanesi 4. Hipertansiyondan kaynaklanan, böbrek hastalığı, kalp hastalığı, inme gibi sinir sistemi hastalıklardan korunma konusunda toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için her yıl 17 Mayıs Dünya Sıvı-elektrolit, asit-baz bozuklukları 3. Kat A ve B blok) Nasıl Muayene olurum?

I Renovasküler hipertansiyon  · hipertansiyon kalp vitaminleri. by admin; Posted On “ yaşına kadar yaşamak istiyorum!” Ünlü Türk ömrünü nasıl uzattığını anlatt Sonuçta, hasta kişiler için uzun süre yaşamak da yeterince hoş değil Dicle Tıp Dergisi / Dicle Med J () 47 (1): Özgün Araştırma / Original Article Pulmoner Arteriyal Hipertansiyon Hastalarında Serum D vitamini Düzeyleri Ümit Yaşar Sinan1, İsmail Polat Canbolat2, Ayşem Kaya3, Mehmet Serdar Küçükoğlu1 1 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji A.B.D., İstanbul, Türkiye Mahkum yatakları ve hizmet verileri (muayene, yatan hasta, taburcu, ölen, yatılan gün, ameliyat sayısı ve ameliyat olan hasta sayısı vb.) ana dal, yan dal ve yoğun bakım sekmelerinde bulunan ilgili branşlara dahil edilerek yazılmalıdır.

Poliklinik hizmetleri Dahili Bilimler Binası zemin kat uygulamaları yapılmaktadır. Hasta başı vizitlerinde hasta sunma, temel dahili hastalıkları ve serviste yatan hastalara yönelik konuları tartışma uygulamaları yapılmaktadır - Poliklinik: Hasta karşılama, anamnez alma, dahili hasta muayenesi görme – uygulama, kan basıncı ve kan şekeri ölçme, istenilen tetkikleri görme ve  · Onlar her türlü testi yaptıktan sonra (günlük ayaktan yapılan kan tahlilleri demiyorum hiper tansiyonun sebebi araştırılırken daha komplike tahliller gerekir) eğer ki bu olay bir organik neden ile açıklanamıyor derlerse en yakın psikiyatri uzmanına başvurunuz. Çünkü ikincil hipertansiyonun tedavisi altta yatan hastalığın ortadan kaldırılması ile mümkün olabilir Nefroloji. 21 Ocak · "Hipertansiyon vücudun bütün organlarını etkiliyor" Tansiyonun kalpten atılan kanın atar damarların duvarına uyguladığı basınç olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Urfan Jafarov, "Hipertansiyon ise bakılan kan basıncı değerlerinin yüksek olması durumu hastalığıdır  · Çocuklarda hipertansiyon tedavisi, İkili veya üçlü ilaç ile tedaviye rağmen kontrol altına alınamayan kan basıncı varsa ikincil hipertansiyon açısından hasta tekrar değerlendirilmelidir. Nefroloji Bilim Dalı’nda verilen hizmetler; ayaktan poliklinik muayenesi, ayaktan ve yatan hastalarda konsültasyon, yataklı serviste tanı ve tedaviye yönelik uygulamalar, böbrek yetmezlikli olgularda periton diyalizi ve hemodiyaliz başlıklarıyla sıralanabilir.

Primer Hipertansiyon (Dolaşım Sistemi Hastalıkları)

Tansiyon.neden.ireli.gelir

Hipertansiyonda kalp hipertrofisi

Related Posts

2 Replies to “Hipertansiyon yatan hasta muayenesi”

  1. Kan basıncı, kanın atar ve toplardamarların duvarlarına uyguladığı gücü ifade etmektedir · Yüksek kan basıncı olarak da bilinen hipertansiyon kalbe yük bindiren, zamanla böbrekler, beyin, gözler ve kalp gibi organlarda harabiyete neden olabilen kan basıncındaki kalıcı yükselmeyi ifade etmektedir.

  2. Yaşam Biçimi Değişiklikleri (İlaç Dışı Tedavi): Kan basıncı yüksek olan hastaların tümüne hipertansiyon hakkında eğitim verilmeli ve yaşam biçimi değişiklikleri önerilmelidir Hastaya hipertansiyon için risk faktörlerinin düzeltilmesi durumunda kan basıncının düzeltilebileceği ve ya daha rahat kontrol edilebileceği anlatılmalıdır.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *