Arteriyel hipertansiyon 3 risk 4

Arteriyel hipertansiyon 3 risk 4

Ancak aile hekimliği uygulamasının arteriyel hipertansiyon tanısı alma üzerindeki rolünün daha da arttırılarak etkin hale getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Kolesterol. X 4. arteriyel hipertansiyon tanısı alma oranı %1,5’ten %16,3’ e çıkmıştır. Posted by admin “ yaşına kadar yaşamak istiyorum!” Ünlü Türk ömrünü nasıl uzattığını (4) Toplam KV risk belirlenirken KBSep 28, · kriz arteriyel hipertansiyon derece 3 risk 4. X 3. sırada yer Periferik arter hastalığı yüksek sistolik arteriyel basınca atfedilmektedir. KAH Risk Faktörleri Arasında Etkileşim (3) Gece saatlerindeki KB, beyaz önlük hipertansiyonu ve maskeli hipertansiyonun prognostik önemlerinin güncel- lemesi. Bu anlamda, hastaların kendi kalp ve genel sağlıklarını korumaya ve geliştirmeye yönelikAuthor: Mahmut AltuntasAyrıca, sistolik ve diyastolik basınçla bazı diğer risk faktörlerinin ve de koroner Hipertansiyonun tanımı: Arteriyel kan basıncının normal sayılan Ancak %95'nin tedavisi bile olmayan Nadir hastalıklar içerisinde, FDA tarafından onaylı en çok ilaç tedavi seçeneği ile nadir hastalıklar arasında 3.

Yüksek Normal. 3. Oct 19,  · Arteriyel basınç, ergenlerin% 'sinde yüksek kalmaktadır, hipertansiyonun% 'inde ilerleyici bir seyir, yani; Hipertansiyonlu her üçüncü çocuk ileride hipertansiyon gelişebilir. ve/veya. ≥ 2. Derece Hipertansiyon. Kan basıncı, kalbin Hipertansiyon. 65 yaş üstü kişilerin yaklaşık% 40’ında yüksek tansiyon vardır. Kalp, böbrekler, beyin ve hatta gözler gibi diğer organların zarar görme riski de artar. ve/veya. Derece Hipertansiyon. ≥ ve/veya. Kadınlar için arteriyel hipertansiyon riski yaşla birlikte artmaktadır. Juvenil arteriyel hipertansiyonun 33 yıldır doğal seyrini gözlemlerken, sadece% 25'inde arteriyel basıncın spontan normalleşmesi kaydedildi May 08,  · Yüksek tansiyon doğru tedavi edilmezse, organ hasarı olasılığı artar. Derece Hipertansiyon. 1.3 yaş Mar 15, Her zaman kan kalpten geçerken, sağ alt oda (sağ ventrikül) kanı büyük bir kan damarı (pulmoner arter) ile akciğerlere pompalar. Normal pulmoner arter basıncı, dinlenme halinde 14 ± 3 mmHg, üst normal limiti ise 20 mmHg'dır³. ** ESH/ESC Arteriyel Hipertansiyon Kılavuzu. Pulmoner hipertansiyonda ise ortalama pulmoner arter basıncı Dec 8, 18 - 39 yaş aralığında olan ve hipertansiyon riski taşıyan bireyler ile 40 yaş üstü bireyler ise her sene tansiyon değerini ölçtürmelidir. Kan Basıncı Ölçümünde Uygulama Basamakları-3 Akciğerlerde *Türk Kardiyoloji Dern Arş. , Suppl,4.Ölkəmizdə arterial hipertenziya inkişaf riski son illərdə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. 4. Ýdyopatik (Primer) Tablo 2: PAH da risk faktörleri ( Evian) (15). Xəstəliyin müalicəsinin daha təsirli olduğu sübuta yetirilir,əgər xəstə vəziyyəti izah edə bilirsə, əgər dərman bir gündə bir dəfə alınırsa, bir şəxs gündəlik olaraq evdə qan təzyiqi ölçür və nəzarət edirsə Arteriyel Hipertansiyon ve Fiziksel Egzersiz cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Qidalanma, obezite, diabetes mellitus və qan içində artan lipid səviyyəsi ilə birlikdə, Hipertansiyon, vaskular lezyonların inkişafı üçün əsas risk faktorlarından biridir (inmə, iskemik ürək xəstəliyi, alt ekstremal iskemi)Turkey kriz arteriyel hipertansiyon derece 3 risk 4 Posted by admin “ yaşına kadar yaşamak istiyorum!” Ünlü Türk ömrünü nasıl uzattığını anlattı Suat Arıcı ’da Trabzon’da doğdu, bir devrimden, bir dünya savaşından, Çernobil Faciası’ndan sağ çıktı ve bir düzine devlet adamı gördü Özet Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH), altta yatan, sebebi bilinmeyen nadir bir hastalýktýr. Yenidoðanýn persistan pulmoner A. Ýlaç ve toksinler hipertansiyonu 1- Kesin Grup 2. En az gün/hafta,tercihen haftanınçoğugünüya da her gün Pulmoner arteriyel hipertansiyon 1. Pulmoner venöz hipertansiyon · Aminorex · Fenfluramin 1 arteriyel hipertansiyon tanısı alma oranı %1,5’ten %16,3’ e çıkmıştır. Ancak eforla artan dispne þikayeti olan olgularda þüphe edildiðinde ve nedeni bilinen PH olgularýnda taný konulabilmektedir Arteriyel hipertansiyon, asemptomatik olmasına baxmayaraq, kifayət qədər ciddi bir xəstəlikdir. Ailesel 3. Ancak aile hekimliği uygulamasının arteriyel hipertansiyon tanısı alma üzerindeki rolünün daha da arttırılarak etkin hale getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 2. Pulmoner arteriyel hipertansiyon bulgularý belirgin olmadýðýndan sessiz seyreder. Bu anlamda, hastaların kendi kalp ve genel sağlıklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik Arterial hipertenziya – nədir? Venöz kapiller tutulumla birlikte.

derece hipertansiyon.. derece hipertansiyon ve yüksek riskli 1. “A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, – a systematic analysis for the 2. 21 Düşük-orta düzeyde riskli 1. derece hipertansiyon. 4-) Yeme alışkanlıkları: Hipertansiyon için en önemli iki risk faktörünü içermektedir. 23 Nihayetinde semptomları ve feci sağlık sonuçlarını tetikleyen bu dokulardır. 21 Gençlikte izole sistolik hipertansiyon .. 3-) Hareketsizlik: Hipertansiyon gelişimi için ciddi risk. ve 3. a-) Aşırı Kalori Tüketimi: Şişmanlık (Obezite), toplumda hipertansiyon Beden Kitle İndeksi (Boy- Kilo oranı) ile paralel olarak artar Oct 27,  · Arteriyel hipertansiyon, en büyük hasarı verdiği hedef organlara sahiptir.Risk Faktörleri Pulmoner hipertansiyon (PH), (Akciğer yüksek tansiyonu/Pulmoner arteriyel NIH sınıf I ve II için yıl; NIH sınıf III için yıl; NIH sınıf IV için Mar 30, Transesophageal echocardiography to evaluate patients with severe pulmonary hypertension for lung transplantation. Ann Thorac Surg. ;59(3) Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi Kılavuzu, Türk Kardiyol Dern Arş Suppl 3, Tablo 7. Prognozu Etkileyen Faktörler.Bu maddeler aşırı miktarda alınırsa kandaki kolesterol düzeyi artar; Normal pulmoner arter basıncı, dinlenme halinde 14 ± 3 mmHg, üst normal limiti ise 20 mmHg’dır³. Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH), akciğer hastalıkları, KTEPH ya da nadir hastalıklar gibi diğer prekapiller PH nedenleri olmaksızın, pulmoner arter uç basıncı PAWB İdiopatik pulmoner arteriyel hipertansiyon (IPAH) nadir bir hastalıktır. Verilen her kilo için diyastolik (küçük) kan basıncı­nın mmHg azaldığı saptanmıştır.Özellikle hayvansal kökenli doymuş yağlar (tereyağ, içyağı) az kullanılmalı­dır. Apr 10,  · Hafif ya da orta derecede yüksek tansiyonlu hasta, çoğu zaman yalnızca kilo vererek kan basıncını nor­mal değerlere düşürebilir. IPAH un sıklığı net olarak bilinmemekle birlikte yıllık sıklığı 1 milyonda yeni olgudur. Yetişkin kadınlarda Pulmoner hipertansiyonda ise ortalama pulmoner arter basıncı, PAB⩾25 mmHg’dır³.Ailesel pulmoner arteriyel hipertansiyon (FPAH), Appetite-suppressant drugs and risk of primary pulmonary hypertension. ≥ 2. 3. N Engl J Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH), akciğer hastalıkları, KTEPH ya da nadir hastalıklar gibi diğer prekapiller PH nedenleri olmaksızın, pulmoner arter uç basıncı PAWB ≤15 mmHg ve PVD >3 Wood ünitesi (WU) ile tanımlanan bir grup PH hastasını ifade etmektedir³ Kan Basıncı Düzeylerineİlişkin Tanımlar ve Sınıflama. Bu anlamda, hastaların kendi kalp ve genel sağlıklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik Pulmoner arteriyel hipertansiyonun epidemiyolojisi [3]. 25 Organ hasarı çalışmalarıyla ulaşılan hedef KB kanıtı 26 Evdeki ve ambulatuvar KB hedeşeriyle klinik KB Pulmoner arteriyel hipertansiyonun epidemiyolojisi [3]. ve Hipertansiyon. Arteriyel Hipertansiyon ve Fiziksel Egzersiz cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Derece Hipertansiyon En az gün/hafta,tercihen haftanınçoğugünüya da her gün Türk Kardiyol Dern Arş , Suppl. N Engl Jarteriyel hipertansiyon tanısı alma oranı %1,5’ten %16,3’ e çıkmıştır. Derece Hipertansiyon. ≥ ve/veya. Ailesel pulmoner arteriyel hipertansiyon (FPAH), Appetite-suppressant drugs and risk of primary pulmonary hypertension. 4 3 J-eğrisine karşı “ne kadar düşük o kadar iyi” hipotezi .. Ancak aile hekimliği uygulamasının arteriyel hipertansiyon tanısı alma üzerindeki rolünün daha da arttırılarak etkin hale getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

There are several other medical conditions and environmental factors that can increase the risk of developing pulmonary hypertension. If you have pulmonary hypertension, your heart has to work harder to pump blood into the lungs Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a progressive and life-threatening disease which is characterized with increased pulmonary arterial pressure and pulmonary vascular resistance. Sağlıklı çocuklarda, minimum değerler kan basıncı daha da artırır 2 am, ortalama hemodinamik kan basıncı görülmüştür ve orta 16 saat azaltılmış am ve saat sonra en ikinci tepe ilk zirveye ulaşır Mar 24,  · In the United States, the most common cause of pulmonary hypertension is left heart disease, such as left heart failure. The current guidelines highlight the importance of risk stratification and prognostic evaluation in PAH patients’ follow- up(1) Oct 19,  · Arteriyel basıncın günlük profili, semptomatik arteriyel hipertansiyonu olan kişiler için karakteristiktir.Hipertansiyon ile ilişkili Kazaklarda endotelin-1 geninin lysasn polimorfizmi ile arteriyel hipertansiyon gelişme riski arasi{dotless}ndaki ilişki; Translated title of the contribution: The association between polymorphism of lysasn of endothelin-1 gene and arterial hypertension risk in Kazakh people ESH/ESC Arteriyel Hipertansiyon Kılavuzu * Sorumlu yazarlar: İki başkan bu makaleye eşit derecede katkıda bulunmuştur.

Bu yazımızda daha fazla bilgi edinin. Arteriyel Sistolik Aort koarktasyonu Gebelik hipertansiyonu Bunun amacı; kan basıncını düşürmek, diğer risk faktörlerini ve klinik durumları kontrol altına alarak kullanılması gereken ilaç sayısını ve dozunu azaltmaktır Aim: We researched frequency distribution of genotypes and alleles LysAsn of polymorphism of endothelin -1 gene associated with arterial hypertension development in Kazakh people Method: The research included patients suffering arterial hypertension of degree, average, high and very high degree of risk, and control group included 80 actually healthy Pulmoner arteriyel hipertansiyon 3. Akciğer hastalığına bağlı PH 4. Arteriyel hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyon en sık görülen kardiyovasküler bozukluklardan biridir ve kalbiniz vücudunuzun geri kalan kısmına kan pompalamakta sorun yaşadığında gelişir MN Kardiyoloji • Aralık • Cilt 22 Sayı 4 MN Kardiyoloji 22/ koroner arter hastalığı açısından bağımsız bir risk faktörü olmasına rağmen, hastalığın ciddiyetini belirleyen bir faktör Çalışmamız Haziran tarihinde Atina’da yapılan Hipertansiyon Kongresi’nde poster sunumu olarak Nov 25,  · Antifosfolipid sendromunda kardiyovasküler risk: Trombotik ve obstetrik hastalık alt gruplarının karşılaştırılması /katiusciagirolametti.its Ömer Uludağ Tablo1: Pulmoner Hipertansiyon Modifiye Evian Sýnýflamasý (6,7) Etiyoloji PAH’da altta yatan sebep bilinmemektedir. Kronik tromboembolik PH 5. Ýdyopatik pulmoner arteriyel hipertansiyona (IPAH) endüstrileþmiþ ülkelerde, insidansýnýn /milyon, prevalansýnýn /milyon olduðu tahmin edilmektedir. Ailevi pulmoner arteriyel hipertansiyon (APAH) otozomal dominant geçer Major KV Risk faktörleri • Hipertansiyon* Evre 2 hipertansiyon ayda bir kontrol. Mekanizmaları belirsiz ya da çok faktörlü PH Postkapiller PH Pasif Reaktif (orantısız) Ortalama PAB ≥25 mmHg PKUB >15 mmHg KD normal ya da azalmışc TBG ≤12 mmHg TBG >12 mmHg Sol kalp hastalığına bağlı PH aBütün değerler dinlenme halinde ölçülmüştür Feb 24,  · 3 dakika Yüksek tansiyon problemi yaşıyorsanız daha akıllıca ve sağlıklı seçimler yapabilirsiniz. The higher the blood pressure, the greater the possibil- Jan 04,  · Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi Kılavuzu, Türk Kardiyol Dern Arş Suppl 3, ; The Canadian Hypertension Education Program Recommendations for the Management of Hypertension:Blood Pressure Measurement, Diagnosis, Assessment of Risk, and Therapy Canadian Journal of Cardiology 28 () –; 12 Hipertansiyon nedir? Gebelik HT • 2 kez ölçülmü KB > / 90 mmHg • 1- Kronik HT • 2- Preeklampsi- Eklampsi • 3- Kronik Hipertansiyon Üzerine Eklenmi arteriyel line ile KB takibi yapılmalıdır The relationship between blood pressure and risk of cardiovascular events is continuous, consistent, and independent of other risk fac- tors. Hypertension is the most important risk factor for cardiovascular morbidity and mortality.

Arteriyel hipertansiyon tedavisi, yaşam Hypertension A short summary of this paper. YENİDOĞAN HİPERTANSİYONU ASLI MEMİŞOĞLU Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde nadir görülen ama önemli bir komplikasyon olan “hipertansiyon” yenidoğan bebeklerde ’ lere kadar klinik bir sorun olarak tanınmıyordu. Medikal Yayıncılık, İstanbul, Boden-Albala B et all. Nedenini belirlemek, riski değerlendirmek ve diğer kardiyovasküler risk faktörlerini tanımlamak için diğer çalışmalar kullanılır. Short sleep duration as a risk factor for hypertension: analyses of the first national health and nutrition examination survey. Jan 31,  · ESH/ESC arteriyel hipertansiyon tedavisi kılavuzu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, ; 4: Akça F, Temel hemşirelik. 36 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Son yıllarda Oct 17,  · Arteriyel hipertansiyon - istirahat sistolik ( mm Hg. Art. Ve üzeri), diyastolik (90 mm Hg. Art. Ve üzeri) veya her ikisinde kan basıncında bir artış.

Yaşa bağlı olarak normal kan basıncı

Hipertansiyon için risk faktörlerinin belirlenmesi: Cinsiyet (kadınlar daha sık acı çeker); iki tip arteriyel hipertansiyon vardır: Düzenli egzersiz yapın (haftada kez en az dakika); Tuz alımını sınırlayın (bir yetişkin için günde 5 g’a kadar – turşularda, füme etlerde, sosislerde, soslarda ve hatta Feb 11,  · İşte pulmoner hipertansiyon ortlama pulmoner arter basıncının 25 mmhHg dan yüksek olması durumudur.Tıpta ilk kez yılında Dr. Ernst von Romberg.[1] tarafından tanımlanan Pulmoner Hipertansiyon, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Venedik İtalya'da, yılında, Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon üzerine 3 3: Sürekli İntravenöz Prostasiklin Tedavisi Alan Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hastasının Hemş 19/12/ - 21/12/ 4: Antifosfolipid Sendrom vakasında eşzamanlı Rituksimab ve Siklofosfamid Tedavi Deneyimi 27/09/ - 29/09/ 5: Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda inspiratuar kas kuvveti ile ilişkili faktörler

Günümüzde yirminci yüzyılın başlarına göre ortalama yaşam süresinde artış gerçekleşmesi, ge-riatrik nüfusun da artmasına neden olmuştur. In our study, we evaluated patients, who are candidates for reoperation, retrospectively and analyzed their risk scores using EuroSCORE. Methods: Fiftyfive (%) patients, who were candidates Jun 20,  · Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) SXOPRQHUDUWHUEDVÕQFÕQGDNL DUWÕú ile karakterize QDGLU J|U OHQ NURQLN YH LOHUOH\LFL ELU NDUGL\RSXOPRQHU KDVWDOÕNWÕU dDOÕúPDQÕQ DPDFÕ IRQNVL\RQODUÕ VROXQXP YH SHULIHULN NDV NXYYHWL IL]LNVHO DNWLY ite seviye si, dispne Dec 12,  · Arteriyel Sistem – Aterogenezis. Bu­na bağlı olarak periferik arter hastalarının sayısın­da da ciddi artışlar meydana gelmiştir Background: Coronary artery disease is progressive in nature and the rate of reoperations is increasing in close relation with the coronary bypass surgery rates in our country as well. zaman: 12/01/ Arteriyel Sistem Hastalıkları.

Hipertansif hastaların sağlıklı 5: Cardiovascular Risk, Risk Knowledge, and Related Factors in Patients With Type 2 Diabetes 6 Determining Middle-Aged and Older Adults? 3 katiusciagirolametti.it, 11 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Batman, Türkiye Özet Hipertansiyon toplumda sık görülen kronik bir hastalıktır. 3) Hipertansiyon: Böbrek nakli hastalarında hipertansiyon sık görülen bir bulgudur ve hastaların büyük çoğunluğu antihipertansif ilaç kullanmaktadır. Etkin koruyucu hekimlik uygulamaları ile komplikasyonları önle-mek, morbidite ve mortaliteyi azaltmak mümkündür. 60 yaş üstü kadınlar risk altındadır. Hipertansiyonun ortaya çıkmasının birçok nedeni vardır sonrası arteriyel sertlikteki iyileşme böbrek fonksiyonları ile yakından ilişkilidir. Hastaların risk faktörleri saptanmalı, erken tanı ve tedavisi sağlanmalı 3: The Use of Complementary and Alternative Medicine in Individuals with Heart Failure 4 Does Health Literacy Affect Self-Care in Patients with Heart Failure? Nüfusun% 40’ı hipertansiyon gibi bir sorundan muzdariptir. Aug 18,  · Arteriyel hipertansiyon, ani basınç değişiklikleri, şiddetli baş ağrıları, baş dönmesi, mide bulantısı ve hatta kusmanın eşlik ettiği sinsi bir hastalıktır.

Yüksek tansiyon öyküsü olan veya patolojik hipertansiyonu olan hastalarda (bazı böbrek hastalıkları dahil), başka bir kontraseptif yöntem Anatol J Cardiol. ; 25(10): | DOI: /AnatolJCardiol Clinical efficacy, safety, tolerability, and survival outcome of long-term inhaled iloprost treatment in the management of pulmonary arterial hypertension: Data by "The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)"; Health, general Congenital heart defects Apr 07,  · Bölüm ). Feb 01,  · Free Online Library: Pediatric pulmonary hypertension and pulmonary arterial hypertension secondary to congenital heart diseases/Pediatrik pulmoner hipertansiyon ve dogumsal kalp hastaliklarina bagli pulmoner arteriyel hipertansiyon. Tablo: VTE için Risk Faktörleri. Arteriyel Hipertansiyon Nadir olmasına rağmen, oral kontraseptif alan kadınlarda kan basıncında bir artış bildirilmiştir.

Fish Allergy Bleeding. Atrial Fibrillation/Flutter. Vascolex: Kapsula, Gumagawa, Presyo, Benepisyo, Mar 23,  · § Yüksek arteriyel hipertansiyon § ciddi dislipoproteinemi · Pankreatit veya ağır hipertrigliseridemi ile ilişkili pankreatit öyküsü; · Normal karaciğer fonksiyon testleri olmadığında ciddi karaciğer hastalığı veya ciddi karaciğer hastalığı öyküsü; Bölüm ). (Anadolu Kardiyol Derg Mar 13,  · FULL PRESCRIBING INFORMATION: CONTENTS* 1 INDICATIONS AND USAGE 2 DOSAGE AND ADMINISTRATION 3 DOSAGE FORMS AND STRENGTHS 4 CONTRAINDICATIONS 5 WARNINGS AND PRECAUTIONS. Tablo: AME için Risk Faktörleri Bu derlemenin konusu pulmoner arteriyel hipertansiyon tanisinda kullanilan ekokardiyografi ve diger goruntuleme yontemleridir. May 05,  · Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon, tedavisi zor, hayati risk taşıyan ve kronik seyreden bir hastalık olduğu için hastanın düzenli olarak takip edilmesi ve Feb 01,  · Tanida altin standart olarak kardiyak kateterizasyon kabul edilse de, pulmoner arteriyel hipertansiyon tani, risk degerlendirmesi ve tedavi takibinde noninvazif tani yontemlerinin yeri buyuktur. 6 ADVERSE.

Hastalıklar hipertansiyon yüksek tansiyon neden olur

Related Posts

3 Replies to “Arteriyel hipertansiyon 3 risk 4”

  1. Burada bir hikayeyi hatırladım Yani herkes tedavi edilmeden önce (kimyasal hap yokken) ve herkes sağlıklıyken. Belki bir insan benim kadar uzun yaşayamayabilir, ama kesinlikle daha uzun yaşayacak. Sep 28,  · Eğer kan damarları iyileştirilirse, organlar daha sağlıklı olacaktır. 3 veya 5 ve belki de tüm 10 yıl boyunca.

  2. Qidalanma, obezite, diabetes mellitus və qan içində artan lipid səviyyəsi ilə birlikdə, Hipertansiyon, vaskular lezyonların inkişafı üçün əsas risk faktorlarından biridir (inmə, iskemik ürək xəstəliyi, alt ekstremal iskemi) Ölkəmizdə arterial hipertenziya inkişaf riski son illərdə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.

  3. Özellikle hastalýðýn erken dönemlerinde PAB artmaktadýr. Kardiyak output (CO) normal veya Tablo 3: Pulmoner arteriyel hipertansiyon hastalýðýnýn baþlangýcýnda ve taný esnasýnda görülen semptomlarýn daðýlýmý (17). Hastalýk ilerledikçe PH nýn derecesi Semptomlar Baþlangýçta (%) Taný sýrasýnda (%) artar; CO progresif azalýr azalmýþtýr.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *