Hipertansiyon hasta bakımı

Hipertansiyon hasta bakımı

DSÖ. Uluslar arası Hipertansiyon Komitesi tarafından yapılan son tanımlama da. () benzer şekildedir. – Kanama, SVO ve MI riski – Derin anestezide ekstübasyon önerilir30 дек. Hipertansiyonu önlemeye yönelik hasta ve ailesi bilgilendirilmeli. Etiketler BakımHastaların kullandığı tansiyon ilaçlarının her hangi bir yan etkisi olup olmadığını gözlemlerler Hipertansiyon tedavisinin başarılı bir şekilde devam etmesi konusunda hastanın doktoruyla yakın bilgi alış verişi içinde çalışırlar Hemşireler kendi kendine hastanın nasıl kan basıncını ölçmesi gerektiği konusunda gerekli olan eğitimi verirler 9. Yeni veriler bazı hasta gruplarında kan Bu makalede yaşlılıkta hipertansiyonun önemi, yaşlılarda görülen hipertansiyon türleri ve hipertansiyonlu hastanın hemşirelik bakım planına yer verilecektir Hipertansiyon fizyopatolojisi hastanın anlayabileceği şekilde açıklanır. Postoperatif hasta bakımı • Postoperatif hipertansiyon: – Sistolik kan basıncı ≥ mmHg ve/veya diastolik mmHg ise kardiak ve nonkardiak olumsuz etki – Genelde cerrahiden dakika sonra başlar ve yaklaşık 4 saat sürer. г. Hastalığın belirti ve bulguları açıklanır; Sodyumdan fakir diyet ve tuzlu 27 янв. г. Eğer hastanın ağrısı varsa kontrol altına alınmalı.

Esansiyel hipertansiyonda ise tedavi üç aşamalıdır. Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, “spor” kelimesi ile eşanlamlı olarak algılanmaktadır. Diyet: sistolik tip hipertansiyonda diyette sodyum kısıtlamasının yanı sıra kalori de azaltılır. Örneğin; diyabetli bir hastada tedavi ile kan basıncı /80 mmHg’nın, günde 1 kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hasta-lıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Uluslar arası Hipertansiyon Komitesi tarafından yapılan son tanımlama da () benzer şekildedir. Hayvansal yağlar kısıtlanır. · Hipertansiyonda Hemşirelik bakımı Tıbbi Tedavi Hipertansiyon sekonder ise buna yol açan nedenin tedavisi gerekir. Hasta sigara içmemelidir Yeni veriler bazı hasta gruplarında kan basıncının daha düşük seviyelere indirilmesinde yarar olduğunu bildirmektedir.yaşlı hastanın bakımı, eğitimi ve hipertansiyon Hemşireler pulmoner hipertansiyonda hasta ve hasta yakınlarının eğitiminde, hasta bakımında, medikal tedavinin uygulanmasında, semptom yönetiminde ve hasta AMAÇ: Bu çalışma hipertansiyon tanısı olan bireyle- cını kontrol etme çabaları, sağlık bakım manda hastanın hipertansiyon ve ilişkili Bu nedenle tedavi yaklaşımı yanında hipertansiyonun primer korunmasının önemi ve non-farmakolojik tedavi uygulamaları her hasta için bireysel olmalıdır ları takip edebilir ve yaşlının durumuna uygun bakım planı hazırlayarak uygulayabilir.3. Vital bulgular takip edilmeli. 5. 2. Hastaların bakımları ile birlikte hasta ile ilgili bilgilerin doktor ile paylaşılması açısından bakım planı oldukça önemlidir Hipertansiyon tedavisinde temel amaçın hedef organ hasarını önleyerek morbidite ve mortalitenin azaltılması olduğunu belirten Prof. Hastanın bilinç durumu değerlendirilmeli. Hedef kan basıncı / 90 mm Hg'nın altıdır” dedi Dr. Tekin Akpolat, “Hipertansiyon tedavisinde başarı hasta eğitimiyle mümkündür. 4. 2. Özel alması gereken diyet sağlanmalı. Özel alması gereken diyet sağlanmalı. Var olan hipertansiyonun sıklığı, süresi, ilaçlarla, eforla, öğünle, pozisyonla ilişkisi değerlendirilmeli ve kaydedilmeli. Dr. Tekin Akpolat, “Hipertansiyon tedavisinde başarı hasta eğitimiyle mümkündür. Hekimin öncelikle risk faktörleri ve hedef organ hasarlarının tedavisine yönelmesi gerekir. 5. Doku perfüzyonunda değişim riski tanımlanmalı. Yatak istirahatine dikkat edilmesi sağlanmalı. Yatak istirahatine dikkat edilmesi sağlanmalı. 4. 6. 3. Hastaların bakımları ile birlikte hasta ile ilgili bilgilerin doktor ile paylaşılması açısından bakım planı oldukça önemlidir Mar 17, · Hipertansiyon tedavisinde temel amaçın hedef organ hasarını önleyerek morbidite ve mortalitenin azaltılması olduğunu belirten Prof. Jan 27, · 1. Hastanın bilinç durumu değerlendirilmeli. Vital bulgular takip edilmeli. Hekimin öncelikle risk faktörleri ve hedef organ hasarlarının tedavisine yönelmesi gerekir. Hedef kan basıncı / 90 mm Hg'nın altıdır” dediHastaların kullandığı tansiyon ilaçlarının her hangi bir yan etkisi olup olmadığını gözlemlerler Hipertansiyon tedavisinin başarılı bir şekilde devam etmesi konusunda hastanın doktoruyla yakın bilgi alış verişi içinde çalışırlar Hemşireler kendi kendine hastanın nasıl kan basıncını ölçmesi gerektiği konusunda gerekli olan eğitimi verirler 1. Doku perfüzyonunda değişim riski tanımlanmalı. Var olan hipertansiyonun sıklığı, süresi, ilaçlarla, eforla, öğünle, pozisyonla ilişkisi değerlendirilmeli ve kaydedilmeli. 7 Dec 28, · Bu sebepten dolayı herhangi bir hastanede veya klinikte hipertansiyon vakası bulunan hastaların takibinde hemşirelerin belirli plan içerisinde onları takip etmeleri önemlidir. 6. 7 Bu sebepten dolayı herhangi bir hastanede veya klinikte hipertansiyon vakası bulunan hastaların takibinde hemşirelerin belirli plan içerisinde onları takip etmeleri önemlidir.

WhatsApp Email Facebook Twitter Pinterest LinkedIn. Hasta ve ailesine aşağıdaki konularda bilgi ve eğitim verilir; normal ve sınırları aşan kan basıncı değerleri EĞİTİM Hemşirelik Bakım Planı Hazırlarken Sorulan 4 Soru  · Hipertansiyon ve hemşirelik bakım planı konularına geçmeden önce, hipertansiyon hastalığını tanımak gerekir. Etiketler: beyin kanamsı dekübüt diyabet doktor felç hasta hastane hipertansiyon medikal svo tansiyon TRAKEOSTOMİ BAKIMI TRAKESTOMİ ventilatör yara bakımı yatak yarası yüksek tansiyon şeker hastalığı Hipertansiyon tedavisinin amacı Hemşirelik Bakım Planları Hipertansiyon Hipertansiyon Hemşirelik Girişimleri Hipertansiyonda Hemşirelik Bakımı. Bunu okuyanlar, bunları da okuyor..katiusciagirolametti.itÇ VE YÖNTEMLER Manşon kalp hizasında olacak şekilde kola sarılmalı ve hasta bireyin Hasta uzun yıllar hipertansiyon sorunu olduğunu bilmeden yaşamına devam edebilir Hipertansiyon hemşirelik bakımı içinde uygun şekilde hastaya anlatılır Hipertansiyonda Hemşirelik Bakımı.Hedef kan basıncı / 90 mm Hg'nın altıdır” dedi Hastası olup yeterli bilgi ve fiziki beceriye sahip olmayanlar. Plusmed offers ideal solutions for health-conscious people that truly care about their condition and are looking for reliable and easy-to-use products  · Hipertansiyon tedavisinde temel amaçın hedef organ hasarını önleyerek morbidite ve mortalitenin azaltılması olduğunu belirten Prof. Demans, alzheimer gibi zorlu hastalık süreçlerini yaşayan aileler ve hastalar. Hasta bakıcının yapması gereken işlemler; Hastanın ilaçlarını düzenli olarak verilmesi Plusmed provides reliable support in terms of managing your own health. Hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalığı bulunan ve düzenli takip gerektiren hastalar. Hekimin öncelikle risk faktörleri ve hedef organ hasarlarının tedavisine yönelmesi gerekir. Our premium quality devices give people vital information about what is actually going on inside the body. Dr. Tekin Akpolat, “Hipertansiyon tedavisinde başarı hasta eğitimiyle mümkündür.1 Nov 14, · Hipertansiyonu olan hastanın bakım ve bilgi gereksinimi şöyle özetlenebilir; Çevresel stres ve anksiyetesini azaltma yöntemlerine ilişkin bilgi gereksinimi Diyetine ilişkin bilgi gereksinimi Tıbbi tedavisine ilişkin bilgi gereksinimi Uygun aktivitenin önerilmesi Tansiyon ölçebilmeyi öğrenme• İntraoperatif dönemde kan basıncında akut yükselme (>%10) hipertansif acil sayılır. 1 Hipertansiyonu olan hastanın bakım ve bilgi gereksinimi şöyle özetlenebilir; Çevresel stres ve anksiyetesini azaltma yöntemlerine ilişkin bilgi gereksinimi Diyetine ilişkin bilgi gereksinimi Tıbbi tedavisine ilişkin bilgi gereksinimi Uygun aktivitenin önerilmesi Tansiyon ölçebilmeyi öğrenme *Fazla kilolar ve obezite, kalp ve damar sağlığı nı olumsuz yönde etkilediğinden dolayı hipertansiyonu olanların mutlaka doktor kontrolü altında kilo vermeye başlaması gerekiyor. *Öğünlerde tercih edilen besinler de hipertansiyon hastalığı na uygun olmalıdır. Hazır gıdalardan kaçınmanız gerekiyor • İntraoperatif dönemde kan basıncında akut yükselme (>%10) hipertansif acil sayılır. Postoperatif hasta bakımı • Postoperatif hipertansiyon: – Sistolik kan basıncı ≥ mmHg ve/veya diastolik mmHg ise kardiak ve nonkardiak olumsuz etki – Genelde cerrahiden dakika sonra başlar ve yaklaşık 4 saat sürer ESH/ESC Hipertansiyon Kıla- vuzu’na göre hipertansif hastaların haftada iki defa balık tüketmeleri, gram/gün meyve-sebze yemeleri önerilmekte olup, yağı alınmış inek sütüne karşın soya sütünün kan ba- sıncını daha iyi düşürdüğü belirlenmiştir. Postoperatif hasta bakımı • Postoperatif hipertansiyon: – Sistolik kan basıncı ≥ mmHg ve/veya diastolik mmHg ise kardiak ve nonkardiak olumsuz etki – Genelde cerrahiden dakika sonra başlar ve yaklaşık 4 saat sürer ESH/ESC Hipertansiyon Kıla- vuzu’na göre hipertansif hastaların haftada iki defa balık tüketmeleri, gram/gün meyve-sebze yemeleri önerilmekte olup, yağı alınmış inek sütüne karşın soya sütünün kan ba- sıncını daha iyi düşürdüğü belirlenmiştir. İntraoperatif dönemde dikkat!! İntraoperatif dönemde dikkat!!

Hasta, BP'yi bireysel olarak kabul edilebilir aralıkta tutacaktır. 9 Aralık Salı Hipertansiyon sinsi bir hastalıktır ve çoğu zaman vücuttaki tahribatını belirti vermeden gerçekleştirir. Hipertansiyon için hemşirelik bakımı planlama hedefleri, kan basıncını düşürmeye veya kontrol etmeye, terapötik rejime bağlı kalmaya, yaşam tarzı değişiklikleri ve komplikasyonların önlenmesine odaklanmayı içerir. Tedavisi tüm hayat boyunca devam eder ve yakın takibi gerektirir şekli değişikliklerine yönelik öz bakıma ağırlık veren hasta eğitiminin sağlanması, belirtilerin izlenmesi ve taburculuk sonrası izlemi içermektedir.[12] Bu tedavi ve izlem prensip-leri göz önünde bulundurulduğunda; hipertansiyon has-talarının yönetiminde hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir Hasta, hastanın normal aralığında çocuk bakımı, hasta bakımı, cilt bakımı, saç bakımı, ilk yardım.Hazır gıdalardan kaçınmanız gerekiyor Oct 30, · *Fazla kilolar ve obezite, kalp ve damar sağlığı nı olumsuz yönde etkilediğinden dolayı hipertansiyonu olanların mutlaka doktor kontrolü altında kilo vermeye başlaması gerekiyor. *Öğünlerde tercih edilen besinler de hipertansiyon hastalığı na uygun olmalıdır.

Proliferation and vasoconstriction of pulmonary arteries lead to right heart failure and death. Kanın damar içinden geçerken damar duvarına yaptığı basınç tansiyondur. Tanılar hastanın durumuna azaltılabilir veya artırılabilir. While patients usually have symptoms Pulmoner hipertansiyon vakalarında hastaneye sık yatışlar olmaktadır. Evde Yaşlı Bakımı Pulmoner Hipertansiyon ve Hemşirelik Bakımı Serap Ünsar 1, Özlem Özdemir 2, Ecehan Yenici Bulut 3 1 Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne 2 Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kırklareli 3 Kırklareli Devlet Hastanesi, Kırklareli. Günlük Hasta Bakıcı. Hemşireler; pulmoner hipertansiyon açısından yüksek risk taşıyan hasta gruplarını bilmelidir. Pulmonary Hypertensıon and Nursıng Care Abstract Pulmonary hypertension is a progressive destructive disease characterized by vascular changes. Bunun normal değerlerden yüksek olması hipertansiyon olarak adlandırılır. Hemşireler pulmoner hipertansiyonda hasta ve hasta yakınlarının eğitiminde, hasta bakımında, medikal tedavinin uygulanmasında, semptom yönetiminde ve hasta takibinde önemli rollere sahiptir Günlük evde hasta bakıcı hizmeti; evde banyo hizmeti, alışveriş, transfer desteği vb. Pulmoner hipertansiyon vasküler değişiklikler  · Günümüzde hipertansiyon yönetimi, en sık ilişkili olan diyet ve yaşam tarzı yönetimine ve ilaç tedavilerine dayanmaktadır (5). Yer alan tanılar genel tabirler ile desteklenmiştir. Yaşlı bakım planını, yaşlınızın gereksinimleri doğrultusunda ve sizlerin bu sürece aktif katılımıyla planlıyoruz. Yüksek tansiyon (hipertansiyon): Kalp-damar hastalıkları içinde yer alan yüksek tansiyon, hayati organlarda yaptığı hasar sonucu inme, kalp krizi, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları gibi hastalıklara yol açması nedeniyle önemlidir. Bu nedenle toplumun her yaş grubunda yılda en az bir kez kan basıncını ölçtürmelidir. gibi ziyaret süresi ortalama 2 saat olan hizmetlerdir. Ancak sıklıkla, semptomu olmayan hasta, kardiyovasküler riskleri en aza indirgeme ve tedavisini “unutma” eğilimindedir Hipertansiyon hasta bakım planı örneği Aşağıda Hipertansiyonnda en fazla kullanılan hemşirelik tanıları yer almaktadır. 1 dakikalık aralıklarla 3 ölçüm yapılmalı ve son 2 ölçümün ortalaması kabul edilen değer olarak alınmalıdır Toplumun %22’sinde hipertansiyon vardır. Hemşirelik Tanıları Bilgi Eksikliği Sıvı Volüm Fazlalığı Tedavi Planını Yönetmede Bu oran yaş aralığında %40 iken, yaş aralığında yaklaşık %50’e yükselmektedir. Genel olarak toplumda bilinen Anahtar sözcükler: Hemşirelik bakımı; pulmoner hipertansiyon; tedavi. ShzU Aöf Yaşlı Ve Hasta Bakımı Özet  · HİPERTANSİYON SINIFLAMASI (JNC 8) Kan basıncının ideal ölçümü için dakikalık dinlenme sonrası, sessiz bir odada, 30 dakika boyunca sigara ve kahve içmemiş, egzersiz yapmamış olmak gerekir. Yüksek tansiyon yıllarca belirti vermeden, sessiz ve sinsi bir şekilde ilerleyebilir çocuk bakımı, hasta bakımı, cilt bakımı, saç bakımı, ilk yardım Hipertansiyon kan basıncının yüksek olması olarak özetlenebilir.

Evde hasta bakıcı hizmeti kısa süreli (2 saat), 12 saat / 24 saat veya yatılı hasta bakıcı hizmetleri olarak sunulmaktadır Doğumsal kalp hastalığı veya sol kalp hastalığı bulunmadan akciğerlerin yapı veya fonksiyonunda meydana Evde Hasta Bakıcı Hizmeti. 1. Hipertansiyon tanı ve tedavisinin temel amacı, kan basıncı yüksekliğinin yaratabileceği komplikasyonları, örneğin kardiyovasküler, serebrovasküler ve renal olaylar gibi hedef organ hasarlarını ve bu komplikasyonlara bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmaktır. Medical Center Hasta Bakıcıları (Bakım Destek Personeli); evde hasta bakımı sürecinde, hizmet veren ekibin önemli bir parçasıdır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Acil Hasta Bakımı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Tüm hipertansiyon vakalarının %95'ini primer hipertansiyon oluşturur Acil Hasta Bakımı Bu testte 20 soru bulunmaktadır.

Oruç ve kan basıncı

ANESTEZİ ABD. ANESTEZİ YOĞUN BAKIM HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ. Bu modülle koroner damar hastalıkları, akciğer ödemi, korpulmonale, hipertansiyon ve periferik damar hastalıklarını ve bu hastalıklarda bir hemşire olarak hastaya nasıl yaklaşacağınızı ve hasta bakımının yanında ayrıca kardiyak arrest, ve kardiopulmoner  · Hasta Bakımı. Hasta kişi, sağlığı bozulmuş, acı çeken, çile çeken ve gerek hasta kişinin kendisi tarafından, gereksede yakınları tarafından yaşamından endişe duyulan insanlardır. BEYİN ANEVRİZMASI EL KİTABI Hasta bakıcılığı ise, hastanın günlük bakımlarını yapmak, onu rahatlatmak için yapılan çalışmaların bütünüdür Hasta Bilgilendirme Broşürleri. ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ VENTİLASYON TÜPÜ TAKILDIKTAN SONRASI EVDE BAKIM. BEYİN CERRAHİ ABD. BEL FITIĞI EL KİTABI.

Pulmoner, akciğer demektir. [email protected]ırklareli T ürk ye’ de son yıllarda hasta bakımı yönet m nde ve ara tır- malarda hem rel k modeller n n kullanımı lg görmekted r. Pulmoner Hipertansiyon ve Hemşirelik Bakımı. Normalde bildiğimiz tansiyon hani koldan ölçtüğümüz varya işte o tüm vücudun atar damarlarının tansiyonunu ölçer yani atar damar içindeki kanın basıncını ölçer. Login. Bu kanda oksijen yüksektir yani TEMİZ KAN denen Türkçe English. Hem reler n b r model kullanarak hastalara bakım verme- Pulmoner hipertansiyon demek, akciğer damarının tansiyonunun yükselmesi demektir.

Hg’nin üstüne çıkması veya diastolik basıncın 90 mm. Detaylı bilgi ve randevu almak için tıklayın  · Ülkemizde hipertansiyon hastalarının yarısının hasta olduğundan haberi yok. Acil hasta bakımı 3 ders notudur. Hipertansiyon hakkında merak edilenleri yanıtladık. Kan basıncını sistolik ve diastolik basınç oluşturur. Hg’nin üzerine İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. Muzaffer Sezer, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde hasta kabul ediyor. Cushing sendromu, Harvey Williams Cushing tarafından tanısı ilk kez konmuş olan kortizol hormonunun olağanın üstünde bir düzeyde olduğu durumlarda ortaya çıkan belirtiler bütünü olarak açıklanır. Hg’dir. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Normal tansiyon değeri /80 mm. Cushing sendromunun belirtileri arasında obezite, kilo artışı, hipertansiyon ve derinin  · Hipertansiyon; Toplar damardan, atar damara atılan kanın, atar damarlardaki yaptığı basınca tansiyon denir. Hipertansiyon, sistolik basıncın mm.

Hasta Bakım için kısaca hasta ile sağlık çalışanını ev şartlarında buluşturan sağlık hizmetidir denilebilir. Hasta Bakım Hizmetlerinin amaçları; yatağa bağımlı veya hareket kısıtlığı olan ve ağır hastalığı olan hastaların tedavisine evde devam edebilmesi için gereken desteği sağlamaktır Request PDF | On Jan 1, , Dilek Sezgin published Sürekli İntravenöz Prostasiklin Tedavisi Alan Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hastalarının Hemşirelik Bakımı ve Eğitimi | Find, read Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nin destekleriyle 24 Eylül günü Ege üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nce düzenlenen sağlık Bakımı Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği - Ege Üniversitesi Sağlık Bakım Festivali - Hasta Bakım - Tolunbey.

Hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastaları nasıl beslenmeli?

Hi po tansiyon düşüklüğü i lacidideral

Riva rocci ile kan basıncının belirlenmesi

Related Posts

5 Replies to “Hipertansiyon hasta bakımı”

  1. · Hipertansiyon bakım planı, yüksek tansiyon olarak adlandırılan hipertansiyonun bakım ve eğitimi gerekli düzeyde yapılmalıdıkatiusciagirolametti.it sebepten dolayı herhangi bir hastanede veya klinikte hipertansiyon vakası bulunan hastaların takibinde hemşirelerin belirli plan içerisinde onları takip etmeleri ökatiusciagirolametti.itted Reading Time: 10 mins

  2. Hipertansiyonu önlemeye yönelik hasta ve ailesi bilgilendirilmeli · Hipertansiyon hemşirelik bakımı bir Hemsire Ocak 0. Hipertansiyon; olağandan yüksek olan atardamar basıncına verilen isimdir. Hipertansiyon tanısı konulan hastaya uygulanacak olan hipertansiyon hemşirelik bakımı ise aşağıdaki gibidir.

  3. Evde Bakım “Hastaya Evinde Bakım; Hasta ve Hasta Ailesinin Eğitimi” Süreç. Dahiliye ve Psikiyatri III Hipertansiyon, Anksiyete ve Author: Papatya Demirci Karakurt, Mağfiret Kara Türkiye Klinikleri Journal of Cardiology Hipertansiyon Özel Sayısı 13(5): Özkan Ş (). · Hipertansiyonun etiyopatogenezi. Hemşire Eğitim Bülteni Dergisi 9(58) Özmen M ().

  4. Hipertansiyon olarak tanımlanır sistolik tansiyon mmHg'den büyük ve bir diyastolik basıncı 90 mmHg'den fazla.; Bu ortalamaya göre iki veya daha fazla doğru kan basıncı ölçümü sağlık kuruluşu ile iki veya daha fazla konsültasyon sırasında.; Tanım şuradan alınmıştır: Yüksek Tansiyonun Önlenmesi, Tespiti, Değerlendirilmesi ve Tedavisine İlişkin Ortak Ulusal

  5. HT hastalarında tedaviye uyumun ve 1 Hipertansiyon hastalarında ilaç tedavisine uyum ve etkileyen faktörler ile ilgili elde edilecek sonuçların hasta bakımı ve tedavisinde bire bir etkin rol oynayan hemirelik mesleğinde, hemirelik eğitimi uygulamalarında ve klinik çalımalarda yol gösterici olacağı düünülmektedir.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *