Pulmoner hipertansiyon sag sağkalım

Pulmoner hipertansiyon sag sağkalım

Sağ kalp ise hemen komşusu akciğere, kanı oksijenlendirmek katiusciagirolametti.it-Pulmoner arteryel hipertansiyon (PAH) tedavisi: Günümüz PAH tedavisi ile hastalığın klinik kötüleşme hızı yavaşlatılabilmekte ve sağ kalım kısmen Pulmoner hipertansiyon kalbin sağ tarafı ve akciğer arterlerini etkileyen bir tür kan hızı yavaşlatılabilmekte ve sağ kalım kısmen uzatılabilmektedirMar 15, · Pulmoner hipertansiyon, akciğerlerinizdeki damarları ve kalbinizin sağ tarafındaki odacıkları (sağ kulakçık ve sağ karıncık) etkileyen yüksek tansiyon türüdür. Request PDF | On Jun 1, , Berna Akinci Ozyurek published Pulmoner Hipertansiyon ve Sağ Kalp Yetmezliği | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate15 בספט׳ Sağkalım süreleri başlangıç tedavisi olarak bosentan alanlarda inhaler iloprost alanlara göre daha uzun (ortalama 53,9±6,4 ay'a karşılık 18,8±4 Genel hipertansiyondur. Pulmoner hipertansiyon (PH) terimi, akciğerlerde yüksek tansiyona işaret eder. Kalp ile akciğer arasındaki bağlantı, kapalı devre sistem gibidir Kolumuza taktığımız tansiyon aleti ile buradaki tansiyonu ölçebiliriz.

pulmoner hipertansiyon yeni doğan da, bebeklerde ve yetişkinlerde pulmoner arteriyel hipertansiyon, persistan pulmoner hipertansiyon, kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon ileri evrelere geçtiği zaman tedavi edilmediğinde ölümlere ve kalp yetmezliklerine sebep olabilmektedir. Bu kan damarları, kanı kalbinizin sağ alt odasından (sağ ventrikül) akciğerlerinize taşır Aksi durumlarda bebeklerde, yeni doğanda ve yetişkinlerde sorunlar meydana gelir. Çünkü sağ ventrikül kanının büyük kısmı açık olan duktus arteriozus aracılığı ile inen aortaya atılır 10/10/ · Primer arteriyel hipertansiyon nedir? İntrauterin hayatta pulmoner arterler son derece kalın duvarlıdır ve pulmoner vasküler direnç aortadan yüksektir. Pulmoner arterlerinizi ve kılcal damarlarınızı etkiler. Pulmoner Hipertansiyon. Eskiden primer pulmoner hipertansiyon olarak bilinen pulmoner arter hipertansiyonu (PAH), nadir görülen yüksek tansiyon türüdür.Pulmoner hipertansiyona bilinen bir Nedenine bağlı olarak pulmoner hipertansiyon belirli derecede düşük bir hareket toleransı ve sağ kalp Pulmoner arteriyel hipertansiyon (P AH), tedavi edilmediğı taktirde hızla ilerleyerek sağ ventrikül yetmezliği ve ölüme yol açan, nadir ve Pulmoner hipertansiyon, sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile belirlenen, dinlenme konumundaki ortalama sağkalım zaman içinde iyileşmiş görünmektedir 12 באוק׳ Son zamanlarda kullanılmaya başlanan ilaçlarla sağ kalım süresi artmıştır. Sekonder pulmoner hipertansiyon.Sarkoidoz pre ve post-kapiller profil gösterebilir, patoloji daha izole vasküler hastalığı olan hastalarda kesinlikle aynı değildir ve hastaların •Egzersiz sırasında SKK ile değerlendirilen PH için herhangi bir tanım yok (eskiden 30 mmHg kabul ediliyormu)Endustriyellesmis ulkelerde milyonda olguya rastlanilabilecegi tahmin edilmekte- dir (14,15). POPH, pulmoner dolaşımdaki vazokonstriksiyona Değişen oranlarda akciğer parankim hastalığı, pulmoner arterlere dışarıdan bası, vasküler değişiklikler, miyokardial hastalık, portal hipertansiyon görülmektedir. POPH, portal hipertansiyon olan hastada pulmo-ner arter hipertansiyonun (PAH) gelişmesidir. POPH oluşması için siroz olması gerekli değildir, portal hipertansiyon gelişen sirozlarda yada siroz olmayan portal hipertansiyon olgularında POPH gelişebilir. Pulmoner hipertansiyon (PH) bir genel terimdir, kalbinizin sağ tarafındaki kan basıncının çok yüksek, ama neden basıncın yüksek olduğu açıklanamıyorsa kullanılır Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı •Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner arter basıncının ≥ 25 mmHg olması eklinde tanımlanmıtır. (PDF) Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Olgularının Özellikleri, Tedavi Yanıtına ve Sağkalıma Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Characteristics of Pulmonary Arterial Hypertension Patients and Jan 17, · Her iki terim de kalbinizin sağ tarafındaki basıncın normalden daha yüksek olmasıdır. Pulmoner hipertansiyon hastaliginin ortalama hayatta kalma suresi yil olarak be- Tuberkuloz ve Toraks Dergisi 0; 58(1): 1 07 Pulmoner arteryel hipertansiyon: Dunu, bugunu ve yanni Resim 2 Anahtar kelimeler: Pulmoner hipertansiyon, akciger hastaliklari, hipoksi Giris Pulmoner hipertansiyon (PH), dinlenme halinde sag kalp kateterizasyonu (SKK) ile degerlendirilen ortalama pulmoner arter basincinin (PAB) [greater than or equal to]25 mmHg olmasi ile karakterize hemodinamik ve patofizyolojik bir bulgudur Portopulmoner Hipertansiyon Nedir?

Çocuklarda erişkinlerden farklı olarak doğumsal akciğer, kalp hastalıkları ve damarsal anormallikler sebebi ile pulmoner hipertansiyon gelişmesi ön plandadır. 1 milyon çocuk arasında pulmoner hipertansiyonlu çocuk gözlenmektedir Pulmoner hipertansiyonda sağ ventrikül diyastolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi EndNote'a Aktar Zotero'ya Aktar Mendeley'e Aktar Bibtex PDF. Gülendam KOÇAK (Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye) B. Yılmaz Kara ve ark., Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Olgularının Özellikleri, Tedavi Yanıtına ve Sağkalıma Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi SAĞKALIM ANALİZİ SONUÇLARI 12/10/ · Pulmoner hipertansiyon doğumdan erişkinliğe kadar her yaşta görülebilen bir hastalıktır.Tablo 2: PAH'da risk faktörleri ( Evian) Pulmoner hipertansiyonun pre-klinik, semptomatik ve sağ mesafesi, hastalığın fonksiyonel evresi ve sağkalımı ile doğru orantılıdır 5 במאי Açıklamada, pulmoner hipertansiyon hastalığının temelinde, PAH ancak ekokardiyografi veya sağ kalp anjiyosu yapılarak tespit 10 בספט׳ Sağ ventrikül duvar gerilimi azalır, sağ ventrikül hipertrofisi, sağ ventrikül iskemisi oluşur (16).Pulmoner arterlerinizi ve kılcal damarlarınızı etkiler. Normal sağ ventrikül, akut gelişen ve mmHg düzeyine kadar artan pulmoner arter basınçına (PAB) dayanabilir Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı • Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner arter basıncının ≥ 25 mm. Hg olması şeklinde tanımlanmıştır 31/03/ · Birincil arter nedir hipertansiyon? Önceden primer pulmoner hipertansiyon olarak bilinen pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) nadir görülen bir yüksek tansiyon türüdür. Bu kan damarları kanı kalbinizin sağ alt odasından (sağ ventrikül) akciğerlerinize taşır 04/12/ · Çok sayıda farklı hastalık grubu pulmoner arteriyal hipertansiyon (PAH) tablosuna neden olarak pulmoner vasküler dirençte (PVR) artmaya, sağ kalp yetersizliği ve ölüme neden olabilmektedir.Pulmoner hipertansiyon tedavisi vazodilatörler ve bazı ciddi vakalarda akciğer nakli ile gerçekleştirilir. Pulmoner vaskuler rezistans (PVR) 67 ± 23 dynes sec /cm-5 veya 1 Wood Unitesi (WU Pulmoner hipertansiyon (PH ya da PHTN) artmış bir durumdur kan basıncı olan akciğer arterleri. Semptomlar nefes darlığı, bayılma, yorgunluk, göğüs ağrısı, bacaklarda şişme ve hızlı kalp atışını içerir. Nov 23, · Pulmoner hipertansiyonun belirtileri yorgunluk, eforla nefes darlığı ve bazen de göğüs rahatsızlığı ve bayılmadır. Pulmoner arterdeki basınç ölçülerek tanı konur. Pulmoner Dolasim yuksek akim + dusuk basınc + dusuk vaskuler rezistansın hakim oldugu bir dolasim alani. Kılavuz görev grubunun yapısı, farklı tıbbi kurumları, dernekleri ve çalışma gruplarını içererek PH’nin çok disiplinli doğasını yansıtmaktadırTürk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol ;42 Suppl Pulmoner arter hipertansiyonu: Epidemiyoloji ve kayıtlar Dr. Michael D. McGoon,* Dr. Raymond L. Benza,† Dr. Pilar Escribano-Subias,‡ Dr. Xin Jiang,§ pulmoner hastalıklar Uykuda solunum bozukluğu Alveolar hipoventilasyon bozuklukları Yüksek rakıma uzun süreli maruziyet Gelime bozuklukları 4. Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon ve diğer pulmoner arter obstirüksiyonları KTEPH pulmoner arter obstirüksiyonları Anjiosarkoma intravaskülertümörler Pulmonary hypertension. Durum egzersiz yapmayı zorlaştırabilir Kisacasi monitorizasyon, sag ventrikul fonksiyonunu optimize etmek ve selektif pulmoner vazodilatorler ile tedavi anestezistin hakim olmasi gereken konular. Tedavi edilebilir bir neden yoksa prognoz genellikle sakıncalıdır Pulmoner hipertansiyon (PH), birden fazla klinik durumu içerebilecek, kalp ve damar hastalıklarının ve solunum hastalıklarının çoğunu daha da karmaşık hale getirebilecek fizyopatolojik bir bozukluktur.

grubu; Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH) hastalarında HAMİLELİK, % 30 - % 50 arasında ölümle sonuçlanmaktadır!Ve ayrıca; Pah tedavilerinde kullanılan ilaçlar, anne karnındaki çocuğun, sağlığı için tehlikelidir!Ayrıca çocuklarınıza, hastalıklarınızı aktarma olasılığını da lütfen unutmayınız KPAH kalıtsal pulmoner arteriyel hipertansiyon KPET kardiyopulmoner egzersiz testleri KPFA kombine pulmoner fibrozis ve amfizem KpK-PH kombine postkapiller ve prekapiller pulmoner hipertansiyon KTEPH kronik tromboembolik pulmoner Ek hipertansiyon MR manyetik rezonans İlerlemiş sağ ventrikül yetersizliği 28 24/01/ · Bu Hipertansiyon Diğerlerine Benzemiyor Dikkat Pek çok kardiyolojik muayenede önem taşıyan pulmoner hipertansiyon (PAH) ya da (PH), hayati risk oluşturabilen bir hastalık olarak biliniyor. Her yaştan insanı etkileyebilecek bir hastalık olan pulmoner hipertansiyon, hastaların günlük aktivitelerini yerine 21/09/ · Pulmoner Hipertansiyonun 1.Profesyonel Referans makaleleri, sağlık çalışanlarının kullanması için tasarlanmıştır. İngiltere'deki doktorlar tarafından yazılmakta ve araştırma kanıtlarına, İngiltere ve Avrupa Kılavuzlarına dayanmaktadır ; Bu yazı Tıp uzmanları. PHA - Pulmoner Hipertansiyon Birliği (uluslararası) ESC / ERS Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisi için rehber; Avrupa Kardiyoloji Derneği (Ağu ) Kiely DG, Elliot CA, Sabroe I ve ark.; Pulmoner hipertansiyon: tanı ve tedavi. BMJ. Nis f doi: / bmj.f Pulmoner Hipertansiyon. Pulmoner Hipertansiyon Birliği İngiltere.

Her yaşta görülebilmekle birlikte çoğunlukla genç yaşlarda başlar. Kadınlarda erkeklerden 2 kat daha sık görülür. İşte bu yazıdan alıntılar: PCWP 15mmHg’nin altindayken k alici olarak ortalama pulmoner Pulmoner hipertansiyon, pulmoner arterlerde ve kalbin sağ boşluklarında (sağ atrium ve sağ ventrikül) kan basıncının normalden yüksek olmasıdır. Pulmoner hipertansiyon ilerleyici bir hastalıktır ve Yöntem: Senede en az bir ağrılı kriz 27/06/ · Pulmoner Hipertansiyon ve Peroperatuar Yönetim. Seminars in Cardiothoracic and Vascular Anesthesia Haziran ’de pulmoner hipertansiyon üzerine kapsamlı bir yazı çıktı. Epoprostenol şimdiye kadar PAH’ta sağkalım üzerine olumlu etkisi olduğu gösterilen ilk ilaçtır. This Collection. Sarkoidoz pre ve post-kapiller profil gösterebilir, patoloji daha izole vasküler hastalığı olan hastalarda kesinlikle aynı değildir ve hastaların çoğunluğunda (%80) önemli parankimal hastalık vardır PULMONER HİPERTANSİYON Dr.Gül Öngen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Giriş Pulmoner hipertansiyon (PH) kronik ve ilerleyici bir kardiyopulmoner hastalıktır. 27 Haziran 02 Şubat mukadder Anestezi, Yoğun Bakım. yılında FDA onayına yol açan prospektif, 12 haftalık, çok merkezli randomize kontrollü çalışmasında epoprostenol 81 idiyopatik pulmoner arteriyel hipertansiyon (İPAH) hastasına uygulanmış ve klasik tedaviye Değişen oranlarda akciğer parankim hastalığı, pulmoner arterlere dışarıdan bası, vasküler değişiklikler, miyokardial hastalık, portal hipertansiyon görülmektedir. İlk kez yılında A. Ayerza tarafından “pulmoner vasküler skleroz” olarak Anahtar Kelimeler: bosentan, iloprost, pulmoner hipertansiyon, sağkalım. Browse Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Olgularının Özellikleri, Tedavi Yanıtına ve Sağkalıma Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi EndNote'a Aktar Zotero'ya Aktar Mendeley'e Aktar Bibtex PDF. Bilge YILMAZ KARA (Recep Amaç: Orak hücre hastalıklarında (OHH) ağrılı krizlerin sıklığı ile sağkalım arasında bir ilişki olup olmadığını anlamaya çalıştık. Characteristics of Pulmonary Arterial Hypertension Patients and Evaluation of Factors Affecting Treatment Response and Survival Bilge Yilmaz Kara 1, Benan Musellim 2, Gül Ongen 2 moner hipertansiyon tanısı dinlenme hâlinde sağ kalp kateterizasyonu ile değerlendirilen ortalama pulmoner arter basıncında (oPAB) ≥25 mmHg olması şeklinde tanımlandı (5,7) Search DSpace.

Normal pulmoner arter basınç ortalama 14mmHg civarıdır. DOI: /cmj Corpus ID: Refrakter Sağ Kalp Yetmezlikli Pulmoner Hipertansiyon Olgusunda Ambulatuar Periton Diyalizi @article{TraRefrakterSK, title={Refrakter Sağ Kalp Yetmezlikli Pulmoner Hipertansiyon Olgusunda Ambulatuar Periton Diyalizi}, author={G{\"u}l{\"u}zar Traş and Salih Kılıç and Ibrahim Halil Kurt}, journal={Şehir Tıp Modern Tedavi Çağında Bağ Dokusu Hastalıkları ile ilişkili Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Robin Condliffe1,2, David G. Kiely1, Andrew J. Peacock3, Paul A Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH), akciğer arterlerindeki kan akışını azaltan ve basıncı artıran ilerleyici nadir görülen, ciddi bir hastalıktır. Pulmoner hipertansiyon (PH), dinlenme sırasında 25 mmHg veya Normal hipertansiyon ile karıştırılmaması gerekir.

Tansiyon ölçer tansiyon aleti Fiyat

If playback doesn't begin shortly, try Pulmoner hipertansiyon (PH), ortalama çeşitli pulmoner arter basıncındaki (PAP) bir artış olup, çok çeşitli koşullardan kaynaklanabilir veya bunlarla ilişkili olabilir. Share. Copy link. Tap to unmute. Akciğer damarında kan basıncı yüksekliğine yol açan pulmoner hipertansiyonun tedavi edilebilen tek türünün kronik tromboembolik İdiyopatik pulmoner arter hipertansiyonu (PAH), bilinen bir nedenin yokluğunda, normal pulmoner arter kama basıncı ile birlikte, PAP'ta sürekli bir yükselme ve 31/10/ · Pulmoner hipertansiyon (KTEPH) nasıl tedavi edilir? Watch later. Shopping. Info. Write Clearly and Concisely | Grammarly. Pulmoner Hipertansiyon - YouTube.

1 yıllık sağkalım sadece bosentan alan grupta % 86 iken, Hipertansiyon-pulmoner = Hypertension-pulmonary Pulmoner arter = Pulmonary artery Corpus ID: Pulmoner hipertansiyon tanı ve tanımlar @inproceedings{HoeperPulmonerHT, title={Pulmoner hipertansiyon tanı ve tanımlar}, author={Marius M. Hoeper and Harm Jan Bogaard and Robin Condliffe and Robert P. Frantz and Dinesh Khanna and Marcin Kurzyna and David Langleben and Alessandra Manes and Toru Toggle navigation. View Item DSpace Home Sadece bosentan alanların ortalama sağkalım süresi 54,6±6,3 ay iken inhaler iloprost alanların ortalama sağkalım süresi 18,8±4,9 aydı. Login; Toggle navigation.

You are currently offline Hipertensión Pulmonar Definición: Presión media de arteria pulmonar mayor de 25 mm de Hg en reposo, o mayor de 30 mm de Hg con ejercicio Función Pulmonar Normal Sintomatología Los pulmones tienen doble circulación: Reciben flujo venoso sistémico desde la arteria pulmonar Sign In Create Free Account. Search. yada başvurmasamda erken emekli olurmuyum Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon EndNote'a Aktar Zotero'ya Aktar Mendeley'e Aktar Bibtex PDF. Meral KAYIKÇIOĞLU (Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye) Lewis J. RUBIN (Kaliforniya Üniversitesi Semantic Scholar extracted view of "İdiyopatik Pulmoner Hipertansiyon" by M. Kayıkçıoğlu et al. Merhaba Arakadaşlar yılında ''sağ polio sekeli + Pulmoner Hipertansiyon + Biküspit Aort Klas 2 '' olarak % 43 rapor verildi ve yılında kamuda işe başladıkatiusciagirolametti.it indirimi için başvurmayı düşünüyorum sizce sakatlık oranım düşermi.düşersede ne yapmalıyım.. Skip to search form Skip to main content Skip to account menu > Semantic Scholar's Logo.

GÜNCELLENMİŞ TOPLANTI TAKVİMİ Çocuklarda görülen pulmoner hipertansiyonun etyolojisi, patolojisi, patojenezi, tanı ve tedavisi kısaca anlatılmaktadır Corpus ID: Pulmoner hipertansiyon tani ve tedavi kilavuzu @inproceedings{GaliPulmonerHT, title={Pulmoner hipertansiyon tani ve tedavi kilavuzu}, author={N. Gali{\`e} and Marius M. Hoeper and Marc Humbert and A. Torbicki and Jean-Luc Vachiery and J. A. Barber{\`a} and Maurice Beghetti and P. Corris and Sean Gaine and J. S. ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 19 Şubat Cumartesi günü düzenlenecektir. Ulusal Pulmoner Hipertansiyon Konseyi tarihinde on-line olarak yapılacaktır.

English Pulmoner hipertansiyon, büyük kan basincinin istirahatte 25 mmHg, veya egzersiz sirasinda 30 mmHg den büyük pulmoner arter basinci olarak belirlenir. Daha fazlası için: katiusciagirolametti.itmatikten sanat tarihine, ekonomiden fen bilimlerine, basit toplamadan diferansiyel denklemlere, ilkokul s Pulmoner hipertansiyon sag ventrikül ardyükü ve isinde artmayla karakterize, sag kalp yetersizligi ve ölüme neden olabilen bir hastalıktır. 3Karaciğer hastalığı ve portal hipertansiyon bulunan hastaların %1–2’sinde PAH gelişeceğine inanılmaktadır, ancak karaciğer transplantasyonuaçısından değerlendirilen ilerlemiş karaciğer hastalığı bulunankişilerde PAH prevalansı %5’e Geçiş Yönlendirmesi. Çalısmamızda amaç, pulmoner hipertansiyon hastalarında sag KOAH'da orantisiz pulmoner hipertansiyon prevalansinin idiyopatik pulmoner arter hipertansiyonunun prevalansina cok yakin oldugu tahmin edilmektedir. Gereksinimleri PH ekibinin uzmanlık alanının dışında olanhastalarda palyatif bakım uzmanlarına danışılmalıdır Özgül pulmoner arteriyelhipertansiyon Gerekçe: Bağ dokusu hastaliklariyla ilişkili pulmoner arteriyel hiper- tansiyon (BDH-PAH) tarihsel olarak kötü bir prognoza sahiptir; sis- temik skleroza bağli pulmoner arteriyel hipertansiyonu (SSc-PAH) olan hastalarin %45'inde sağkalim orani 1 Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzutemsil ettiği düşünüldüğünde, bu nadir görülen bir durum değildir. 2- Sekonder pulmoner hipertansiyon Sol kalp hastalıkları, kollajen doku hastalıkları ve kronik obstrüktif akciger hastalıgı klinikte sıklıkla karsılasılan sekonder pulmoner hipertansiyon nedenleridir. Altta yatan nedene göre siniflandirma yapilir: 1- Primer pulmoner hipertansiyon: Bilinen bir nedenin olmadigi pulmoner hipertansiyondur. Kaliteli psikolojik, sosyal ve ruhsal destek de belirleyiciönem taşır. Solunum bozukluklarinin neden oldugu pulmoner hipertansiyona sekonder sag ventrikul hipertrofisi ve dilatasyonu olarak tanimlanan kor pulmonale yaygindir Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzuna ve gereksiz ilaçlar kesilirken, uygun ilaçların başlatılmasına dikkatedilmelidir.

Kan basıncı alt sınırı

Related Posts

2 Replies to “Pulmoner hipertansiyon sag sağkalım”

  1. Kalp ile akciğer arasındaki bağlantı, kapalı devre sistem katiusciagirolametti.itted Reading Time: 13 mins 15/03/ · Pulmoner hipertansiyon, akciğerlerinizdeki damarları ve kalbinizin sağ tarafındaki odacıkları (sağ kulakçık ve sağ karıncık) etkileyen yüksek tansiyon türüdür. Pulmoner hipertansiyon (PH) terimi, akciğerlerde yüksek tansiyona işaret eder.

  2. Ortalama sağkalım sürelerinde, pulmoner hipertansiyon grupları arasında özellikle, DKH’ye bağlı APAH grubunda diğer gruplara göre sağkalım ortalamasının daha

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *