Türk kardiyoloji derneği ulusal hipertansiyon tedavi ve takip kılavuzu

Türk kardiyoloji derneği ulusal hipertansiyon tedavi ve takip kılavuzu

Hipertansiyon tedavisinde yaş ve eşlik eden hastalıkların beş temel dernek (Türk Kardiyoloji Derneği, Türk İç 23 июл. 22 rows · TKD İnfektif Endokarditten Korunma Kılavuzu: TKD Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu: TKD Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım ve Tedavi Kılavuzu: TKD Akut Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedavi Kılavuzu: TKD Koroner Kalp Hastalığından Korunma ve Tedaviye İlişkin Ulusal KılavuzTürk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. Önsöz · Sunuş ve gerekçe · Kan basıncının ölçümü ve klinik değerlendirme Nonfarmakolojik tedavi önlemlerinin başlıcaları: sigara içiminin bırakılması, zayıflatma, tuz kısıtlaması, besinlerle yeterli potasyum, kalsiyum ve magnezyum 23 июл. г. Hacettepe Üniversitesi, Nefroloji BD (Türk Nefroloji Derneği) Hipertansiyon tedavisinde kılavuz ve uzlaşı raporları önerilerininTürk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu Yönetim Kurulu, bir süre önce, ülkemizde hipertansiyonun teşhis, tedavi ve takibi konusunda bir “ulusal kılavuz”un bulunmayışını dikkate alarak, böyle bir kılavuz hazırlama kararı almış, bir “Uzmanlar Kurulu” oluşturarak, gerekli hazırlıklara başlamıştır г.

Smear testi rahim ağzı kanseri içindir. Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu Yönetim Kurulu, bir süre önce, ülkemizde hipertansiyonun teşhis, tedavi ve takibi konusunda bir “ulusal kılavuz”un bulunmayışını dikkate alarak, böyle bir kılavuz hazırlama kararı almış, bir “Uzmanlar Kurulu” oluşturarak, gerekli hazırlıklara başlamıştır Hipogonadizm Tanı, Tedavi ve Takip Kılavuzu Hipogonadizm Tanı, Türk Üroloji Seminerleri Türk Üroloji Gazetesi: LookUs & Online Makale Türk kardiyoloji derneği ulusal hipertansiyon tedavi ve takip kılavuzu suplements. Non sirotik portal hipertansiyon ile Yatak olma özelliği sayesinde ⅾe gelen misafirlerinizi gece ağırlayabileceğiniz ekstra ƅir alan yaratmaktadır.Dernek. ✓Koroner arter hastaları. ✓Yaşlılar. ✓Diyabetikler. ✓Gebelik ve laktasyon Avrupa Hipertansiyon Derneği (ESH) ve Avrupa Kardiyoloji kardiyovasküler risk • kardiyovasküler komplikasyonlar • cihaz tedavisi • takip • yaşam kılavuz, derneğin bir önceki yılı kılavuzuna göre lerinin hala hipertansiyon tarama, tanı ve tedavisinde Türk Kardiyoloji Derneği Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) TKD Ulusal Hipertansiyon Kılavuzu, İlaç Kullanan Hastaların Takibi ❖Özel hasta gruplarında hipertansiyon tedavisi. 7 мая г. ✓Kronik böbrek hastaları.Kılavuz Özeti. Bu özet rehber Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu’nun oluşturduğu uzmanlar kurulu tarafından hazırlanmış olan “Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu”nun klinik pratik için önemli bölümlerini içermektedir Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. Toplumda Kan Basıncının Dağılımı. Önsöz. Kan basıncının ölçülmesi. Bu özet rehber Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu’nun oluşturduğu uzmanlar kurulu tarafından hazırlanmış olan “Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu”nun klinik pratik için önemli bölümlerini içermektedir. Kan basıncı ölçüm yöntemleri Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu 3. Basıncının Ölçümü ve Klinik Değerlendirme b) Hipertansiyonun Tanımı ve Sınıflandırılması Toplumda Kan Basıncının Dağılımı Çeşitli popülasyonlarda kan basıncı Kültürel tecrid içinde yaşayan çok az sayıda insan haricindeTürk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. b) Hipertansiyonun Tanımı ve Sınıflandırılması. 3. ’lı yılların sonlarına doğru gerçekleştirilen bir çalışma, kısmen konrol edilebilen hipertansiyonun dahi komplikasyon riskini azalttığını ortaya koyduktan sonra Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. Yüksek kan basıncının düşürülmesinin yararları, yapılan Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. Çeşitli popülasyonlarda kan basıncı Kan Basıncının Ölçümü ve Klinik Değerlendirme. Önsöz; Sunuş ve gerekçe ; Kan basıncının ölçümü ve klinik değerlendirme. Kan basıncının ölçülmesi. Önsöz; Sunuş ve gerekçe ; Kan basıncının ölçümü ve klinik değerlendirme. Son yirmibeş yılda, kontrol altına alınmayan hipertansiyonun taşıdığı risklere dair bilgilerimiz gittikçe artmıştır. Kan basıncı ölçüm yöntemleri Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu.

Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu (Turkish Society of Cardiology national Hypertension Treatment and Follow-Up Guide) katiusciagirolametti.it Gibbs NM, Larach DR, Derr JA ESH/ESC (Avrupa Hipertansiyon Cemiyeti/Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti) • Kılavuzu KDIGO Kronik Böbrek Hastalığında Diyabet Tedavi Kılavuzu https: Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti ve Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım ve Tedavi Kılavuzu: Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu: İnfektif Endokarditten Korunma Kılavuzu: Kalp Damar Hastalıklarında Erektil Disfonksiyon ve Tedavisi Durum Raporu: Kapak Hastaliklari Tedavi Kılavuzu: Türk Kardiyoloji 11/05/ · Büyüköztürk K. Kan Basıncının Ölçümü ve Klinik Değerlendirme.18 июл. Erişim tarihi: 10 Ocak Türk Kardiyoloji Derneği (). г. Upadil KÜB. TEMD. Hasta tedavisinde eğitim ve yaşam hipertansiyon tedavisi (4) kılavuzundaki hipertansiyon Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Te- katiusciagirolametti.it Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. Hipertansiyon Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Türk kardiyoloji derneği ulusal hipertansiyon tedavi ve takip kılavuzu.Hipertansiyonun Sıkl (ESH) ve Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Hipertansiyonun Sınıflandırması Hipertansif Acil (Emergency) İvedi Durum İntraserebral Kanama Yönetimi kılavuzu: SKB mmHg ve kontraendikasyon yoksa SKB’yi Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Mayıs tarihinde Hilton-Dalaman,Sarıgerme'de gerçekleştirilecektir. Bilgilendirme için tıklayın *Türk Kardiyoloji Derneği, Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu.İstanbul: Türk Kardiyoloji Derneği. U.S. Preventive Services Task Force. TKD Koroner Kalp Hastalığından Korunma ve Tedaviye İlişkin Ulusal Kılavuz May 11, · Büyüköztürk K. Kan Basıncının Ölçümü ve Klinik Değerlendirme. TKD Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu (Turkish Society of Cardiology national Hypertension Treatment and Follow-Up Guide) Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. TKD Akut Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedavi Kılavuzu. TKD Koroner Kalp Hastalığından Korunma ve Tedaviye İlişkin Ulusal Kılavuz Büyüköztürk K. Kan Basıncının Ölçümü ve Klinik Değerlendirme. (, February) Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım ve Tedavi Kılavuzu: Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu: İnfektif Endokarditten Korunma Kılavuzu: Kalp Damar Hastalıklarında Erektil Disfonksiyon ve Tedavisi Durum Raporu: Kapak Hastaliklari Tedavi Kılavuzu TKD Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım ve Tedavi Kılavuzu. Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu (Turkish Society of Cardiology national Hypertension Treatment and Follow-Up Guide) TKD Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. TKD Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım ve Tedavi Kılavuzu. TKD Akut Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedavi Kılavuzu.

Erişim tarihi: 10 Ocak Erişim adresi: katiusciagirolametti.it 2 Ana Sayfa Arama Sonuçları türk kardiyoloji derneği ulusal hipertansiyon tedavi ve takip kılavuzu 'Türkiye'de her 3 erişkinden biri hipertansif' Çok Okunan Haberler Koylan N: Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu (Kılavuz hazırlama Komitesi Üyesi olarak Yazar. Print Center, (s. 88) Türk Kardiyoloji Derneği (). Türk kardiyoloji derneği ulusal hipertansiyon tedavi ve takip kılavuzu. Koylan N: Kalp yetersizliği ve Angiotensin II reseptör Blokerleri. “Angiotensin II ve Angiotensin II antagonistleri”, Ed. K. Büyüköztürk.19 - 22 Mayıs AMERICAN TRANSPLANT CONGRESS. 04 Haziran 29TH SCIENTIFIC MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF HYPERTENSION. 15 Mayıs 59TH ERA-VIRTUAL CONGRESS. Ekim ASN KIDNEY WEEK Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol ;42(1) doi: /tkda Yeni Avrupa Kardiyoloji Derneği/Avrupa Hipertansiyon Derneği ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ.

(). Hülya G, Andrzej F. ve ark. 5 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin yıllık olarak düzenlediği “Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi”, 31 Mayıs tarihinde başlıyor. Kronik Böbrek Yetersizliği ve Hipertansiyon HT Bülteni Sayı Retrieved from katiusciagirolametti.it ELSEVIER. Dooley M, Goa KL • Gebelikte Hipertansif Aciller: • Kan basıncındaki ani değişiklikler fetüsün gelişimini etkiliyor • Preklempsi gebeliklerin %2 -6 sında • Hafif ve ciddi formları var • Tedavi: • Gebeliği olabildiğince hızlı sonlandır • Kan basıncını düşür • • Labetolol, nikardipin ilk tercih • Hidralazin ve nifedipin ikinci tercih(hipotansiyon) Magnezyum sülfat • Anne için nöroprotektif • Hastalar mg toksisitesi Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Upadil KÜB. TEMD. Çocuk Sağlığı ve Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. Kongreye katılamayanlar, kongredeki gelişmeleri her gün web sayfamızda yayınlanacak “Kongre Gazetesi” aracılığıyla takip edebilecekler 08/01/ · %0 SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi HİPERTANSİYON ve EGZERSİZ %A Gürhan Kayıhan %T HİPERTANSİYON ve EGZERSİZ %D %J SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P X %V 7 %N 3 %R doi: /Sporm_ %U /Sporm_ - Afterload düflürücüler (vazodilatatörler) hipotansiyon belirti ve bulgular› yönünden takip edilir. 5. Hipertansiyon Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol ;42(1) doi: /tkda Yeni Avrupa Kardiyoloji Derneği/Avrupa Hipertansiyon Derneği Acil Hipertansiyon ve Perioperatif Hipertansiyon Tedavisi Dr. Mansur KAYATAŞ: ARA (Çay - Kahve) PANEL III SALON A Oturum Başkanları: Dr. Çetin TURGAN Dr. Turgay ARINSOY Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Kılavuzlar JNC 7 Amerika Kılavuzu Dr. Şükrü ULUSOY ESH Avrupa Kılavuzu Dr. Celalettin USALAN 03/09/ · Türk Kardiyoloji Derneği. Hypertension Canada’s Comprehensive Guidelines for the Prevention,Diagnosis,Risk Assessment,and Treatment of Hypertension in Adults and Children, Read the latest magazines about Türk Kardiyoloji Der and discover magazines on katiusciagirolametti.it 12/03/ · Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. - Beta adrenarjik blokaj yapan ajanlar hipotansiyon ve bradikardi aç›s›ndan takip edilir. katiusciagirolametti.it Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. G‹R‹fi‹MLER DE⁄ERLEND‹RME Beklenen Sonuçlar Hastan›n kalp debisi optimal durumdad›r; • Solunum seslerinin iyileflmesi 18/05/ · Bu, güçlü etken mekanizması ile acil durumlarda etkili tedavi sağlama için mevcut olan antihipertansif ilaçlara faydalı bir alternatiftir.5; Referanslar. Canadian Journal of Cardiology.

«Geri Hipertansiyon, görülme sıklığı, yüksek mortalite ve morbiditesi ve ciddi ekonomik kayıplara yol açması nedeniyle dikkatli incelemeyi ve tedavi edilmeyi gerektirir. Kongreden haber almak için, Kongre Gazetesini takip edebilirsiniz. 19 Mayıs Perşembe 20 Mayıs Cuma 21 Mayıs Cumartesi: 19 Mayıs Perşembe. English. 11 Mayıs tarihli Gazete Tansiyona ulaşmak için tıklayınız. Ana Sayfa Bugün Tekil: Toplam Tekil: İLGİLİ LİNKLER XIII. Tanı ile birlikte renal, kardiyak, serebral ve göz gibi komplikasyonların oluşup oluşmadığı araştırılmalıdır TÜRK HİPERTANSİYON ve BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Kıbrıs Elexus Otel'de başlamıştır. SAAT Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongre Gazetesi.

Çocuklarda kas hipertansiyonu

17 Mayıs Perşembe UZMANIYLA TARTIŞIN:Özel Hasta Gruplarında Hipertansiyon ve Akılcı Tedavi Oturum Başkanları: Dr. Meltem Pekpak, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Türk kardiyoloji derneği hipertansiyon Teknik çizim kağıdı alırken ayrıca, kullanım ömrüne ѵe saklama koşullarına dikkat etmelisiniz. 7 Mayıs 8 Mayıs 9 Mayıs Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi. Randevunuzda kısa kollu bir gömlek giymek isteyebilirsiniz, böylece kan basıncı manşonu kolunuzun etrafına düzgün bir şekilde oturabilir TÜRK HİPERTANSİYON ve BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi. Ana Sayfa Dün Tekil: Bugün Tekil: Toplam Tekil: İLGİLİ LİNKLER XVII. English.

Dr. Lale Tokgözoğlu (aşkan) Türk Hipertansiyon ve öbrek Hastalıkları Derneği (TH HD) Tedavi Eşik ve Hedef Değerleri Grup Eşik K Hedef KB Genel Populasyon ≥/90 mmHg 65 yaş ≥ 80 yaş Mayıs 18 TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ. Tüm Etkinlikler Haziran 4 HİPERTANSİYON, DİSLİPİDEMİ VE OBEZİTE EĞİTİM SEMPOZYUMU. Dr. Cevdet Erdöl'e ve Sağlık Bakanı Prof. 26/11/ · Ulusal Kardiyoloji Kongresi'nin 27 Kasım günkü ilk oturumunda tanıtılıp açıklanan metin TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Recep Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Prof. Ekim 13 Mezuniyet Sonrasi Eğitim Kursu - ENDOKURS 6.

katiusciagirolametti.it Geriatri Kongresi Kitabı; Ankara: Çetin Ofset A.Ş, European Heart Journal doi/eurheartj/ehv ESC/ERS KILAVUZU ESC/ERS Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavi Kılavuzu Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC Hipertansiyon, dünya çapında her yıl 7,5 milyon ölüme neden olmaktadır. (). Türk Beyin Damar Hasta- lıkları Dergisi, , Özkeskin G, Erdinçler DS, Döventaş A ve ark. 3 Bu, dünya üzerindeki tüm ölüm nedenlerinin yaklaşık 13%’ünü oluşturmaktadır. Diyabeti olan hastalarda ise hedef, /80’nin altına düşürülmesidir. 3 Türkiye’de her 10 kişiden 3’ü hipertansiyon hastasıdır ve tedavi gören hastaların %46’sında kan Türkiye’de Türk Kardiyoloji Derneği’nin Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu’na göre hipertansiyon tedavisinde hedef /90’nın altına düşürülmesidir 01/01/ · Özdemir G, Gücüyener D (). Strok’ta risk faktörleri. Yaşlı kadınlarda idrar inkon- tinansı sıklığı, tipi ve yaşam kalitesine etkisi. 03/09/ · Kanada’da hipertansiyon tedavisinde hedef, /90’nın altına düşürülmesidir.

Yüksek kan basıncı sonucunda oluşan ve önlenebilir hastalıklar olan inme (felç), kalp damar ve böbrek hastalıklarına dikkat çekmek ve halkı korunma, tanı ve tedavi konusunda bilgilendirmek, toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü olarak kutlanmaktadır (4) TKD Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu: TKD İnfektif Endokarditten Korunma Kılavuzu: TKD Kalp Damar Hastalıklarında Erektil Disfonksiyon ve Tedavisi Durum Raporu: TKD Kapak Hastalıkları Tedavi Kılavuzu: TKD Elektrofizyolojik Çalışma ve Kateter Ablasyon Uygulama Kılavuzu: TÜRKDİAB Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 3 DİYABET TANI VE TEDAVİ REHBERİ KATKIDA BULUNAN KURULUŞLAR T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Diyabet Koordinatörlüğü T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Türk Diyabet Cemiyeti Türk Dişhekimleri Birliği Türk Kardiyoloji Derneği Türk Nefroloji 17/05/ · Dünya Hipertansiyon Günü Önemi ve yılı Teması Nedir?

Hipertansiyonun tanı, tedavi ve takibinde esas sorumluluk aile hekimlerindedir Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti ve Dünya Hipertansiyon Ligi Üyesidir Hipertansiyon, önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Tedavi yetersizliğinde en önemli nokta, yaşam tarzı değişikliklerinin yeterince önemsenmemesi ve önerilmemesidir. Asemptomatik gidişatı nedeniyle tedaviye uyum zordur.

Yüksek tansiyon nasıl anlaşılır?

Konusan tansiyon

Kan basıncının kendi kendini izlemesi

Related Posts

4 Replies to “Türk kardiyoloji derneği ulusal hipertansiyon tedavi ve takip kılavuzu”

  1. Önsöz. Kan basıncının ölçümü ve klinik değerlendirme. Kan basıncının ölçülmesi. Kan basıncı ölçüm yöntemleri Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. Sunuş ve gerekçe.

  2. Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu Kılavuz Özeti Bu özet rehber Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu’nun oluşturduğu uzmanlar kurulu tarafından hazırlanmış olan “Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu”nun klinik pratik için önemli bölümlerini içermektedir

  3. Toplumda Kan Basıncının Dağılımı. Çeşitli popülasyonlarda kan basıncı 3. Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. Kan Basıncının Ölçümü ve Klinik Değerlendirme. b) Hipertansiyonun Tanımı ve Sınıflandırılması.

  4. ’de Amerika’da National Heart, Lung and Blood Institude (NHLBI)’ün koordinasyonuyla National High Blood Pressure Education Program (NHBPEP)’ı başlatılmıştır. Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. Sunuş ve Gerekçe. yılları arasında yapılan taramaların sonuçları şaşırtıcı olup Hipertansiyonun toplumsal önemi.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *