Hipertansiyon tezi

Hipertansiyon tezi

Evre Hipertansiyon. Hipertansiyon yönetiminde başarılı olmak, düzenli kan basıncı kontrolünü, ilaç tedavisine uyumu ve uygun yaşam tarzı değişikliklerini sağlamak için has-taya en yakın sağlık profesyoneli olan hemşireye önemli görevler düşmektedir. Tedaviye uyumun art-HİPERTANSİYON VE BESLENME TEDAVİSİ. Evre Hipertansiyon. Hipertansiyon, global düzeyde mortalitenin önemli paydaşlarından biri olmakla beraber ülkemizde ve dünyada önemli halk Yaşlıda hipertansiyon, 65 yaşın üzerinde, sistolik kan basıncının Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,. Summary Uzmanlık teziDec 08, · 1. 2. mm Hg ve üzerinde bir sistolik tansiyon değeri ya da 90 mm Hg ve üzerinde bir diyastolik tansiyon değerine verilen isimdir Anahtar kelimeler: Birinci basamak, hasta yönetimi, hipertansiyon. İstanbul, (Danışman: Doç Hipertansiyon İnsidansı ve Risk Faktörleri” adlı çalışma jürimiz tarafından Halk. Sağlığı Anabilim Dalı'nda Tıpta uzmanlık Tezi olarak oy birliği ile kabul Hipertansiyon toplumda sık görülen kronik bir hastalıktır. ila mm Hg arasında değişen bir sistolik tansiyon ya da 80 ile 89 mm Hg arasında değişen bir diyastolik tansiyon değerine verilen isimdir.

bİlgİ dÜzeyİ, tedavİye uyum ve Öz bakim yÖnetİmİne etkİsİ (doktora tezi) duygu kurt. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nde bulunan basılı bütün tezleri tarayarak, üye olduktan sonra izinli tezlere tam metin(pdf) olarak erişebilirisiniz hİpertansİyon tanisi alan hastalara verİlen Öz yÖnetİm desteĞİnİn. edİrne referans no: Hastaların Hipertansiyon Bilgilerinin Tedaviye Uyum ve Öz-Etkililik Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi Hastaların HipertansiyonBilgilerinin Tedaviye Uyum ve Öz-Etkililik Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi Perihan Gönel Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Aratırma Enstitüsüne Hemúirelik Yüksek Lisans Tezi olarak sunulmuútur.16 ERZİNCAN Hipertansiyon Yönetiminde Antihipertansif İlaca Uyumun Önemi .. Yüksek lisans tezi '' Hipertansiyon Hastalarda Tedaviye Uyum ve Etkileyen. Faktörlerin İncelenmesi'' başlıklı çalışmanın tarafımca, bilimsel ahlak ve Amaç: Hipertansiyon tüm dünyada sık görülen bir hastalıktır ve hipertansif Bu araştırma hipertansiyon tanısı almış erişkin Yüksek Lisans Tezi YÜKSEK LİSANS TEZİ HİPERTANSİYON HASTALARINDA TEDAVİYE UYUM VE Anahtar Kelimeler: Eğitim, Hipertansiyon, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ.2. Hipertansiyon nedeniyle koroner damarlarda oluşan endotel fonksiyon bozukluğu vazodilatatör cevapları baskılar Tablo Yetişkinlerde (18 yaş ve üzeri) hipertansiyon sınıflandırılması Kan Basıncı Sınıflandırması Sistolik Kan Basıncı, mmHg(Milimetre Cıva) Diyastolik Kan Basıncı, mmHg Normal hipertansiyon veya Evre 1 hipertansiyon veya Evre 2 hipertansiyon ≥ veya ≥ Amaç: Bu çalışmanın amacı, hipertansiyon hastalarının hastalık algısı ile kan basıncı regülasyonu arasındaki ilişkiyi belirlemek ve hastalık algısına yönelik grup görüşmelerinin hastalık algısı ve kan basıncı regülasyonuna etkisini incelemektir Evre Hipertansiyon. Hipertansiyon sinsice başlayarak sistolik ve diyastolik kardiyak disfonksiyon ile uzun dönemde sol ventrikül pompa yetmezliği ve konjestif kalp yetmezliği gelişmesine neden olan ciddi bir rahatsızlıktır. ila mm Hg arasında değişen bir sistolik tansiyon ya da 80 ile 89 mm Hg arasında değişen bir diyastolik tansiyon değerine verilen isimdir. Araştırmaya alınma kriteri • 18 yaşından büyük olmak • En az 6 ay süre önce Esansiyel Hipertansiyon tanısı konmuş olmak Araştırmaya dahil edilmeme kriteri • İletişim sorunu olması Tablo Yetişkinlerde (18 yaş ve üzeri) hipertansiyon sınıflandırılması Kan Basıncı Sınıflandırması Sistolik Kan Basıncı, mmHg(Milimetre Cıva) Diyastolik Kan Basıncı, mmHg Normal hipertansiyon veya Evre 1 hipertansiyon veya Evre 2 hipertansiyon ≥ veya ≥ 1. Hipertansiyon nedeniyle koroner damarlarda oluşan endotel fonksiyon bozukluğu vazodilatatör cevapları baskılar hipertansiyon tanısı konulmuş hasta oluşturdu. Hastalar basit rasgele örnekleme yöntemiyle araştır-maya alındı. Evre Hipertansiyon. mm Hg ve üzerinde bir sistolik tansiyon değeri ya da 90 mm Hg ve üzerinde bir diyastolik tansiyon değerine verilen isimdir Hipertansiyon sinsice başlayarak sistolik ve diyastolik kardiyak disfonksiyon ile uzun dönemde sol ventrikül pompa yetmezliği ve konjestif kalp yetmezliği gelişmesine neden olan ciddi bir rahatsızlıktır.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek HastalıklarıDerneğidaha önce “TürkHipertansiyon Prevalans Çalışması”,“Türk 1 t.c. Çukurova Ünİversİtesİ tip fakÜltesİ Çocuk saĞliĞi ve hastaliklari anabİlİm dali tek tarafli multİkİstİk dİsplastİk bÖbrek hastaliĞi olan Çocuklarda hİpertansİyon sikliĞi ve buna etkİlİ faktÖrler dr. dr. ali anarat adana – tezi indüksiyonu için yan etkilerinin daha az olması sebebiyle roküronyum bromür 1 mg/kg dozda günü-müzde daha sık tercih edilen ilaç durumuna gelmiş-tir. Laringoskopi ve entübasyon, hastaların havayolu reflekslerini harekete geçirerek hipertansiyon (HT) ve taşikardi gibi hemodinamik yanıtlara neden olabilir Ceyda Özçelik (İç Hastalıkları Uzmanlık tezi, Samsun, ) Hipertansiyon, dünyada ve ülkemizde görülme sıklığıgiderek artan oldukça önemli bir sağlıksorunudur. defne ay tuncel uzmanlik tezİ tez daniŞmani prof.tansiyon, psödofeokromositoma, ortostatik hipertansiyon ve tezi başladığında sempatik aktivite artışı sonucu KB'de Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, kan basıncı, rehber, sınıflandırma. Page FNJN Florence Nightingale Hemşirelik 2 aug. Summary raporunun bir karşıt tezi olduğu yorumları sıkça yapılmaktadır Araştırmada hastaların tedavi süresi ile Yaşam Kali- tesi ölçeğinin vücut ağrısı alt boyutu hariç Fiziksel.Hipertansiyonu olan polikistik böbrek hastalarında böbrek fonksiyonları daha hızlı bozulur (4) Hipertansiyon ile kan basıncının yüksek olması sonucunda uygun tedavi yöntemleri izlenmez ise beyin kanaması ve hatta felce neden olan sonuçlar doğabiliyor. Hipertansiyon büyük ölçüde genetiktir ancak günümüzdeki hastalığın bir çoğu beslenme yanlışlıklarından dolayı hipertansiyon hastasıdır Hipertansiyon tedavisi Diğer kardiyovasküler risk faktörleri tedavisi: Obesite, hiperlipidemi, eker hastalığı Kanıta dayalı öneriler Tuz azaltılması Potasyum alımının arttırılması Kilo kaybı Hipertansiyon, bu hastalıkta sık karşılaşılan bir bulgu olup hastaların morbidite ve mortalitesinde önemli bir rol oynar (2). Hipertansiyon, hastaların yaklaşık %60'ında böbrek fonksiyonları bozulmadan önce ortaya çıkar (2,3).Hem artan yaşam süresi Created Date: 5/1/ PM Amaç: Bu çalışmanın amacı, hipertansiyon hastalarının hastalık algısı ile kan basıncı regülasyonu arasındaki ilişkiyi belirlemek ve hastalık algısına yönelik grup görüşmelerinin hastalık algısı ve kan basıncı regülasyonuna etkisini incelemektir Hipertansiyon ve Beslenme Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 9 Nisan SAMSUN Yüksek lisans tezi '' Hipertansiyon Hastalarda Tedaviye Uyum ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi'' başlıklı çalışmanın tarafımca, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını veYüksek lisans tezi '' Hipertansiyon Hastalarda Tedaviye Uyum ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi'' başlıklı çalışmanın tarafımca, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve Plan Özet Beslenmenin önemi Hipertansiyon ve beslenme DASH: Genel bilgiler DASH: İp uçları Tuz ekerli gıdalar-içecekler ve hipertansiyon Diyete uyum dendir (Öztürk, ). Türk Hipertansiyon ve Böb-rek Hastalıkları Derneği () Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması PatenT2 çalışması sonuçlarına göre; toplam nüfusta (18 yaş üzeri) hipertansiyon prevalansı %, erkeklerde % ve kadınlarda % olarak bulunmuştur.

Obezlerde kalbin debisi arttığı halde nedense kalbin hızı ise pek değişmez. baŞkent Ünİversİtesİ tip fakÜltesİ İÇ hastaliklari anabİlİm dali nefrolojİ bİlİm dali direnci arttığından hipertansiyona eğilim oluşur. renovaskÜler hİpertansİyon ŞÜphesİ olan hastalarda klİnİk İpuÇlarinin deĞerlendİrİlmesİ nefrolojİ yandal uzmanlik tezİ dr. nİhan tÖrer tekkariŞmaz ankara t.c. Obezite, kalorisi yüksek diyet ve tuz hipertansiyondan Uzmanlık tezi çalışmam sürecinde bilgisini, değerli katkılarını, yapıcı yaklaşımını ve güler yüzünü esirgemeyen değerli danışman hocam Doç. Dr. Günay Can ‘a, Uzmanlık eğitimim sürecinde ve tez çalışmamda her zama n beni destekleyen Obezlerde artmış kardiyak debinin ana sebebi sıvı retansiyonu nedeniyle aşırı artmış volüm yükünden kaynaklanan ön yük artışıdır.gazİ Ünİversİtesİ saĞlik bİlİmlerİ enstİtÜsÜ dİren sarisaltik yaŞin hİpertansİyon tedavİsİnde etkİlİ sabİt dozlu farmasÖtİk teknolojİ anabİlİm dali kombİnasyon tasarimi ve deĞerlendİrİlmesİ HİPERTANSİYON HİPERTANSİYON HİPERTANSİYON NEDİR? Kalpten vücuda taşınan kanın atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvetin, kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına neden olabilecek kadar yüksek olduğu yaygın bir tıbbi duruma verilen isimdir tezİ farmasÖtİk teknolojİ anabİlİm dali kasim t.c.

Hipertansiyon hastalarýnýn yalnýzca %53'üne ilaç tedavisi baþlanmakta ve taný konan hipertansiyon hastalarýnýn da ancak %27'sinde yüksek tansiyon kontrol altýnda (Doktora Tezi) Sevtap HAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Kasım ÖZET Hipertansiyon oldukça karmaşık bir patogeneze sahiptir ve moleküler etiyolojisi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Dr. Esma KILIÇ hipertansiyon, toplam hastalýk yükü içerisinde %'lik bir paya sahiptir. Figen ARI İNCİ Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Temmuz NEVŞEHİR klasİk tÜrk mÜzİĞİnİn hİpertansİyon hastalarinin kan basinÇlarina ve anksİyete dÜzeylerİne etkİsİ tansel bekİroĞlu yÜksek lİsans tezİ hemŞİrelİk anabİlİm dali (İÇ hastaliklari hemŞİrelİĞİ yÜksek lİsansprogrami) daniŞman doç. Ülkemizde neredeyse 15 milyon kişi, yani her 3 kişiden biri yüksek tansiyon belirtileri taşır. Özellikle bugün verimliliğin önündeki en büyük engel ertelemeye çalışmaktır ki bu tez yazımında sık sık karşınıza çeldirici olarak çıkacaktır. 8/1/ · Bir tezin sonunu getirmekten çok başlangıcını yapmak daha zor olmaktadır. ABD'de nüfusun %24'ü, Türkiye'de ise %37'si hipertansiyon hastasýdýr. dr. Nedir? Bu duruma düşmemek adına zamanınızı kontrol altına alacak bir program, muhakkak elinizin altında bulunsun DÖNEMDEKİ KADINLARDA HİPERTANSİYON GÖRÜLME SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Tezi Hazırlayan Gamze Gülsüm KILIÇLI Tez Danışmanları Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül ÖZCAN Doç.Dr. Yüksek kan basıncı olarak da bilinen hipertansiyon kalbe yük bindiren, zamanla böbrekler, beyin, gözler ve kalp gibi organlarda harabiyete neden olabilen kan basıncındaki kalıcı yükselmeyi ifade etmektedir Doktora Tezi HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN BAZI İLAÇLARDAKİ ETKEN MADDELERİN TAYİNİ İÇİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE ANALİTİK UYGULAMALARI İbrahim Hüdai TAŞDEMİR Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Bu hastaların yaklaşık %’sı etkili bir tedavi ile sağlığına kavuşabilir Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum "Hipertansiyon Hastalarında Sağlık Okury lığı Düzeyinin Yaşam Kalitesi Üzerin Etkisi'' adlı çalışmanın, proje safhasından sonuçlanmasına kadar geçen bütün süreçlerde bilimsel etik kurallarına uygun bir şekilde Katlanmamış/yanlış katlanmış proteinlerin endoplazmik HİPERTANSİYON TANISI ALMIŞ BİREYLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HASTALIK ALGISI VE TEDAVİYE UYUMUNA ETKİSİ Tezi Hazırlayan Canan YILDIRIM Tez Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Gamze MUZ Doç. Dr. Hanife ÖZÇELİK Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ARALIK NEVŞEHİR Hipertansiyon hastalığı tüm dünyada yaygın olarak görülen kronik rahatsızlıkların başında gelir. nimet ovayolu gaziantep 29/1/ · Hipertansiyon testlerine ve tedavisine genel bakış.

Hipertansiyon herkes için aynı tehyi oluşturur mu? Hipertansiyon nasıl tedavi edilir? Uzun süre belirti göstermeyen bir tabloya sahip olan hipertansiyonun kalp, böbrek, beyin gibi hayati organlarda da ciddi hastalıklara neden olabildiği gibi, damarlarda meydana gelen bu yüksek basınç damarların iç yüzeyinde hasara yol açıp, tıkanmaya, genişlemeye hatta Hipertansiyon. Hipertansiyonu olan bir kişide hangi laboratuvar incelemeleri yapılmalıdır? Hipertansiyon hastalarında akdeniz tipi beslenme ve ilaç tedavisine uyumun acil servise başvuru sıklığına ve yaşam kalitesine etkisi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 28/5/ · Hipertansiyon bazen bazı belirtiler verse de yıllarca hiçbir semptom göstermeden ilerleyebilir. Hipertansiyon tanısı nasıl konur? Hipertansiyon tanısını koyduktan sonra neler yapılmalıdır? Hipertansiyon ne gibi belirtiler verir ve nasıl fark edilir? Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.

6 hipertansiyonda magne

tarihleri barkin berk. İstanbul İyişenyürek, Ö. (). Aile sağlığı merkezlerinin hipertansiyon hastalığı teşhisinde rolü ve önemi. Yöntem: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniği'ne ? dr. yÜksek lİsans tezİ aİle saĞliĞi merkezlerİnİn hİpertansİyon hastaliĞi teŞhİsİnde rolÜ ve Önemİ Ömer İyİŞenyÜrek klİnİk eczacilik anabİlİm dali daniŞman prof. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Amaç: Bu çalışmanın amacı, hipertansiyon hastalarının hastalık algısı ile kan basıncı regülasyonu arasındaki ilişkiyi belirlemek ve hastalık algısına yönelik grup görüşmelerinin hastalık algısı ve kan basıncı regülasyonuna etkisini incelemektir. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).

ùimanlık sıklığı ve neden olduğu komplikasyonlar son yıllarda artı göstermitir. İç Hastalıkları ABD. Doktora Tezi. Dünya Sağlık Örgütü’ne (World Health Organization [WHO], ) göre yılında 25 yaú ve üzeri tüm yetiúkinlerin yaklaúık %40’ında yüksek tansiyon Araştırmacılar, normal vücut fonksiyonlarındaki çeşitli değişikliklerin hipertansiyona neden olduğunu YÜKSEK LİSANS TEZİ Hipertansiyon (HT), dünyada ve ülkemizde en sık gözlenen kronik hastalıklardan biridir. İstanbul. Tedavi edilmemi hipertansiyon konjestif kalp hastalığı, son evre böbrek hastalığı ve periferik vasküler Hipertansiyon Nedenleri Hipertansiyon neden olur? Hipertansiyon gelimi ülkelerde sık rastlanılan bir sağlık sorunudur.

Hipertansiyon tanısı olan bireylerin evde hastalık yönetimlerinin incelenmesi 15/3/ · Hipertansiyon tedavisi yaşam biçimi değişikliklerini kapsayan nonfarmakolojik tedavi ile ilaç tedavisini kapsayan farmakolojik tedaviden oluşmaktadır. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri. Bu nedenlerle her Bu çalışma, hipertansif hastaların ilaç tedavisine uyumları ve hastalıkları konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmış, tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir araştırmadır. Tokem, Y., Taşçı, E. ve Yılmaz, M. (). Yaşın ilerlemesiyle birlikte, fiziksel ve bilişsel yetenekte azalma, kendi evinde yalnız kalma veya huzurevinde yaşama gibi nedenler tedaviye uyumu etkileyebilmektedir. Hipertansiyon hastalığı olanlarda tedaviye uyum, etkileyen faktörler ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. (Uzmanlık Tezi). Çalışma Temmuz - Mart TAF Preventive Medicine Bulletin, (6) Derleme / Review TAF Prev Med Bull ;12(6) Hipertansiyonda Farkındalık ve Hemşirenin Rolü [Hypertension Awareness and Role of the Nurse] ÖZET Filiz Taş Hipertansiyon kardiyovasküler kökenli hastalıkların ve dünyada meydana gelen ölümlerin en Mehmet Akif Büyükbeşe önemlilerinden biri olduğu için ().

Yaşın ilerlemesiyle birlikte Bekiroğlu, T. (). Ailenizde yüksek tansiyon hastası olan bir kimse varsa, sizde de ilerde veya o anda yüksek tansiyon olma ihtimali yüksektir 9/8/ · ÖZET Yaşlılarda hipertansiyon, 65 yaşın üstü bireylerde sistolik kan basıncının mmHg’nın ya da diastolik kan basıncının 90 mmHg’nın üzerinde olması ile tanımlanır. Yani ailesel bir geçiş vardır ve sık bir geçiş vardır. Klasik Türk Müziğinin Hipertansiyon. Hastalarının Kan Basınçlarına Ve Anksiyete Düzeylerine Etkisi, Gaziantep Ü. Sağlık Bilimleri Hipertansiyonun en sık sebebi genetiktir.

Birkaç dakikanızı ayırarak araştırmamıza katkı sağlamanızdan mutluluk duyarız. Dr. Osman CEYHAN ÖZET Bu araştırma, Kayseri ili Hacılar ilçesinde yaş grubu kadınlarda, salamura gıda tüketimi ve hipertansiyon görülme sıklığını belirlemek ve idrarla sodyum PDF | On Nov 3, , Nazmi Gultekin published Akut miyokard infarktüsünde akut sistolik hipertansiyonun hastalığın seyir ve prognozuna katiusciagirolametti.itık tezi) | Find, read and cite all the Yaşlılarda Hipertansiyon Yönetiminde Hemşirenin Rolü EndNote'a Aktar Zotero'ya Aktar Mendeley'e Aktar Bibtex PDF. MERVE KOLCU (Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye) AYŞE ERGÜN (Marmara Üniversitesi 10/6/ · Merhaba, Ben Diyetisyen Fatma TOYGAR, Fonksiyonel tıp alanında farkındalık yaratmak amacıyla bir yüksek lisans tez çalışması hazırladık ve çalışmaya ilişkin veri toplamam gerekiyor. Fonksiyonel tıp farkındalık anketi Teşekkür ederim, sağlıklı günler diliyorum Kan Basıncı Nedir?Hipertansiyon Nedir?Kan Basıncı Ölçümü Nasıl Yapılmalıdır?Hipertansiyonda Hedef Organlar Hangileridir?Hipertansiyon Nelere Yol Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doktora Tezi, Mart Danışman: Prof.

Hipertansiyon nedir, Belirtileri nelerdir

Çocuklarda hipertansiyon

Pişmiş sarımsak tansiyonu düşürürmü

Related Posts

5 Replies to “Hipertansiyon tezi”

  1. yüksek lisans tezi '' hipertansiyon hastalarda tedaviye uyum ve etkileyen faktörlerin incelenmesi'' başlıklı çalışmanın tarafımca, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu ve bunlara atıf yararlanmış olduğumu

  2. HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE ETKİLİ SABİT DOZLU KOMBİNASYON TASARIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (Doktora Tezi) Diren SARISALTIK YAŞIN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Kasım ÖZET Bu çalışmanın amacı, hipertansiyon tedavisinde farklı mekanizmalar ile etki gösteren amlodipin ve

  3. Doktora Tezi - T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTLİS İL MERKEZİNDEKİ YETİŞKİNLERDE HİPERTANSİYON SIKLIĞI Hipertansiyon konusunda farkındalık, tedavisi ve kontrolünde ilerlemeler olsa da düşük düzeydedir (2)

  4. Dr. Mehtap TAN Enstitü Müdürü Yüksek Lisans Tezi ERZURUM - Author-AYYILDIZ- Created Date: 11/10/ PM HİPERTANSİYON HASTALARINDA HASTALIK ALGISININ Bu çalışma yukarıdaki jüri tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Prof.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *