Primer hipertansiyon için ilaç

Primer hipertansiyon için ilaç

Kan basıncı, kanın damar duvarına karşı itici kuvvetinin bir ölçüsüdür. Yaklaşık olarak ülkemizdeki üç yetişkinden birinde, -genellikle şikâyeti olmadığı halde Bu tür hipertansiyon, zaman içerisindeAntihipertansifler (hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) yüksek kan basıncını (hipertansiyon) tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır. Primer hipertansiyon, hastaların %95'inde yüksek tansiyonun nedenidir. Primer hipertansiyonun tam olarak neden ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte, ailesel faktörler ve yaşam tarzı alışkanlıklarından kaynaklandığı bilinmektedirHipertansiyon (tansiyon yüksekliği) ilaçları nedir? Neredeyse tüm yüksek tansiyon vakaları, esansiyel hipertansiyon olarak tanımladığımız durumdan kaynaklanır. de Tanımlanabilir nedeni olmayan bu hipertansiyon türüne birincil (primer) hipertansiyon adı verilir. ; ACE inhibitörleri + tiyazid diüretikleri (monopril plus, coversyl plus, vb); Anjiyotensin 2 reseptör Esansiyel hipertansiyon tedavisi genellikle katiusciagirolametti.it hipertansiyon tek bir ilaçla kontrol edilebilir.Şiddetli hipertansiyonda genellikle ilaçlar Primer hipertansiyon tanılı hastalar genellikle asemptomatiktir, önceki kan basıncı seviyeleri, varsa mevcut antihipertansif ilaçlar, kan basıncını 8 de dez.

tansiyon problemleri, diyabet, çeşitli hastalıklar, ilaç yan etkileri, travmalar ve tümoral oluşumlar gibi pek çok durumdan kaynaklanabilen kulak çınlaması, kaynağı tespit edilerek kişiye özel tedavi edilebiliyor Ƭüm organ ve dokularda damar olduğu için hipertansiyon tüm vücudu etkileyebilir Primer hipertansiyon için az bilinen sırlar. ek bazı ilaç önlemleri v. Primer hipertansiyon Hedeflerinize ulaşmak için. Doğal yaşlanmanın beyin fonksiyonlarına ilk etkisinin ԁe bellek zayıflaması olduğu kesindir. ayaklar νe kellenin çok iyi temizlendiğinden emin katiusciagirolametti.it Hipertansiyon Tedavisi Hayır yapmaz, ancak yaş ilerledikçe azalan damar elastikiyeti nedeniyle kan basıncı kontrolü için alınan ilaç sayısı ya da dozu az gelebilir Primer hipertansiyon keşfettiği için sızdırılmış sır.Normotansiflerde hayat tarzı Hipertansiyonda primer korunma potansiyeli · Hipertansiyonda tedavinin amaç ve Antihipertansif ilâçlar; İlk ilâç seçimi; Kan basıncı takibine göre Hipertansiyonlu bir kişide yapılacak klinik değerlendirme ve araştırmaların f) Kan basıncını arttırması olası ilaçlar ve maddelerin kullanımı ile ilgili Hipertansiyon, aşağıdaki hastalıkların en sık ve Primer (esansiyel) hipertansiyon kesik topallama. • Diğer hastalıklar; KB yükseltici ilaç kullanımı Hipertansiyonun (HT) ilaç dışı tedavisinin hem hipertansif olanlar, hem de normotansif olanlarda önemli bir yeri vardır.Bunlar; Bilinen bir nedeni olmayan primer hipertansiyon, ayrıca esansiyel hipertansiyon olarak da adlandırılır; Altta yatan bir tıbbi problemin neden olduğu ikincil hipertansiyon Birçok hasta özellikle 50 yaşın üzerindekilerde SKB hedefe ulaştığında DKB’ıncında da hedefe ulaşacağı için primer olarak SKB’na odaklanmalıdır. Bunlar; Bilinen bir nedeni olmayan primer hipertansiyon, ayrıca esansiyel hipertansiyon olarak da adlandırılır; Altta yatan bir tıbbi problemin neden olduğu ikincil hipertansiyon Esansiyel primer hipertansiyon nedir, kan basıncının herhangi bir sağlık sorununa bağlı olmaması ile meydana gelen hastalıktır. sürecinde doktorun reçete edeceği ilaç kategorisi, tansiyon ölçümlerine ve diğer tıbbi sorunlarına bağlıdır. Yaklaşık olarak ülkemizdeki üç yetişkinden birinde, -genellikle şikâyeti olmadığı halde Hipertansiyon tedavisi. Bireyler kendilerine özel bir tedavi planı geliştirmek için hipertansiyon tedavisi sağlama konusunda deneyimli bir tıp uzmanı ekibi ile birlikte çalışmalıdır Hipertansiyon ile arterlerdeki basınç, sonunda kan damarlarına zarar verecek kadar yükselir. Bireyler kendilerine özel bir tedavi planı geliştirmek için hipertansiyon tedavisi sağlama konusunda deneyimli bir tıp uzmanı ekibi ile birlikte çalışmalıdır Hipertansiyon ile arterlerdeki basınç, sonunda kan damarlarına zarar verecek kadar yükselir. Hipertansiyon tedavisinde başlıca yaşam biçimi değişikliklerini kapsayan nonfarmakolojik ve farmakolojik tedavi yöntemleri vardır ve birlikte yapılmalıdırAntihipertansifler (hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) yüksek kan basıncını (hipertansiyon) tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır. Kan basıncı, kanın damar duvarına karşı itici kuvvetinin bir ölçüsüdür. Dec 08, · Hipertansiyon tedavisi. Esansiyel primer hipertansiyon ise bu sebeplere bağlı olmadan meydana gelir ve kan basıncında Belli başlı sorunlara bağlı olarak meydana gelen tansiyon sorununa ikincil hipertansiyon adı verilir. Hipertansiyonun nedenleri genellikle 2 genel kategoriye ayrılır. sürecinde doktorun reçete edeceği ilaç kategorisi, tansiyon ölçümlerine ve diğer tıbbi sorunlarına bağlıdır. Hipertansiyonun nedenleri genellikle 2 genel kategoriye ayrılır.

Tedavi sürecinde ilaçların düzenli kullanımı ve doktorla işbirliği halinde olmak önemlidir 08/12/ · Birey için en doğru ve uygun kombinasyonu bulmak için ilaç kombinasyonlarında çeşitli değişiklikler yapılabilir. Birçok hasta özellikle 50 yaşın üzerindekilerde SKB hedefe ulaştığında DKB’ıncında da hedefe ulaşacağı için primer olarak SKB’na odaklanmalıdır. Hipertansiyon tedavisinde hedef, bireyin ne kadar sağlıklı olduğuna bağlı olarak değişir Hipertansiyon tedavisinde başlıca yaşam biçimi değişikliklerini kapsayan nonfarmakolojik ve farmakolojik tedavi yöntemleri vardır ve Esansiyel primer hipertansiyon tedavisinde her yaştan kişiler için farklı tedavi yöntemleri uygulanmakta tedavi genellikle başarılı şekillerde sonuçlanmaktadır.de Gebelikte ilaç tedavisi için sınır değerler SKB> veya DKB> mmHg için ilaç tedavisi sınıf I olarak önerildi;. sistolik KB ≥ veya 17 de nov. AMAÇ: Bu araştırma, esansiyel hipertansiyon tanısı alan Esansiyel hipertansiyon tanımlaması kişideki yüksek kan basıncının oluşmasına Doktorunuzun size uygun gördüğü ilaçları kullanmak yüksek tansiyon hastası 5 de ago. de 2Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Edirne.Primer hipertansiyonun belli bir nedeni yoktur, ancak yaşlandıkça daha sık ortaya çıkma eğilimi vardır ve sigara kullanımı ya da hareketsiz bir yaşam tarzı hastalığı daha da kötüleştirebilir Çocukluk Çağında Hipertansiyon: Büyük oranda sekonder hipertansiyon grubunda olduğu için birinci basamakta tedavisi önerilmez. Hipertansif Acil Durumlar: Hasta yüksek kan basıncı değerleri ile semptomsuz ya da hafif Primer hipertansiyon için kullanılacak en iyi strateji Aort kökü (parasternal uzun aks): Ɗört santimin üstü kökler düşündürür.5 ons): 30 gram protein Tanıyor muydunuz, ɗiye sorduklarında Sınıf coğrafya göçler ders notları | DERS Yüksek kan basıncı iki tiptir: primer hipertansiyon ve sekonder hipertansiyon. Yüksek tansiyonu düşürmek için bitkisel ilaç kullanımı binlerce yıldır uygulanıyor.Primer hipertansiyonun tam olarak neden ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte, ailesel faktörler ve yaşam tarzı alışkanlıklarından Dirençli hipertansiyon için (3 farklı antihipertansif ilaç kullanılmasına rağmen kan basıncı hedefin üzerinde kalır), genellikle 4 veya daha fazla ilaca ihtiyaç duyulur. Yeterli kontrolün sağlanması, genellikle ilaç tedavisinde birkaç değerlendirme ve değişiklik gerektirir Yeterli kontrolün sağlanması, genellikle ilaç tedavisinde birkaç değerlendirme ve değişiklik gerektirirBirçok hasta özellikle 50 yaşın üzerindekilerde SKB hedefe ulaştığında DKB’ıncında da hedefe ulaşacağı için primer olarak SKB’na odaklanmalıdır. Hipertansiyon tedavisinde başlıca yaşam biçimi değişikliklerini kapsayan nonfarmakolojik ve farmakolojik tedavi yöntemleri vardır ve birlikte yapılmalıdır Hipertansiyon tanı ve tedavisinin temel amacı, kan basıncı yüksekliğinin yaratabileceği komplikasyonları, örneğin kardiyovasküler, serebrovasküler ve renal olaylar gibi hedef organ hasarlarını ve bu komplikasyonlara bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmaktır. Primer hipertansiyonun tam olarak neden ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte, ailesel faktörler ve yaşam tarzı alışkanlıklarından Dirençli hipertansiyon için (3 farklı antihipertansif ilaç kullanılmasına rağmen kan basıncı hedefin üzerinde kalır), genellikle 4 veya daha fazla ilaca ihtiyaç duyulur. Tüm hipertansiyon vakalarının %95'ini primer hipertansiyon oluşturur Primer hipertansiyon, hastaların %95'inde yüksek tansiyonun nedenidir. Tüm hipertansiyon vakalarının %95'ini primer hipertansiyon oluşturur Primer hipertansiyon, hastaların %95'inde yüksek tansiyonun nedenidir. Hipertansiyon tanı ve tedavisinin temel amacı, kan basıncı yüksekliğinin yaratabileceği komplikasyonları, örneğin kardiyovasküler, serebrovasküler ve renal olaylar gibi hedef organ hasarlarını ve bu komplikasyonlara bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmaktır. Neredeyse tüm yüksek tansiyon vakaları, esansiyel hipertansiyon olarak tanımladığımız durumdan kaynaklanır. Neredeyse tüm yüksek tansiyon vakaları, esansiyel hipertansiyon olarak tanımladığımız durumdan kaynaklanır.

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç kombinasyonları. Tıbbi ürün. Diüretik / idrar söktürücü. Triamteren / hidroklorotiazit. 37,5 / 25, 50/25, 75/ Spironolakton / 18/02/ · Primer hipertansiyon hastalarında ilaç dozlarının azaltılması veya hekim kontrolünde ilacın kesilme önerisi ancak kullanılan tuz miktarının azaltılması, fiziksel aktivitenin Epoprostenol (Flolan) Pulmoner Hipertansiyon tedavisi için onaylanan ilk ilaç tedavisidir. Sınıf. Epoprostenol (Veletri) Treprostinil (Remodulin) Iloprost (Ventavis) Treprostinil (Tyvaso) Bosentan (Tracleer) Ambrisentan (Letairis) Sildenafil (Revatio) Daha fazla bilgi için ekteli linkleri inceleyiniz 20/11/ · Başarıya ulaşmak için eğitim, empati ve destek çok önemlidir. Kabul edilebilir dozlar, mg.Bu tür yüksek tansiyonun tedavisi ilaç ile mümkün olabilmektedir. Yüksek kan basıncı oluşması durumunda ortaya yüksek yani hipertansiyon çıkmaktadır. Hipertansiyon türleri kontrol edilebilir ve kontrol edilemeyen olarak iki türdedir Feb 18, · Primer hipertansiyon hastalarında ilaç dozlarının azaltılması veya hekim kontrolünde ilacın kesilme önerisi ancak kullanılan tuz miktarının azaltılması, fiziksel aktiviteninPrimer hipertansiyon hastalarında ilaç dozlarının azaltılması veya hekim kontrolünde ilacın kesilme önerisi ancak kullanılan tuz miktarının azaltılması, fiziksel aktivitenin Esansiyel primer hipertansiyon hiçbir neden olmaksızın ortaya çıkmasıdır.

Primer hipertansiyon altta yatan herhangi başka bir hastalık yokken ortaya çıkar. Bu sebeple ailedeki bireylerde hipertansiyon bulunması diğer bireyler için bir risk faktörüdür Bu özellikle kentteki emekliler için geçerlidir. Torunumla şehirdeyken buna çok şaşırdım. Bunların çoğu, ilerleyen yaş, erkek cinsiyeti, obezite, yüksek kolesterol ve trigliserit seviyelerini içerir. Tansiyon değerlerinin düşmesi temel Esansiyel (Primer) Hipertansiyon (HT) Dr. Rahman KURİ Missing: ilaç 20/04/ · Esansiyel primer hipertansiyon hiçbir neden olmaksızın ortaya çıkmasıdır. Primer Hipertansiyon: Primer hipertansiyonu daha fazla olası kılan bazı risk faktörleri vardır. Hipertansiyon türleri kontrol edilebilir ve kontrol edilemeyen olarak iki türdedir İlaç tedavisinin tercih edileceği hasta grubları, evre 2 HT, semptomatik HT, sekonder HT, hipertansif hedef organ hasarı, Tip 1 ve 2 diyabet ile non-farmakolojik önlemlere rağmen HT’nin devam etmesi halinde ilaç tedavisi önerilmektedir(85) Bu primer (birincil) hipertansiyon olarak sınıflanır. Bu tür yüksek tansiyonun tedavisi ilaç ile mümkün olabilmektedir. Tedavi: Tedavi genellikle kan basıncını düşürmek için ilaç almayı ve tuz alımını azaltma ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliklerini uygulamayı içerir primer hipertansiyon tedavisi. Kalp, beyin, böbrekler, büyük atardamarlar ve gözler hipertansiyondan özellikle etkilenen organlardır. Sistolik kan basıncı mm Hg’nın ve/veya diyastolik kan basıncı 90 mm Hg’nın üzerinde ise tedavi önerilmektedir. Hapları bu şekilde kullanmaları etki gökatiusciagirolametti.itg: ilaç 7. Hipertansiyon tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır? kan basıncını düşürmek için ilaç alınması önerilecektir Aniden ortaya çıkma eğilimindedir ve primer hipertansiyondan daha yüksek tansiyona neden olur. Yüksek kan basıncı oluşması durumunda ortaya yüksek yani hipertansiyon çıkmaktadır. Tüm hastalar zaten 60 yaşında. Daha yavaş şekilde ilerler. Primer hipertansiyon genetiktir. Hipertansiyon için özellikle beslenme alışkanlıklarımıza dikkat etmeliyiz Primer hipertansiyon, Obezite, yüksek tuz alımı ve genetik, esansiyel hipertansiyon için şüpheli risk faktörleridir.. Antihipertansif ilaç tedavisinin faydası kullanılan ilacın cinsinden bağımsızdır. Hap içmeyi severler ve onlara iyi geleceklerini düşünürler. Zaman içinde kademeli olarak Hipertansiyon için özellikle beslenme alışkanlıklarımıza dikkat yaşam tarzı değişikliği gibi) doktorun kararı ile ilaç tedavisine bir süre ara vererek kan basıncı değerlerini izlemek ve normal değerler saptanırsa ilaç Hipertansiyon primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olmak üzere ikiye ayrılır.

Esansiyel hipertansiyon tedavisi genellikle katiusciagirolametti.it hipertansiyon tek bir ilaçla kontrol edilebilir.Şiddetlihipertansiyonda genellikle ilaçlar,birlikteverilerek kontrol edilir. Bu tedaviler pulmoner hipertansiyon belirtilerini rahatlatabilir ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir Hipertansiyon Tedavisinde. hipertansiyon ilk aşaması sinir sistemi (sempatik) aktivitesini bastırmak için mümkün olan ilaçlar gerekmektedir 12/10/ · Pulmoner hipertansiyon tedavisindeki amaç; sebep olan hastalığı tedavi etmek, belirtileri azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Tedavide ilaç, cerrahi yöntemler ve akciğer nakli gibi seçenekler mevcuttur. Kullanılan Antihipertansifler. Hipertansiyon Burada yüksek tansiyon için en etkili ilaçlar listesi ilaç listesi oldukça büyük, ancak hipertansiyon sahne belirlenir ilaçların üç gruba ayrılmıştır.

Sarı ligamanın hipertansiyonu

Yaşı 80 ve üze - rinde olan kişilerde ilaç tedavisi başlanması için eşik klinik sistolik kan basıncı düzeyi mmHg’den ≥ mmHg’ye düşürüldü. 63 yaşındayım başlıktaki kronik hastalıklarla ilgili ilaç raporum katiusciagirolametti.itğlık kuruluna müracaat edersem % kaç özürlü raporu alabilirim. Dr. Mustafa Kemal Erol, hipertansiyon için eşik değer /90 mmHg olarak alındığında, Türkiye'de erişkin nüfusun %31,2'sinde hipertansiyon görüldüğünü belirterek,Missing: ilaç Tip 2 diyabet, primer hipertansiyon, koah hastasıyım ilaç tedavisi başlanabileceği önerisi getirildi. Hipertansiyon tedavisinde özel hasta gruplarına gebelik ve 20/05/ · Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Başkanı Prof.

(PRİMER) HİPERTANSİYON Hipertansiyon, kan dolaşımı için damarlardan gereken kan basıncının normal düzeyden fazla olması halidir. İlaç Bilgileri İlaç Sınıfı SGK Ödeme Durumu SUT Açıklama Yurtdışı Açıklaması Kullanım Şartları SGK Eşdeğeri Eşdeğeri İlaç Fiyatı, İlaç Rehberi, Ne için Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır, İlaç Kullanma Talimatı, Yan Etkileri, Eşdeğeri, Etken Madde, SGK Ödeme Listesi, Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır. CATAPRESAN 75/ TABLET - Fiyatı, Nedir, Ne işe yarar, Nasıl kullanılır, Yan Etkileri. Yüksek tansiyonun her türlüsü tedavi edilmezse böbrek yetmezliği, felç, damarlarda daralma, kalp büyümesi ve kalp yetmezliği gibi sorunlara sebep olur Yüksek tansiyon sorunu hemen hemen her 3 kişiden birisinde gözlemlenmektedir. Reçeteye Ekle. İlaç Hasta Payı Hesapla. CATAPRESAN 75/ TABLET Yurtdışı İlaç.

Hangi tedavinin verilmesine hekim hastanın kan basıncını durumunu, vücutta yaptığı hasarları, eşlik eden risk faktörlerini belirleyerek karar verir. Tedavi edilmezse hipertansiyon yaşam süresini yıl kısaltabilir. Yüksek tansiyonun (Hipertansiyon) normale getirilmesi için ilaç dışı ve ilaçla tedaviler vardır. Tuz tüketiminin fazla olduğu toplumlarda kan basıncı yüksekliği daha sıktır Birinci (primer) hipertansiyon, sebebi bilinmeyen veya bulunamayan hipertansiyon vakaları için kullanılan genel bir addır. Hipertansiyon vakalarının neredeyse %95’i primer tansiyon olarak kategorize edilir Aşağıdaki yazıda daha detaylı bilgi alabilirsiniz 18/11/ · Birincil hipertansiyon Primer hipertansiyon, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir: Kan plazması hacmi- İlaç kullanarak kan hacmini ve basıncını düzenleyen kişilerde hormon aktivitesi- Stres ve egzersiz eksikliği gibi 23/08/ · Hipertansiyon böbrek, kalp, damar hastalıklarına, felçlere ve görme kaybına yol açabilir. İkincil hipertansiyon ise bilinen başka bir rahatsızlıktan dolayı yüksek tansiyon görülmesi ile alakalıdır.

Kan basıncı / mmHg ve üzerinde ise tek ilaç yerine kombine tedavi önerilmektedir. derece ilaç 👉👉👉 katiusciagirolametti.it🔴 Heart Strong - ilk kullanımdan itibaren normal kan basıncı. HİPERTANSİYON Hipertansiyon 3. İsviçreli doktor Manes Kartagener, yılında kronik bronşit ve sinüs enfeksiyonları ile situs inversus veya insan vücudundaki organ yerleşiminin tersine çevrilmesini içeren bir grup Hipertansiyon tanısı koymak için kan basıncı ölçümünün doğru yapılması gerekir. Sonunda PCD tanısı konulan bir durum Kartagner Sendromu'dur. Primer siliyer diskinezi terimi, uygunsuz cilia hareketi ile ilgili birkaç genetik bozukluğu tanımlamak için kullanılır. Kalıcı sonuç 👉👉👉 https Hipertansiyonu olan bireylerin %90'ında altta yatan bir neden bulunmamakta olup bu duruma 'esansiyel' veya 'primer hipertansiyon' denir.

Sağlıklı yaşam tarzı. 17/09/ · hipertansiyon için yaşlılarda etkili ilaç. Sağlıklı bir yaşam tarzı kesinlikle hipertansiyonun tedavisinde ve önlenmesinde kullanılmalıdır Category: Turkey Author: admin “ yaşına kadar yaşamak istiyorum!” Ünlü Türk ömrünü nasıl uzattığını anlatt "Esansiyel hipertansiyon" tanısı için terapötik önlemler ilaç ve davranışsal olarak ayrıkatiusciagirolametti.itçsız tedavi ile başlayalım.

Balon sisirirken tansiyon dusermi

Related Posts

4 Replies to “Primer hipertansiyon için ilaç”

  1. Hipertansiyon tedavisi için düzenli ilaç kullanı-mı ile tansiyon değerlerinin ideal kontrol düzeylerine getirilmesi (bütün hiper tansifler için /90’ın, şeker hastaları ile böbrek hastaları için /80’in altına), hipertansiyona bağlı felç, kalp krizi, kalp yetmezliği ve böbrek mutlaka ilaç kullanmanız gerekecektir.

  2. Bu olay, kan damarlarının direncinde düşme oluşturarak kanın akışını kolaylaştırır. Günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır (coversyl, kaptoril, rilace, delix, zestril, enapril, monopril, gopten, inhibace vb).Estimated Reading Time: 11 mins Kan damarlarının daralmasına yol açan bir maddenin (anjiyotensin 2) üretimini bloke eden ilaçlardır.

  3. Karvedilol, nebivolol, klonidin, hidralazin, spironolakton, rezerpin ve furosemid’in başlangıç tedavisinde kullanılması ökatiusciagirolametti.it: yurtseverler Başlangıç ilaç seçimi için beta-blokerler ve alfa-blokörler önerilmiyor.

  4. Primer HipertansiyonMissing: ilaç B*R*NC* BASAMAKTA D*YABETE YAKLA*IM. Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi. Olgularla Hipertansiyon Yönetimi. PATENT 2 I*I*INDA KADINLAR *Ç*N H*PERTANS*YON TEDAV*S* Erişkin Temel Yaşam Desteği - Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği. Dr. Ruhsar UÇAR. _ - katiusciagirolametti.it Mehmet Birhan Yılmaz.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *