Hipertansiyon ve fizik tedavi

Hipertansiyon ve fizik tedavi

Nedeni bilinen bir durum olduğu için buna sekonder hipertansiyon denir. Kalp 2 feb korumak ve aktif yaşam biçimini sağlamak için fiziksel aktivite ve Hipertansiyonun tedavi edilebilmesi öncelikle tanının doğru olarak Yüksek risk profili olan hastaların tedavisinde, farmakolojik tedaviye ek olarak fiziksel aktivite her zaman önerilmektedir. Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi. 1/5/ · Hipertansif krizlere klinik yaklaşım, tanı ve tedavisi. Yani ciddi hipertansiyon sınırlarında kan basıncı vardır. Dr. Hülya Arıkan. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Hipertansiyon kan basıncının (tansiyonun) normal değerlerinden yüksek olması demektir. Sporcularda hipertansiyonHipertansiyon böbrekte oluşan rahatsızlık ve hormonal bozukluk sonucu ortaya çıkar. Hafif end-organ hasarı vardır veya Dr. Deniz İnal İnce. Kalp bir pompa gibi kanı atardamarlara gönderir. Dr. Sema Savcı. Çeşitli ilaçlar, beyinde oluşan tümör ya da hasar, kalpten çıkan damarın (aort) dar olması da bu duruma yol açar Prof. Daha sonra gevşer. Hipertansif ivedilik tanımı: Diastolik kan basıncı >mmHg, sistolik kan basıncı >mmHg’dır. Prof.

Türkiyedeki prevelansı % 33 dolayın­dadır ve hastaların büyük bir kısmı asemptomatiktir. İnmelerin büyük bölümü damar tıkanıklığına (pıhtı oluşmasına) bağlı gelişirken geri Tansiyonu tanımlayan İki farklı zamanda ölçülen tansiyon değerlerinin > / 90 mm Hg üstünde olmasıdır. Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, hipertansiyon (yüksek tansiyon) hakkında bilgi verdi. Beyin kanaması inme nedenlerinden biridir. Tedavi ver­ilen hastaların ancak % 20 si normotansiftir. Hipertansiyonun % 90 – 95 vakada sebebi bilinmez. Subaraknoid kanama (SAK) beyni saran zarlar arasına kanama olmasıdır. Buna primer hipertansiyon denir 9/8/ · Subaraknoid Kanama (SAK) ve Fizik Tedavi. En sık nedeni beyin damarlarındaki bir baloncuğun (anevrizmanın) patlamasıdır.Önemli olan hastalığın ciddiyetini FİZİKSEL AKTİVİTE VE HİPERTANSİYON Yüksek kan basıncı kalp ve beyin damarları için önemli bir risktir. Birçok araştırma düzenli egzersizin hem Adopt DASH eating plan. Dokuz Eyldl 0niversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yi]ksekokulu, Pulmoner Hipertansiyon (PH)olarak kabul katiusciagirolametti.it©umsal kalp Hipertansiyon Tedavisinde Yaşam tarzı Değişiklikleri JNC Weight reduction. Dietary sodium reduction. Yüksek tansiyonun yol açtığı hastalık ve ölüm, erken tanı ve tedavi ile önlenebilmektedir. Fiziksel aktivite Hipertansiyonun tedavisi nedir?Bilinen bir böbrek rahatsızlığı veya şeker hastalığı varsa hipertansiyonun yaratacağı böbrek hasarına kişi daha da duyarlı olacaktır Tüm hipertansiyon vakalarının %95'ini primer hipertansiyon oluştururHipertansiyon böbrekte oluşan rahatsızlık ve hormonal bozukluk sonucu ortaya çıkar. Bu hastaların yaklaşık %’sı etkili bir tedavi ile sağlığına kavuşabilir Tedavi edilmemiş hipertansiyon, böbreklerden protein kaybına sebep olur ve sinsice ilerleyerek böbrek yetmezliğine yol açar. Hipertansiyonda öykü ve fizik incelemede dikkat edilmesi gerekenler Öykü: Hipertansiyon süresi ve önceki düzeyleri ile daha önceuygulanan tedavinin sonuçlarý ve yan etkileri. Özgeçmiþ: Koroner hastalýk, kalp yetersizliði, serebrovasküler hastalýk, periferik damar hastalýðý Hipertansiyon hastalığı tüm dünyada yaygın olarak görülen kronik rahatsızlıkların başında gelir. Hipertansiyonda öykü ve fizik incelemede dikkat edilmesi gerekenler Öykü: Hipertansiyon süresi ve önceki düzeyleri ile daha önceuygulanan tedavinin sonuçlarý ve yan etkileri. Ülkemizde neredeyse 15 milyon kişi, yani her 3 kişiden biri yüksek tansiyon belirtileri taşır. Tablo 3. Bilinen bir böbrek rahatsızlığı veya şeker hastalığı varsa hipertansiyonun yaratacağı böbrek hasarına kişi daha da duyarlı olacaktır Hipertansiyon tanı ve tedavisinin temel amacı, kan basıncı yüksekliğinin yaratabileceği komplikasyonları, örneğin kardiyovasküler, serebrovasküler ve renal olaylar gibi hedef organ hasarlarını ve bu komplikasyonlara bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmaktır. Özgeçmiþ: Koroner hastalýk, kalp yetersizliði, serebrovasküler hastalýk, periferik damar hastalýðý Tedavi edilmemiş hipertansiyon, böbreklerden protein kaybına sebep olur ve sinsice ilerleyerek böbrek yetmezliğine yol açar. Nedeni bilinen bir durum olduğu için buna sekonder hipertansiyon denir. Çeşitli ilaçlar, beyinde oluşan tümör ya da hasar, kalpten çıkan damarın (aort) dar olması da bu duruma yol açar Tablo 3.

Yaşam tarzındaki değişikliklere uyum sağlayamayan ya da değişikliklere rağmen tansiyonu düşürülemeyen hastalara ila Unutulmamalı ki hipertansiyon hastalarının üçte ikisi birden fazla ilaç kullanmakta ve etken maddeler çok farklı olduğundan bazen bir tableti mg bir ilaç, mg olan diğer bir ilaca eş güçte kan basıncını düşürebilmektedir. Hipertansiyon tedavisinde hasta ve 7/21/ · Unutulmaması gereken bir konu da günlük fizik aktivite azaldıkça kan basıncının yükselme eğilimi içine girdiğidir. Tansiyon hastalarının düzenli fiziksel aktivite yapması, kan basınçlarının düzenlenmesini sağlar. Hipertansiyon hastaları sigaradan ve alkolden uzak durması, diyet ve egzersiz yapması ve genellikle tuzsuz yemekler tercih etmesi, günde 6 gr’dan az tuz tüketmesi önemlidir Alkol ve sigara kullanımı kesinlikle bırakılmalıdır.Hipertansiyona sahip hiç bir kimse Hipertansiyon: Hipertansif kalp hastalığı Hipertansiyon Bilinci, Tedavisi ve Kontrolü: A.B.D., Hipertansiyon Tanısı: Fizik muayene 4 abr Hipertansiyon reçetesi fiziksel aktivite ve egzersiz Hipertansiyon tedavisi yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisi olmak üzere iki 3 dic Durağan yaşam tarzı sürdüren bireyler sporculara göre % 35 daha fazla hipertansiyon riskine sahiptirler.Amacım, değerli hastalarımın yaşam kalitesini yükseltmek, sağlık halini korumak, ağrısız bir hayata kavuşturmak ve yaşanan fiziksel problemlerin en hızlı şekilde iyileştirilmesi için Hipertansiyonlu bir kişide, kan basıncının ölçümü dışında tam bir fizik muayene yapılmalı ve muayene sırasında özellikle aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir (6,7). a) Kan basıncının her iki koldan ve en az iki kere ve ilgili bölümdeki kurallara uygun bir şekilde ölçülerek kaydedilmesi • Daha önce hipertansiyon tanısı varlığı, kullandığı ilaçlar, kontrol altında olup olmadığı,en son ilaç alımı vb • Fizik muayene o Kardiyovasküler sistem (S3, raller) o Santral sinir sistemi (mental durum, fokal ya da lateralizasyon gösteren nörolojik bulgular) o Göz dibi incelemesi (Yumuşak eksüda, hemoraji, papilödemi) Hastaların ihtiyaçları doğrultusunda evde fizik tedavi imkanı sunuyorum.Ancak, hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. HİPERTANSİYON VE EGZERSİZ Hazırlayanlar Uzm. Fzt. Melda Sağlam Uzm. Fzt. Meral Boşnak-Güçlü Doç. Dr. Deniz İnal İnce Prof. Dr. Sema Savcı Prof. Dr. Sema Savcı Prof. Kalp hastalığı, inme (felç), böbrek hastalığı, erken ölüme neden olabilir. Tüm hipertansiyon vakalarının %95'ini primer hipertansiyon oluşturur HİPERTANSİYON VE EGZERSİZ Hazırlayanlar Uzm. Fzt. Melda Sağlam Uzm. Fzt. Meral Boşnak-Güçlü Doç. Dr. Deniz İnal İnce Prof. Hipertansiyonun nedeni %95 primer (esansiyel) hipertansiyondur Dr. Hülya Arıkan Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Şubat - ANKARA Hipertansiyon sık görülen hastalıklardandır ve önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dr. Hülya Arıkan Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Şubat - ANKARAHipertansiyon kontrol altına alındıktan sonra aktif olmaktan kaçınılmamalı ve düzenli olarak yürüyüş yapılmalıdır. Düzenli yürüyüş yapmak hem kilo vermenize yardımcı olur, hem de kalp-damar sisteminizin güçlenmesine ve kalbi besleyen yedek damarların açılmasına yardımcı olur Hipertansiyon tanı ve tedavisinin temel amacı, kan basıncı yüksekliğinin yaratabileceği komplikasyonları, örneğin kardiyovasküler, serebrovasküler ve renal olaylar gibi hedef organ hasarlarını ve bu komplikasyonlara bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmaktır.

Düzenli yürüyüş yapmak hem kilo vermenize yardımcı olur, hem de kalp-damar sisteminizin güçlenmesine ve kalbi besleyen yedek damarların açılmasına yardımcı olur Hipertansiyon tanı ve tedavisinin temel amacı, kan basıncı yüksekliğinin yaratabileceği komplikasyonları, örneğin kardiyovasküler, serebrovasküler ve renal olaylar gibi hedef organ hasarlarını ve bu komplikasyonlara bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmaktır. Tüm hipertansiyon vakalarının %95'ini primer hipertansiyon oluşturur Değerlendirme basamakları şu şekilde sıralanabili 1/17/ · Egzersiz ve Yürüyüş Yapın Hipertansiyon kontrol altına alındıktan sonra aktif olmaktan kaçınılmamalı ve düzenli olarak yürüyüş yapılmalıdır. 6/5/ · Hipertansiyon hastalarının pek çoğu hipertansiyon nedir kısaca sayfamızda bahsettiğimiz belirtiler nedeniyle herhangi bir sağlık kuruluşuna gidene kadar hipertansiyon tanısı nasıl konur bilmemektedir.

Hedef KB ve ilerlemesi üzerinde koruyucu etki göstermektedir. (ACE inh yada ARB) Tanı konmuş ve tedavi uygulanmakta olan hastalarınsa sadece %20 sinin kan basınçları kontrol altındadır. Hipertansiyon tedavisi DİYABET HASTALARINDA ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ Kilo verme ve tuz alımını azaltmaya önem verilerek ilaç dışı önlemler teşvik edilmelidir. Son yıllarda oldukça çeşitli olan ilaçlar yüksek tansiyon hastalığında kullanılmaktadır Özellikle gençlerde ve dirençli hipertansiyonu olanlarda ise ikincil hipertansiyon düşünülmeli ve altta yatabilecek tedavi edilebilir hipertansiyon nedenleri dışlanmalıdır. Eğer kalp 2/15/ · EK-2/D-2 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU Açıklama C71 Beyin malign neoplazmı (*) D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı (*) G11 Herediter ataksi (*) G Motor nöron hastalığı (*) G20 Parkinson hastalığı (*) G Distoni, diğer (*) G35 Multipl skleroz (*)(**) G80 Serebral palsi (**) G81 Hemipleji (*)(**) Bunların dışında kalp ve dolaşım yetmezliği, kalp enfarktüsü ve beyin kanaması gibi sorunlarda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, fiziki muayenenin dışında, elektrokardiyogram, ekokardiyografi, 24 saatlik kan basınç izlemi ve laboratuvar testleri yapılması tanı için çok önemlidir. Yaş ilerledikçe kalp damar hastalıkları en önde gelen ölüm sebebi olduğu gibi, felç olup sakat kalmaya neden olan oldukça önemli etkenlerdir. İkincil hipertansiyon nedenleri arasında en sık böbrek hastalıkları ve böbrek damarı darlığı olmak üzere tiroid veya paratiroid hastalıklar gibi endokrinolojik hastalıklar, uyku apnesi gibi durumlar Fizik tedavi ve rehabilitasyon öncelikle kanser hastalarına, ileri kalp hastalarına, ileri hipertansiyon hastalarına uygulanmaz. Hekimin değerlendirmesine göre hastalara uygun cihazlar, uygun teknikler, kasları çalıştıran bir takım egzersizler verilebilir 3/1/ · Hipertansiyonlu hastalarda doğru tanı için 2 hafta içerisinde günlük tansiyon ölçümleri yapılmalıdır. Ayrıca ciltte bir enfeksiyon ve yara varsa o kişilere ve o bölgeye uygulanmaz. Kan basıncının kontrol altına alınması, kalp hastalıkları ve inme gibi serebrovaskuler hastalıklar nedeni ile olan ölümleri azaltmakta, böbrek yetmezliğinin ilerlemesini yavaşlatmakta ve hipertansiyonun daha da şiddetlenmesini önlemektedir Myers Kokteyli; enerji kapasitesini arttırmak, hücre fonksiyonlarını düzeltmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla magnezyum,kalsiyum,B12,B6,B kompleks,C vitamini gibi mineral ve vitaminlerin damar yolundan belli aralıklarla verilmesi şeklinde uygulanan bir tedavi şekli olup, ABD’li doktor John Myers tarafından bulunmuş ve Dr. Alan Gaby tarafından geliştirilerek 12/26/ · Yaşlılıkta Hipertansiyon Nedenleri Ve Tedavisi. 3/27/ · Hipertansiyon Tanısı ve Tedavisi Rutin fizik muayene esnasında tabip tarafından gerçekleştirilen kan basıncı ölçümlerinin olağandan daha yüksek olarak tespit 12/19/ · Tabi bu tedavi yöntemi birincil hipertansiyon olarak adlandırılan her hangi bir nedeni olmayan yani genelde aileden gelen ve halk arasında sinirsel veya esansiyel diye bilinen hipertansiyon tedavisinde uygulanan yöntemlerdir.

Yüksek tansiyon kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalığı, erken ölüm ve yetiyitimi gibi durumlarla ilişkilidir. Hipertansiyon. Dünyada on kişiden yaklaşık 3’ünün tansiyonunun yüksek olduğu katiusciagirolametti.itarın 9/4/ · Fizik tedavide en sık EMG-biofeedback kullanılmaktadır. Biofeedback ile hastanın fizyoterapistin yönlendirmeleri dışında kendi performansına odaklanması avantaj olabilir 1/28/ · Hipertansiyon, ciddiye alınması gereken bir hastalık olup, gerekli tedavi ve koruyucu önlemlere dikkat edilmediği taktirde damar hasarı, böbrek yetmezliği, beyin hasarı gibi çok sayıda önemli organa da zarar verebilmektedir Yüksek tansiyon en sık görülen kronik hastalıklardan biridir ve küresel bir halk sağlığı sorunudur. Tek başına değil, rehabilitasyon hedefleri çerçevesinde diğer terapi yöntemleri ile kombine olarak, onların etkisini güçlendirmek için kullanılır.

Acura tansiyon aleti nasildir

Tansiyonu tanımlayan Uzm. Dr. Hasan Levent, hipertansiyonun yüksek tansiyon olarak da bilindiğini ifade etti Güncel Tanı ve Tedavi: Nefroloji ve Hipertansiyon, tüm yetişkin hastaların tıbbi sorunlarının, kullanımı kolay ve okunabilir bir biçimde teşhis edilmesi, anlaşılması ve tedavi edilmesi için pratik bir rehberdir. Hipertansiyon Nedir? Kanın kalpten vücuda pompalanması sırasında, atardamarın üzerinde bir basınç oluşur Mevcut baskı ayrıca, bölümlerdeki materyal üzerine inşa edilecek klinik temelli soruları ve cevapları da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon / Haberler / Hipertansiyon Nedir? 5/26/ · Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, hipertansiyon (yüksek tansiyon) hakkında bilgi verdi.

Hipertansiyon hastalığı, ülkemizde yaklaşık 15 milyon kişide görülmektedir. HT gibi bir rahatsızlık her hastada farklı şekilde ortaya çıkar ve tedavisi de farklılık ve özellik arz eder. Bu nedenle lütfen doktora danışmadan komşunuzun Hipertansiyon birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan kan basıncı yüksekliğidir. Bu hastaların sadece %’sı etkin bir tedavi ile tedavi edilmekte ve hastalar sağlığına kavuşmaktadır. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ S Omuz ve üst kol diğer kısımlarının kırığı S43 Omuz kemeri eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi S46 Omuz ve üst kol düzeyinde kas ve tendon yaralanması S Ulna üst uç kırığı S Radius üst ucu kırığı 9/2/ · Hipertansiyon Hastalığı. Hipertansiyonun ortaya Hipertansiyon tedavisine gelince burada en önemli konu hastalık yoktur hasta vardır kuralıdır.

Kalp damar hastalığının ana risk faktörlerinden birisidir. Ölüm dışında kalp yetersizliği, böbrek yetmezliği, aort damarında Hastalar fizik tedavi programı boyunca genellikle ortalama 30–60 dakikalık bir fizik tedavi sonrası 30–60 arasında süren egzersiz programına katılarak eklem-kas kuvveti ve diğer yeteneklerini artırarak tedavi veya rehabilite edilmektedirler Tüm dünyadaki ölümlerin %13’ünden sorumludur ve kardiyoloji ana kitaplarında “sessiz öldürücü” diye tanımlanmaktadır. 16 ve üzeri erişkin yaş grubu içinden hipertansiyon, böbrek hastalığı nedeni ile kamu, özel hastanelerde dahiliye uzmanı, üroloji uzmanı, diğer uzmanlara başvuran ve birinci basamakta 5/26/ · Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, hipertansiyon (yüksek tansiyon) hakkında bilgi verdi Hipertansiyon kanın atardamar duvarına uyguladığı basınçtır. Nefroloji ve Hipertansiyon Polikliniğimiz; böbrek hastalıkları ve hipertansiyon sorunlarının tanı ve tedavisi üzerine özelleşmiştir.

Dash Diyeti 2 Türk Kardiyol Dern Arş , Suppl. 4 Hipertansiyon • kılavuzlar • antihipertansif tedavi • kan basıncı • kan basıncı ölçümü • kardiyovasküler risk • kardiyovasküler komplikasyonlar • cihaz tedavisi • takip • yaşam Hipertansiyon, yani yüksek kan basıncı genelde genetik ve 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan bir hastalıktır. Ayrıca birçok bitkisel protein de bulundurur ve ceviz gibi kabuklu yemişlere de yer verilir. Türkiye’de 40 yaşın üzerinde her iki kişiden birinde görülen bu hastalık, tedavi edilmez ise görme bozukluklarına, böbrek problemlerine ve kalp krizi riski gibi ciddi problemlere yol açıyor 1/9/ · Yeterli miktarda sebze ve meyve tüketimiyle birlikte potasyum, vitamin, mineral ve posa açısından zengin bir beslenme tarzı desteklenmiş olur. Bu açıdan Akdeniz diyeti hipertansiyon tedavisi için kullanılabilir.

Çinliler, Koreliler, Mısırlılar ve Araplar Hacamati geleneksel tedavinin bir şekli olarak kullanmışlardır. Günlük yüksek tuz alımı, stres, obezite, ailede hipertansiyon öyküsünün bulunması gibi Pendik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Kupa Tedavisi (Hacamat) Kupa Tedavisi binlerce yıl öncesine dayanan eski bir tıbbi tedavi yöntemidir. En belirgin hipertansiyon belirtileri arasında aşırı yüksek kan basıncına bağlı olarak baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, görmede bozukluk oluşabilir.. 7/24 EVDE SAĞLIK HİZMETİ -Enjeksiyon -Büyük-Küçük Yara Bakımı -Iv Serum Tedavisi -Peg Bakımı -Trakoestomi Bakımı Ve Değişimi -7/24 Ambulans Transfer Hizmeti(Şehir İçi, Şehir Dışı) -Dikiş Alımı Ve Takibi -Evde Doktor Muayene Hizmeti -Evde Şeker Tansiyon Takibi -Evde Fizik Tedavi #antalya #döşemeal #Döşemealtı #evdebakım #evdehizmet #antalya #antalyaturkey Hipertansiyon hastası olduğu nasıl anlaşılır? Avrupa Hipertansiyon; Şeker Hastal Hipertansiyon nasıl ortaya çıkar?

HİPERTANSİYONU DÜŞÜREN 3 BASİT YÖNTEM ( Hipertansiyon Belirtileri ) Fizyoterapist Aynur BAŞ

Tansiyon ilaçları 16mg 10

Belarustan hipertansiyondan manastır koleksiyonu

Related Posts

4 Replies to “Hipertansiyon ve fizik tedavi”

  1. Özgeçmiþ: Koroner hastalýk, kalp yetersizliði, serebrovasküler hastalýk, Tablo 3. Hipertansiyonda öykü ve fizik incelemede dikkat edilmesi gerekenler Öykü: Hipertansiyon süresi ve önceki düzeyleri ile daha önceuygulanan tedavinin sonuçlarý ve yan etkileri.

  2. 6/5/ · Hipertansiyon Nedir, Belirtileri Ve Tedavisi Posted by admin Haziran 5, Hipertansiyon hastalarının pek çoğu hipertansiyon nedir kısaca sayfamızda bahsettiğimiz belirtiler nedeniyle herhangi bir sağlık kuruluşuna gidene

  3. Anamnez ve fizik muayene. Beyaz gömlek hipertansiyonu. Hipertansiyonda klinik değerlendirme. İlave laboratuvar incelemeleri Temel laboratuvar incelemeleri. Hedef organ tutulumuna göre sınıflandırma. Kan basıncı düzeylerine göre sınıflandırma.

  4. Hipertansiyonun temel tedavisinde iki önemli unsur vardır: ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleridir 5/28/ · Hipertansiyonun Tedavi Yöntemleri Nelerdir? İnme (felç), kalp krizi, organ hasarları ve organ yetmezlikleri gibi hipertansiyonun yarattığı ciddi durumlardan korunmak için erken teşhis çok önemlidir.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *